Jak ušetřit až milion tun oxidu uhličitého ročně?

19. 06. 202216:45
Jak ušetřit až milion tun oxidu uhličitého ročně?
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Kontejnery v ulici Na kanálce

Věděli jste, že se v Česku recykluje méně než čtvrtina nápojových kartonů? Na tento fakt upozornila nejnovější studie, kterou pro evropské sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE) zpracovala firma Roland Berger.

Proč se karton třídí méně než papír a sklo? Většina kartonového odpadu končí na skládkách a ve spalovnách. Zpět do řetězců se vrací pouhých 24 procent zakoupeného materiálu, jako jsou kartonové obaly od mléka a mléčných výrobků, ale také džusů a různých nápojů. Česko si nevede špatně v oblasti třídění odpadů, ale co se týká toho kartonového, máme značné rezervy. Je třeba si uvědomit, že velmi podstatnou součástí evropského trhu s obalovými materiály jsou právě kartony. Jejich velká výhoda je, že umožňují dlouhou trvanlivost obsahu a je to prozatím jedno z nejekologičtějších řešení, které v současnosti máme, a to především díky jejich velmi nízké uhlíkové stopě.

Podle generální ředitelky ACE (sdružení výrobců nápojových kartonů) Annick Carpentier je třeba zásadních změn a s tím souvisí i změna legislativy. „Bez konkrétních legislativních cílů pro sběr a recyklaci bude velmi složité dosáhnout v blízké budoucnosti zásadních změn.“ Dle ACE je třeba dosáhnout sběrového cíle 90 procent pro všechny evropské země. Zároveň by tento cíl měl být legislativně zakotven.

V České republice se vyprodukuje až 564 tisíc tun plastového odpadu ročně, z něhož je pouze cca 251 tisíc tun zrecyklováno, jak uvedla společnost CENIA v tiskové zprávě. Také se samozřejmě produkuje a využívá velké množství plastů, které recyklovat nelze. S tímto problémem přichází řešení ve formě znovu používání již zakoupeného výrobku.

Jedna z možností je tedy tzv. re-use, čili opětovné použití. V dnešních dnech se jedná o zálohování některého dalšího druhu odpadu například PET láhví, stejně jak to známe v případě láhví od piva. Pokud se zálohování PET láhví prosadí plošně pro celou Evropskou unii, ACE by k tomuto systému připojila i zálohování kartonových obalů. Pokus o zálohování PET láhví v ČR již proběhl v 90. letech, kdy byly zálohovány láhve od Coca-Coly a Pepsi Coly. Avšak tento proces se nesetkal s úspěchem a tudíž nebyl realizován. Jako neprioritní otázku to označil tehdejší náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha. „Novela zákona o obalech směrem k zálohování PET láhví není na pořadu dne a nebudeme se jí v tomto funkčním období zabývat,“ uvedl Bláha pro server finance.cz.

ekologie - beverage

Zdroj: Twitter ACE Beverage Cartons

Na webových stránkách zalohujeme.cz mohou lidé hlasovat pro zálohování PET láhví a plechovek. Nyní web registruje 40 654 hlasů pro. Webová stránka taky poukazuje na to, že kontejnery určené pro plastový odpad jsou schopné pobrat pouze 69 procent veškerých PET láhví. Uvádějí také šokující tvrzení, že v české přírodě ročně končí až 100 milionů PET láhví a skoro stejné množství plechovek. Jako důkaz, že jde tento problém řešit, uvádí server několik zemí, jako například Německo a Švédsko, ve kterých se pomocí zálohového systému dosáhlo až 98 procentního zpětného odběru.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných