Hospodářské deprese mají pozitivní vliv na platy vysokoškoláků

19. 10. 202308:46
Hospodářské deprese mají pozitivní vliv na platy vysokoškoláků
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Vysoká škola ekonomická

STUDIE: Lidé, kteří nastoupí v době hospodářské recese na vysokou školu, mají vyšší výdělky než ti, kdo se studiem začali v příznivějších podmínkách. Pravděpodobně totiž mají jiné hodnoty a preference, které jim pomáhají na trhu práce. Českým vysokoškolákům se však platy meziročně zvýšily nejméně, jen o 5,5 procenta.

Vědeckou studii zabývající se vlivem současné hospodářské krize na vysokoškolské studenty a jejich uplatnění na trhu práce představila tisková zpráva Národního institutu SYRI. Na jejím zpracování se podílela Alena Bičáková z CERGE-EI, která patří do výzkumné skupiny SYRI zaměřující se na trh práce.

„Výsledky naší studie potvrzují, že ekonomické šoky zažité během rané dospělosti mohou vést k trvalým změnám v hodnotách a preferencích, což může jednotlivce přimět k důležitým změnám postojů, například při hledání zaměstnání. Tohoto faktu bychom měli využít například tím, že se rozšíří kapacita vysokých škol v době recese, kdy je poptávka po studiu vyšší,“ uvedla k výsledkům studie Alena Bičáková.

Ekonomické podmínky v době zápisu ovlivňují příjmy

Odborníci v rámci studie analyzovali absolventy téměř čtyřiceti amerických vysokých škol s jasným výsledkem. Lokální ekonomické podmínky v době zápisu na vysokou školu ovlivňují budoucí roční příjmy absolventů. Zejména pak u žen.

„Zatímco u mužů a žen dochází k podobnému nárůstu hodinových mezd, u žen jsme zaznamenali větší nárůst ročních výdělků také v důsledku zvýšení počtu odpracovaných týdnů za rok a počtu odpracovaných hodin za týden. U žen navíc pozorujeme vyšší pravděpodobnost zapojení na trhu práce,“ dodala Bičáková.

Třetina absolventů se za lepším výdělkem stěhuje

Tento trend prý navíc nelze vysvětlit tím, že z ročníků vystavených nepříznivým ekonomickým podmínkám nastupuje na vysokou školu pouze vybraná skupina nadprůměrných studentů. Roli nehraje ani to, že pouze vybraná skupina absolventů s nadprůměrnými příjmy pracuje.

„Nelze jej také vysvětlit změnou volby vysokoškolského oboru nebo změnou v rozhodnutí, zda pokračovat postgraduálním vzděláváním. Nadprůměrný příjem absolventů z těchto ročníků není způsoben ani potenciálně lepšími ekonomickými podmínkami v době nástupu na pracovní trh. Téměř třetinu nadprůměrných příjmů těchto absolventů lze však vysvětlit tím, že si po studiu hledají zaměstnání v lokalitách s vyššími příjmy a tam se stěhují. Výsledky jasně odpovídají změně chování, která podněcuje jedince, kteří na začátku studia zažívají špatné ekonomické časy, aby vyvinuli větší úsilí k získání lépe placeného zaměstnání,“ uzavřela Alena Bičáková.

V České republice mzda papírově vzrostla, reálně ale poklesla

Průměrná mzda v České republice činila podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí letošního roku 43.193 korun. Meziročně vzrostla o 3.101 korun, tedy o 7,7 procent. V reálném vyjádření šlo ale o mzdový pokles o 3,1 procent, takže si zaměstnanci mohli za průměrnou mzdu reálně koupit méně zboží či služeb než vloni. Dále už by ale mzdy letos reálně klesat neměly. Příčinou totiž byla loňské inflace a zdražování.

Praha zůstala nejbohatším regionem s průměrnou mzdou 52.833 korun. Druhé místo drží Středočeský kraj s průměrným výdělkem 45.477 korun. Nejvíce si vydělají zaměstnanci v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, tam se průměrná mzda dostala na 76.664 korun. Komunikační a informační činnosti si drží druhé místo s výdělkem 75.552 korun a třetí je výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu s průměrným platem 62.995 korun.

Na možném výdělku má pak velký vliv právě také vzdělání. Nejvíce si tradičně vydělají vysokoškoláci s prostřední mzdou 53.145 korun. Meziročně se však u nich zvýšila nejméně, jen o 5,5 procenta. Středoškoláci s maturitou si oproti nim vydělají pouze 39.153 korun, zaměstnanci s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním pak pobírají průměrně 44.884 korun.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných