Další problém? Ruský plyn v Česku

28. 02. 202222:44
Další problém? Ruský plyn v Česku
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Uzavírací ventily, ilustrační foto

Ministři pro energetiku zemí EU se v návaznosti na ruský vojenský vpád na Ukrajinu mimořádně sešli v Bruselu. Hlavním tématem byla připravenost Unie a členských států na možné přerušení dodávek ropy a plynu. Ministři volali po zavedení společných opatření a okamžité pomoci Ukrajině. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely je nutné přehodnotit dosavadní pohled na energetickou bezpečnost Evropské unie a zvýšit diverzifikaci zdrojů.

„Naším cílem je snižování závislosti EU na zemním plynu a ropě, snižování spotřeby energií a zlepšování energetické účinnosti,“ řekl ministr Síkela.

Zároveň je podle něj nutné přehodnotit energetickou bezpečnost EU a pokračovat v diverzifikaci zdrojů. Česká republika proto navrhla zavést povinnost pro dodavatele udržovat jistý minimální objem plynu v zásobnících, a to v rámci celé EU.

V současné době je zřejmé, že agrese Ruské federace vůči Ukrajině bude mít dlouhodobý dopad na sektor energetiky.

„Jako EU musíme pokračovat v systematickém posilování naší energetické soběstačnosti. Zároveň jsem vyzval své kolegyně a kolegy, abychom Ukrajině vyjádřili plnou solidaritu v oblasti energetiky, a to prostřednictvím konkrétních činů. Podpořil jsem proto připojení ukrajinské elektrické přenosové soustavy k elektrické soustavě EU,“ uvedl také Síkela.

„Bezprecedentní ruská invaze na Ukrajinu nás nutí, abychom se důkladně zamysleli nad tím, jak jsme jako EU i jednotlivé členské státy připraveni na případné přerušení dodávek energií,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Česká republika zatím nezaznamenala jakékoliv problémy v oblasti dodávek zemního plynu nebo ropy z Ruska do EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu situaci nepřetržitě monitoruje a v případě nutnosti by Česko přijalo nezbytná opatření za účelem fungování tuzemského trhu s plynem, ropou i pohonnými hmotami.

Jaké má Česko zásoby?

Ropa na více než tři měsíce, plyn na více než měsíc. Česká republika je připravena na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v tuto chvíli informace, které by signalizovaly jakékoliv problémy v přepravě plynu či ropy z Ruska do EU, ale situaci nepodceňuje, a případné narušení dodávek je připraveno řešit.

Zásoby ropy a ropných produktů překračují evropskou i národní úrovní stanovenou hranici 90 dnů průměrných dovozů předchozího roku. Česká republika má tedy zásoby ropy a ropných produktů na více než tři měsíce. Zastavení dodávek ropy navíc Česká republika zvládla již v roce 2019, kdy od dubna do června kompletně stál ropovod Družba.

Zásobníky plynu na území České republiky mají kapacitu kolem čtyř miliard m3. V přepočtu na obyvatele jsou tedy kapacity zásobníků plynu v Česku jedny z největších v celé Evropě. Aktuálně je v těchto zásobnících na území České republiky uskladněno přibližně 800 milionů m3, které by při současných denních odběrech plynu vystačily více než na měsíc, ale vzhledem k očekávanému zvyšování průměrné denní teploty a snižování denní spotřeby plynu i na delší dobu.

Obchodníci při zásobování zákazníků nevyužívají pouze plyn ze zásobníků, ale kombinují jej s nákupy na krátkodobých a spotových trzích. Obecně uskladňovací sezona v zásobnících plynu končí 31. března a od dubna by se měly zásobníky opět postupně plnit tak, aby byly připraveny na novou topnou sezónu. Ve srovnání s předchozím rokem se nejen v České republice zásobníky vyprazdňují o něco rychleji, důvodem jsou aktuální ceny plynu.

V případě možné nouzové situace by se tuzemská spotřeba plynu musela řídit pokyny provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS a bylo by postupováno v souladu s platnou legislativou.

Veškeré informace přinášíme na základě oficiálních podkladů MPO

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných