Komunitní energetika v Praze udělala zásadní krok pro svůj rozvoj

26. 08. 202317:31
Komunitní energetika v Praze udělala zásadní krok pro svůj rozvoj
foto: Facebook Skupina ČEZ/Fotovoltaický panel, ilustrační obrázek

Příspěvková organizace hlavního města s názvem Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) získala v minulých dnech licenci na výrobu elektrické energie, což posílí její postavení v oblasti obnovitelné komunitní energetiky v Praze.

Jak se uvádí na webových stránkách pražského magistrátu, licence pro PSOE představuje rozhodující krok na cestě k cílovému záměru vyrábět energii z obnovitelných zdrojů pomocí solární energie.

Jednou z hlavních činností PSOE je budování sdílené energetické sítě, do které se zájemci z řad Pražanů budou moci připojit s vlastními fotovoltaickými systémy instalovanými na střechách a fasádách veřejných i soukromých budov. Takto vyrobenou energii využijí nejen pro svoji potřebu, ale získají i možnost podpory ostatních členů společenství.

„Jsme velmi rádi, že nám byla udělena licence na výrobu elektrické energie. Přiblížili jsme se k našemu cíli vytvořit síť Pražanů, kteří aktivně přispívají k udržitelné budoucnosti našeho města. PSOE je odhodláno snižovat emise a závislost na fosilních palivech, což představuje klíčový krok ke zvýšení energetické soběstačnosti města. Do konce roku 2024 plánujeme díky licenci provozovat minimálně 150 instalací a počítáme s významným nárůstem v dalších letech,“ představil plány na blízkou budoucnost Jaroslav Klusák, ředitel PSOE.

Koncept sdílené energetické sítě podle záměru PSOE umožňuje jednotlivcům mimo využití čisté energie pro vlastní potřebu také sdílení přebytečné elektřiny s ostatními, kdykoli a kdekoli je třeba, čímž se podporuje pružný a udržitelný energetický ekosystém.

Nabídka PSOE

Pro vlastníky rodinných i bytových domů nabízí PSOE spolupráci při návrhu vhodného řešení fotovoltaické elektrárny a při přípravě projektové dokumentace, dále pomoc s výběrem kvalitního dodavatele a uzavřením návrhu smlouvy o dílo.

Během instalace FVE zajistí pracovníci PSOE odborný dohled a vyřídí dotaci na její vybudování v rámci státní dotace, zajistí také provoz fotovoltaické elektrárny včetně předepsaných revizí a výhodně vykoupí případné přebytky energie.

U bytových domu, kdy investorem do fotovoltaiky je jeho vlastník v podobě společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva, je potřeba získat souhlas nadpoloviční většiny majitelů bytů. Ti se tak stanou jedinými odběrateli vyrobené elektřiny v domě.

Investice do FVE

Pražské společenství obnovitelné energie nabízí také případným zájemcům investici do výstavby fotovoltaických elektráren na území hlavního města nebo možnost pronajmout střechu k instalaci solárních panelů. Provozovatelům jiných fotovoltaických elektráren nabízí odkoupení přebytků energie za výhodnou cenu.

Počátek vize o decentralizované síti tisíců malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na pražských střechách spadá do období kolem roku 2018. Zájem obyvatel Prahy o tuto iniciativu podle PSOE předčil veškerá očekávání, což je možné brát jako potvrzení toho, že vědomí veřejnosti o energetické nezávislosti a ekologickém přístupu stoupá.

PSOE svojí činností naplňuje Klimatický plán hlavního města Prahy a ukazuje, jak mohou města hrát klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a podporovat energetickou soběstačnost a nezávislost. S licencí na výrobu elektrické energie získává organizace pevný základ pro další růst a inovace.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných