Ministerstvo vnitra odmítá výsledky kontroly NKÚ

14. 07. 202208:32
Ministerstvo vnitra odmítá výsledky kontroly NKÚ
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Ministerstvo vnitra

V minulých dnech představil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) výsledky kontroly, jak jednotlivá ministerstva nakládala s finančními prostředky na systém ochrany měkkých cílů proti teroristickým útokům. Konkrétně šlo o ministerstvo vnitra, kultury a zdravotnictví. NKÚ na základě svého šetření konstatoval, že se Ministerstvu vnitra (MV) zatím nepodařilo vytvořit systém komplexní ochrany těchto cílů.

Ministerstvo vnitra reaguje ve své tiskové zprávě na informace NKÚ vyjádřením, že ve svém přístupu k ochraně měkkých cílů se chová podobně jako ostatní státy Evropské unie a že postupovalo plně v souladu s platnými usneseními vlády.

MV konstatuje, že systém ochrany měkkých cílů je tvořen souborem více opatřeních, mezi která patří různá součinností cvičení a metodická činnost. Kontrola NKÚ se zaměřila pouze na hodnocení podpory zodolnění měkkých cílů. MV uvádí, že dotační podpora je jen jedním ze článků systému ochrany a že posuzovat celý systém pouze z hlediska dotační podpory, může vytvářet mylný dojem, že systém ochrany měkkých cílů neexistuje.

V otázce konkrétních investic, které měly navázat podle NKÚ od roku 2021 na předchozí podporu neinvestičních programů určených na přípravu bezpečnostních analýz nebo na organizování školení a seminářů, hodnotí podle Ministerstva vnitra NKÚ tyto dotační programy navíc bez potřebné odbornosti a bez ohledu na vývoj bezpečnostní situace.

Technickým opatřením musí vždy předcházet proškolení lidí, kteří je mají realizovat a na tyto účely byly dotační programy zaměřeny.

Vyjádření ke zmíněné zprávě NKÚ na svých webových stránkách dosud Ministerstvo kultury ani Ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných