Druhé kolo milostivého léta opět cílí na „hříšníky“. Zbavte se exekucí už od září

22. 08. 202216:29
Druhé kolo milostivého léta opět cílí na „hříšníky“. Zbavte se exekucí už od září
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná

Mnohdy jde o „hříchy mládí“, zapomenuté pokuty či jiné dluhy, které „dozrály“ až do fáze exekucí. Od září začíná druhé kolo takzaného milostivého léta, čtvrtrok, kdy se dlužníci mohou výhodně vyplatit ze svých závazků vůči veřejnoprávním institucím bez úroků a vysokých nákladů exekuce. V jakých případech a za jakých podmínek akce pomůže?

„Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané například celní nebo finanční správou či správou sociálního zabezpečení,“ uvádí v tiskovém prohlášení ke druhému kolu milostivého léta ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Akce, která se opakuje po úspěchu „prvního kola“ z přelomu loňského a letošního roku, má „umožnit dlužníkům v co nejkratší době učinit kroky k úplnému zastavení exekucí“.

„Co nejširší využití milostivého léta má význam pro samotné povinné, kteří se úhradou jistiny a příslušného paušálu exekutorovi zcela zbaví svého dluhu. Pozitivní efekt má ale akce i pro oprávněné instituce, kterým tito lidé dlužili. Těm bude vyplacena jistina, tedy původní dlužná částka bez penále, úroků a dalších navýšení,“ uvádí MPSV v tiskové zprávě.

Ušetřené peníze mohou směřovat na energie

A milostivé léto je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, o kterou by v případě k čemuž u bezvýsledných exekucí přišli.

„Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Třeba proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Akci ostatně podpořil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro dlužníky, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, ale současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu,“ připomněl širší dopady takzvaného milostivého léta.

Oproti prvnímu kolu akce se nyní částečně mění podmínky milostivého léta. Hlavní změny podmínek oddlužení, které umožňuje speciální zákon najdete ve zvýrazněném rámečku níže.

Milostivé léto II - 1. září 2022 - 30. listopadu 2022

- Povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce
do 3 měsíců od účinnosti změny zákona (od 1. 9. do 30. 11. 2022)


- povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit,
že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy milostivého léta


- povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena
pro splnění podmínek milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla
vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen
na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení


- paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci milostivého léta se
stanovila na 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH); které povinný musí uhradit spolu s jistinou


- výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady
exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem
vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných