Mateřská, rodičovská, porodné a další příspěvky… Rodiče, čtěte pozorně

03. 02. 202207:29
Mateřská, rodičovská, porodné a další příspěvky… Rodiče, čtěte pozorně
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Hotovost; ilustrační foto

Pokud se rodina rozrůstá, blíží se i období čerpání nejrůznějších dovolených a státních příspěvků. Podívali jsme se, na co máte během rodičovství nárok a jaké finanční výše jednotlivé dávky dosahují.

Prvním pojmem, který bude nastávající rodiče zajímat, je mateřská dovolená. Určená je pouze matkám. Čerpá se 28 týdnů v případě narození více dětí současně 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla 6 až 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Konkrétní termín nástupu si určuje sama zaměstnankyně.

„Nárok na mateřskou dovolenou však nevzniká automaticky,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka dTest. Aby mohla nastávající matka nastoupit na mateřskou, musí být v pracovním poměru. Mateřskou dovolenou musí zaměstnavatel akceptovat a nesmí být kratší než 14 týdnů. Také nesmí být ukončena nebo přerušena dříve, než 6 týdnů po porodu.

Rodičovská dovolená

Po ukončení mateřské dovolené přichází rodičovská. Zaměstnavatel je povinen ji akceptovat do 3 let věku dítěte. Navazuje na mateřskou, v případě, že o ni žena nežádá, začíná ihned po narození dítěte. Čerpat ji nemusí matka, na rodičovskou může nastoupit i otec dítěte.

Spolu s ní začínáte čerpat i finanční příspěvek. Označován je téže jako ‚mateřská‘ a jde o jednu ze 6 dávek pocházejících z nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je 300 000 korun v případě jednoho dítěte a 450 000 korun v případě více dětí. Vyplácen je postupně měsíčně v částkách, do kterých je rozložen v závislosti na době trvání dovolené.

„Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před čerpáním dávky. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí redukčních hranic,“ uvádí dTest v tiskové zprávě.

Jak ukazuje statistika z Úřadu práce, zejména v prvním desetiletí současného století stoupal počet mužů, kteří rodičovskou dovolenou a dávky čerpají. V současné době se drží nad hranicí 5 tisíc.

Porodné

Mezi méně známé dávky, které můžete získat od státu patří například porodné. To závisí na výši příjmů. Jde o jednorázový příspěvek na první nebo druhé dítě a náklady spojené s jeho narozením. Výše příspěvku je pevně stanovena na 13 000 v případě prvního dítěte a 10 000 v případě druhého. Nárok vzniká, pokud je výše příjmů rodiny do 2,7násobku životního minima.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných