Maroko bylo jednomyslně vyřazeno z finanční šedé listiny

12. 03. 202310:12
Maroko bylo jednomyslně vyřazeno z finanční šedé listiny
foto: Pixabay License/Tžiště v Maroku

Členové Finančního akčního výboru (FATF) jednomyslně rozhodli o vyřazení Maroka z šedé listiny na Valném shromáždění FATF, které se konalo v Paříži. Oznámil to Odbor předsedy vlády a informaci dále předala marocká tisková agentura MAP.

„Členové Finančního akčního výboru (FATF) se jednomyslně rozhodli vyřadit Marocké království z procesu zesíleného sledování, známého jako šedá listina. Stalo se tak poté, co posoudili soulad národního mechanismu s normami pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu od doby, co FATF přijal specifický akční plán pro Marocké království v únoru 2021. Toto rozhodnutí bylo přijato na Valném shromáždění FATF, které se konalo v Paříži ve Francii,“ uvedl Odbor předsedy vlády ve svém prohlášení.

Stejný zdroj uvádí, že toto rozhodnutí FATF přichází v návaznosti na pozitivní závěry zprávy odborníků výboru, kteří uskutečnili terénní šetření v zemi v lednu letošního roku.

„Tato zpráva, na jejímž základě bylo Maroko vyřazeno z šedé listiny, uvítala jasný politický závazek království k souladu národního systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu s mezinárodními standardy, jakož i úplné respektování všech závazků naší země ve stanovených termínech,“ zdůrazňuje tisková zpráva.

Rozhodnutí o vyřazení Maroka z procesu zesíleného sledování, známého jako šedá listina, je vyvrcholením úsilí a aktivních kroků Marockého království při uplatňování hlavní královské strategie, zaměřené na soubor legislativních, organizačních, osvětových a kontrolních opatření, prováděných různými dotčenými vnitrostátními orgány a institucemi pod koordinací Národního úřadu pro finanční zpravodajství a ve spolupráci s právnickými osobami veřejného nebo soukromého práva.

Vyřazení Maroka z šedé listiny „bude mít pozitivní dopad na suverénní ratingy a hodnocení místních bank“ a „posílí image Maroka a jeho pozici při jednáních s mezinárodními finančními institucemi, stejně jako důvěru zahraničních investorů v národní ekonomiku“.

V zájmu upevnění úspěchů dosažených v posledních letech Marocké království zdůrazňuje svůj pevný závazek pokračovat v posílení vnitrostátního systému proti praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s vývojem mezinárodních standardů v této oblasti a zdůrazňuje, že tento závazek má nyní strategickou a institucionální povahu, jejímž cílem je chránit národní finanční systém před nebezpečím finanční kriminality, uvádí se v závěru prohlášení.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných