Dezinformační weby se vrací. Lidé si o nich myslí své

16. 05. 202219:30
Dezinformační weby se vrací. Lidé si o nich myslí své
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Dnes je internetové připojení standardem

Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Takto vypadá seznam internetových portálů, které sdružení CZ.NIC zablokovalo koncem února.

Důvodem bylo možné šíření nepravdivých informací spojených s konfliktem na Ukrajině. Podle organizace už ale důvody blokace pominuly.

Jak uvedlo internetové sdružení CZ.NIC v tiskovém prohlášení, organizace se chystá koncem května ukončit blokování osmi dezinformačních webů, jejichž domény znepřístupnilo 25. února.

Blokováním vybraných webů chtělo sdružení zamezit šíření dezinformací a zavádějících zpráv, které by ospravedlňovaly ruskou agresi.

Blokace ale tímto neskončily. Na začátku března tohoto roku zablokovali mobilní operátoři portály cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu a Zvedavec.org.

Konzultace byly, chybí ale legislativa

Správce české národní domény uvedl, že po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a v souladu s výzvou vlády České republiky zablokoval 25. února 2022 osm domén, které byly Vojenským zpravodajstvím označeny jako ohrožující bezpečnost.

„Pro blokování konkrétních webů podle výkonného ředitele telekomunikační firmy WIA Filipa Maliny stále schází potřebná legislativa. Nejednoznačná jsou v tuto chvíli i kritéria pro definování dezinformací. Vláda se přitom podle něho už v lednu ve svém programovém prohlášení zavázala, že do konce letošního roku vznikne platforma pro efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám,“ uvedl k tématu portál Forum24.

Záměrem tohoto bezprecedentního rozhodnutí bylo bránit ohrožení počítačové bezpečnosti, ke kterému šířením takových informací prostřednictvím elektronických prostředků docházelo.

Dle tiskového prohlášení bylo smyslem také vytvoření časového prostoru pro reakci příslušných orgánů veřejné moci, nikoliv trvalá blokace pouze z rozhodnutí sdružení. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v on-line prostředí.

Češi mají k dezinformacím jasný postoj

Nedávno se tématu dezinformací a konspiračních webů věnovala i agentura STEM. Ta oslovila celkem 1171 respondentů, kteří měli možnost se k tématu vyjádřit.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že 76 procent Čechů souhlasí, že šíření dezinformací je ohrožením pro bezpečnost České republiky. Přes 70 procent pak považuje za správné, když stát omezí nebo znemožní působení médií šířících dezinformace. Proti omezování jsou nejvíce občané, kteří silně důvěřují oficiální ruské interpretaci války na Ukrajině.

„Téměř polovina lidí má za to, že původcem dezinformací či lživých zpráv v médiích a na internetu jsou jedinci nebo různé skupiny, kteří je vytvářejí záměrně. Přičemž je tento názor nejvíce přijímaný mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním, obecně mezi mladšími lidmi.

Za druhou nejčastější příčinu vzniku lží kolujících ve veřejném prostoru 26 procent Čechů označuje možnost, že novináři velkých médií pracují na objednávku podnikatelů. K tomuto výkladu se přiklánějí více lidé starší šedesáti let a voliči opoziční SPD. Souvisí také s nespokojeností s polistopadovým společenským vývojem.

21 procent populace má za to, že za nepravdami stojí politická korektnost omezující to, co se smí či nesmí v médiích,“ uvádí agentura STEM na svém webu.

K tématu dezinformačních webů se pak lidé houfně vyjadřují v internetových komentářích. Zejména pak na zpravodajských portálech.

1

2

3

4

Diskuze čtenářů na portálu Novinky.cz, který se tématu dezinformací také věnoval. Foto: Novinky.cz

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných