Milostivé léto 2023 startuje. Jak na oddlužení?

02. 07. 202311:17
Milostivé léto 2023 startuje. Jak na oddlužení?
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Peníze; ilustrační foto

Už potřetí pomáhá českým dlužníkům Milostivé léto. Tentokrát se zaměřuje na dlužné daně a dluhy na sociálním pojištění.

Milostivé léto 2023 lidem nabízí až do konce listopadu možnost odepsat dluhy na sociálním pojištění a na daních. Informuje o tom oficiální web akce Milostivé léto 2023.

Aby došlo k oddlužení, tak je potřeba do konce listopadu uhradit původní dluh. Když splní dlužníci i další podmínky akce, tak jim budou penále, úroky a další poplatky odpuštěny.

Akce Milostivé léto se však týká pouze dluhů, které vznikly do 30. září minulého roku. Oddlužení se v otázce nedoplatku daní netýká cla a dluhů, které už vymáhají soudní exekutoři.

Daňové milosti

Daňové milostivé léto se týká pouze fyzických osob, ať už podnikajících nebo nepodnikajících. Nevztahuje se rozhodně na žádné právnické osoby.

Podle odborníků je vhodné nejprve zjistit, zda vůbec na daních dlužíte a zda máte nedoplatky. To můžete zjistit v elektronickém systému přes osobní identitu či internetové bankovnictví.

U bagatelních nedoplatků na dani a příslušenství do 200 korun a do 30 korun na dani z nemovitých věcí dochází k zániku těchto nedoplatků automaticky, nesmí však být celkový součet těchto nedoplatků vyšší než tisíc korun. U bagatelních nedoplatků se tyto nízké částky odpouštějí za výše uvedených podmínek i právnickým osobám.

Pokud vaše dlužná částka přesahuje 5.000 korun, můžete si ji po dohodě s patřičným úřadem rozložit do splátkové kalendáře.

Aby vám Milostivé léto pomohlo, musí být do 30. listopadu splacen celý dluh, v případě že jde o vyšší dluh, který si rozložíte do několika splátek, tak do posledního dne listopadu musíte nezbytně zaplatit první splátku.

Důležitou informací je skutečnost, že k odpuštění příslušenství daně nedochází automaticky a je nutné o ní písemně nebo elektronicky požádat.

Někde mohou být úlevy ještě mnohem větší

Některé obce a města dokonce ulevují a odpouštějí i penále z další plateb. Jde o místní poplatky, mezi které počítáme například poplatky za svoz odpadu, za psa nebo odvody za porušení rozpočtové kázně. V tom případě je ale potřeba sledovat webové stránky jednotlivých obcí a měst, aby dlužníci věděli, jak širokou úlevu jednotlivé obce nastavily. Jako lepší variantu však odborníci doporučují na úřad zajít a zeptat se.

Pojistné milostivé léto

Jde o dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení, které jsou vymáhány v rámci takzvané správní exekuce. Při splnění podmínek bude dlužníkům odpuštěno penále a exekuční náhrady. Jde o dluhy na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti. I v tomto případě jde však o dluhy, které vznikly nejpozději k 30. září 2022. V případě pojistného milostivého léta se akce vztahuje na veškeré plátce pojistného, tedy jak na fyzické, tak i právnické osoby.

Justiční dluhy

Jde o další část pohledávek, které bude možné vymazat s pomocí Milostivého léta 2023. Konkrétně jde o peněžité tresty podle trestního řádu, pořádkové pokuty podle zákona o státním zastupitelství, náklady výkonu vazby, náklady spojené s výkonem vazby a náhrada škody podle zákona o výkonu vazby a náklady výkonu trestu.

V tomto případě je to trochu komplikované tím, že tyto justiční pohledávky nenarůstají o úrok z prodlení. Milostivé léto má proto smysl využít zejména v případech, kdy je pohledávka v exekuci. Musí se však znovu jednat o pohledávky, které vznikly do posledního záříjového dne loňského roku.

Raději se zbytečně ptejte, než zbytečně plaťte

Každopádně odborníci doporučují s patřičnými úřady komunikovat, informovat se o všech možnostech, protože k zániku některých dlužných poplatků nedochází automaticky. V některých případech je potřeba vyplnit patřičné formuláře. Odborníci a úředníci důrazně doporučují, že je lepší se na některé věci zeptat vícekrát, než litovat a zjistit, že k odepsání dlužných penále nedošlo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných