Národní sportovní agentura dá 22 milionů za konzultace. Odborníci z Pardubic budou mít až 14.641 korun za den

04. 08. 202315:00
Národní sportovní agentura dá 22 milionů za konzultace. Odborníci z Pardubic budou mít až 14.641 korun za den
foto: Jiří Zemen, PrahaIN.cz/Národní sportovní agentura, ilustrační foto

KAUZA, AKTUALIZOVÁNO: PrahaIN.cz byla upozorněna dvěma zdroji na čerstvou smlouvu mezi Národní sportovní agenturou (NSA) a pardubickou společností Kucián statika. Tato firma se věnuje zejména stavební oblasti.

Pro NSA však bude poskytovat především konzultační a poradenské služby. Jedním z konkrétních bodů jsou „služby odborných konzultačních a poradenských služeb v oblasti poskytování odborných služeb spočívajících v odborném posouzení projektových dokumentací žádostí o dotace.“ Celková částka, kterou Národní sportovní agentura vyplatí, je 22.149.050 korun. Jde o maximální a nejvyšší přípustnou sumu.

Hlavou NSA je v současnosti Ondřej Šebek. Nahradil bývalého reprezentanta v pozemním hokeji Filipa Neussera, který odstoupil po dohodě s premiérem Petrem Fialou.

Šebek má za sebou bohaté zkušenosti ve sportovních funkcích.

Velké jméno si udělal v rodných Pardubicích, kde v tamním hokejovém klubu figuroval hned na několika pozicích. Byl například obchodním, ale i generálním manažerem místního celku. Působil také na hokejovém svazu, kde byl v letech 2012-2016 členem výkonného výboru.

V roce 2021 se stal hlavou veslařského svazu, kde s nástupem do čela NSA rezignoval.

Především konzultační a poradenské služby

Právě z „Šebkových“ Pardubic je i firma, která nedávno uzavřela rámcovou dohodu o poskytování konzultačních a poradenských služeb s Národní sportovní agenturou. Jde o firmu Kucián statika s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Jednatelem je Jaromír Kucián.

Cena plnění včetně DPH je přes 22 milionů korun.

O co se jedná? Projekčně inženýrská společnost se zaměřením na statiku a dynamiku stavebních konstrukcí, jak se firma Kucián statika popisuje na svých webových stránkách, bude NSA poskytovat hned několik služeb.

Jmenovitě se jedná o „odborné konzultační a poradenské služby v oblasti poskytování odborných služeb spočívajících v odborném posouzení projektových dokumentací žádostí o dotace v kontextu splnění principů 3E“.

Smluvní odměny. Zdroj: Registr smluv

3E jsou principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, které by se měly používat při nakládání s veřejnými prostředky.

Firma by podle smlouvy měla dále posuzovat efektivitu projektů na základě porovnání objemových parametrů stavby se statistickými přehledy jednotkových či kubaturních cen.

Dalším bodem dohody je například vyhodnocení shody vyhlášeného programu z hlediska účelnosti, provedení hodnocení nákladů životního cyklu či poskytování ostatních odborných a konzultačních služeb z oblasti posuzování projektů, stavebnictví, rozpočtování, statiky, stavebních záměrů dle požadavků a potřeb objednatele.

Firma Kucián statika by také pro NSA měla posuzovat, jestli stavební záměr neobsahuje další přidružené funkce, které s hlavním záměrem, kterým je sport, souvisejí nepřímo (restaurace, zábavní prvky, ubytování) a pro základní fungování nejsou nezbytné.

Nejvyšší přípustná odměna

Národní sportovní agentury jsme se na tuto konkrétní smlouvu ptali. 

Reakce do vydání materiálu nepřišla. V případě vyjádření budeme článek aktualizovat.

Rámcová dohoda obsahuje také cenu za poskytování služeb. Role pracovníků a cena za člověkoden je uvedena v tabulce.

Nejnižší denní mzdu má technik činný ve výstavbě. Za den si vydělá 8.349 korun.

Po 13.431 korunách bude odměněn autorizovaných architekt (technik), specialista a zástupce architekta, projektanta - seniora.

Nejvyšší denní gáže poputuje za architektem, projektantem - seniorem, který je vedoucím týmu. Denní odměna za poskytování služeb činí 14.641 korun.

PrahaIN.cz se podívala také na rozvahu (ZDE). Pardubická firma Kucián statika má podle ní ke konci roku 2022 aktiva 2,7 milionu korun. Ale závazky společnosti jsou ve výši 1,4 milionu korun. Podle interních informací, které se nám podařilo získat, má jen několik zaměstnanců. Telefonní číslo na webových stránkách neexistuje, na e-maily nám dosud nikdo neodpověděl.

AKTUALIZACE:

Tiskový mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka zaslal redakci vyjádření v sobotu 5. srpna odpoledne.

„Na tuto zakázku jsme vypsali otevřené a transparentní výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv, kdo poskytuje požadované odborné služby, které NSA využívá při vyhodnocováni investičních dotačních výzev, prostřednictvím kterých jsou spolufinancovány velké stavby sportovní infrastruktury. Firma Kucian statika ve výběrovém řízení uspěla na zakladě daných kritérií včetně ceny za poskytované služby, proto s ní byla uzavřena rámcová smlouva, které bude čerpána pouze v případě potřeby. S firmou Kucian statika zahájila NSA spolupráci na odborných projektech již za minulého vedení NSA a tudíž je jakákoliv spojitost s osobou současneho předsedy NSA naprosto irelevantní. Doposud odvedená práce společnosti Kucián statika byla bez jakýchkoliv pochybení a jejich odborné posudky pomohly zrychlit proces vyplacení dotací,“ uvedl Večerka.

Firma Kucián statika se vyjádřila v úterý 8. srpna odpoledne.

„Jedná se o standardní veřejnou soutěž, kdy naše nabídka byla z hlediska hodnocených kritérií vyhodnocena jako nejlepší. Naše společnost má v pracovním poměru 6 zaměstnanců a několik externích spolupracovníků. A během našeho působení jsme toho již zažili hodně, proto jistě pochopíte, že jsme u větších zakázek smluvně vázáni mlčenlivostí a nemůžeme s Vámi detaily probírat,“ uvedl Martin Kucián.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných