NÁVOD: Jak si ulevit od daní

21. 02. 202312:01
NÁVOD: Jak si ulevit od daní
foto: Pixabay.com license/Ekonomika, ilustrační foto

Jako každý rok, i letos mohou OSVČ ve svém daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy uplatnit daňové slevy. Úlevu zajistí například dary, úroky z úvěru na bydlení nebo sleva na dítě. Má to ale pevná pravidla.

Základ daně za rok 2022 si lze snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně anebo lze využít slevu na dani. Zatímco OSVČ podávají daňová přiznání, zaměstnanci si musí o roční zúčtování daně za uplynulý rok požádat zaměstnavatele do 15. února. O konkrétních úlevách informovala zpráva firmy UOL Účetnictví.

Detaily je možné nalézt i na webových stránkách resortu financí. 

Daňové slevy je možné uplatnit při výpočtu čisté mzdy u jednoho zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů, nemůže u všech tyto slevy uplatňovat. Nástupem do nového zaměstnání se proto prohlášení k dani automaticky nepodepisuje. Nárok na slevy na daních mají také pracující penzisté či studenti.

„Obecně lze říci, že fyzické osoby (OSVČ, zaměstnanci, osoby s jinými příjmy) mohou při splnění zákonných podmínek uplatnit „úlevy“ na dani, a to zejména ve formě nezdanitelné části základu daně dle § 15 zákona o daních z příjmů (např. bezúplatné plnění ve prospěch v zákoně uvedených osob, úroky z úvěrů na obstarání bytové potřeby, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění apod.), slev na dani dle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění dle § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů," přiblížila na náš dotaz referentka tiskového oddělení finanční správy Klára Křehlová.

Lhůta pro odevzdání se přibližuje

Termínem pro odevzdání daňového přiznání je uplynutí tří měsíců od konce zdaňovacího období, tedy od konce roku 2022. Pro letošní rok je tedy nejzazším dnem pro řádné odevzdání pondělí 3. dubna 2023. Přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení je pak nutné podat maximálně měsíc po podání daňového přiznání.

Daňové slevy je možné podle zákona o dani z příjmu při splnění zákonných podmínek uplatnit hned v šesti případech. Snížit se tak může vypočtená daň z příjmu fyzických osob.

Úlevu zajistí darování peněz i krve

Ze základu daně lze odečíst například dary poskytnuté dobročinným nebo jiným organizacím. Celková částka takového daru ale musí přesahovat tisíc korun nebo dvě procenta základu daně. Díky covidové pandemii a konfliktu na Ukrajině byla navíc zvýšena i horní hranice, takže odečíst je teď možné maximálně 30 procent základu daně, oproti původním patnácti procentům.

Odečítat mohou i dárci krve a to rovnou tři tisíce za jeden odběr. Dárci kmenových buněk nebo kostní dřeně rovnou 20 tisíc za odběr. Ve všech případech je nutné dar dokázat potvrzením.

Nezdanitelné jsou i úroky z hypotéky

Odečíst je možné také zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. K nezdanitelné části základu daně totiž patří úroky z hypotéky na vlastní bydlení anebo jeho rekonstrukce. Důležité je však splnit podmínku, aby nemovitost sloužila k bydlení přímo poplatníkovi anebo jeho blízké rodině.

Pro výši slevy je důležité, kdy byla nemovitost na hypotéku zakoupena.

„Pokud k tomu došlo před 1. lednem 2021, horní hranice pro odpočet je 300 000 Kč a tudíž je možné na dani ušetřit až 45 000 Kč. Po tomto datu jde nejvýše o 150 000 Kč za rok a slevu 22 500 Kč,“ uvedla Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka účetní firmy UOL Účetnictví.

Penzijní a životní připojištění také pomůže

Možnost ke snížení základu daně nabízí také penzijní a životní připojištění. A to v případě, že je měsíční příspěvek na něj vyšší než tisíc korun. K první tisícikoruně už ale státní příspěvek automaticky patří, rozhodující je proto až přebývající částka.

„Pokud například měsíčně platíte 3 000 Kč, pro výpočet snížení daňového základu je rozhodující částka 2 000 Kč. Maximálně si základ daně můžete takto snížit o 24 000 Kč s výslednou slevou na dani 3600 Kč,“ vysvětlila také Jana Jáčová.

Nižší může být roční daň i díky životnímu pojištění. Podléhá to však ještě více podmínkám.

„Jedná se třeba o to, že pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve v 60 letech, smlouva musí být uzavřena nejméně na 60 měsíců, nesmí se jednat o pouhé pojištění rizik a mnoho dalšího. Pojišťovna by vám v každém případě měla zaslat potvrzení o částce, kterou můžete v daňovém přiznání uplatnit,“ informovala Jáčová.

Slevu na poplatníka může získat i ten, kdo část roku nepracoval

Každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy, má nárok na slevu na poplatníka. Zaměstnancům odečítá 2.570 korun měsíčně zaměstnavatel, OSVČ ji mohou uplatnit až v rámci daňového přiznání za celý rok. Získat mohou 30.840 korun.

„Nejvíce využívanou úlevou ze strany poplatníků daně z příjmů fyzických osob je základní sleva na poplatníka dle § 38ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, která činí pro zdaňovací období roku 2022 částku 30 840 Kč, jelikož na tuto slevu má nárok každý poplatník podávající daňové přiznání, případně zaměstnanec, který platí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti formou záloh a je mu zaměstnavatelem provedeno roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění," sdělila nám za finanční správu Klára Křehlová.

V plné roční výši má na tuto částku nárok navíc i ten, kdo část roku nepracoval. Tedy například hledal zaměstnání, byl na mateřské dovolené a podobně.

„Na základní slevu na poplatníka má nárok každý poplatník podávající přiznání k dani z příjmů fyzických osob, případně zaměstnanec, který platí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti formou záloh a je mu provedeno roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Pro uplatnění této základní slevy není rozhodující doba, po kterou poplatník činnost (zaměstnání) v průběhu roku vykonával a žádným způsobem se za zdaňovací období nekrátí. Není zde tedy rozhodující, zda je poplatník například na mateřské dovolené nebo se jedná o důchodce, studenta a podobně," dodala Křehlová.

Rodiče potěší sleva na dítě a školkovné

Ten, kdo žije s dítětem ve společné domácnosti, může využít daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Uplatnit ji však může pouze jeden z rodičů. Stejně jako v předchozím případě, i zde se tak v případě zaměstnanců děje každý měsíc, zatímco OSVČ se o slevu musí jednou ročně přihlásit v daňovém přiznání.

Konkrétní částka příspěvku se liší podle toho, jestli jde o první, druhé anebo další dítě.

Vyšší částku mohou získat také rodiče postižených dětí. Slevu je možné uplatňovat až do 18. narozenin dítěte, nebo až do jeho 26 let v případě jeho dalšího studia.

Jde také o jedinou slevu, která může jít i do mínusu. Pokud je tedy sleva vyšší než samotná daň, vznikne tak daňový bonus a ten je stát povinen vyplatit.

„Výplata daňového bonusu připadá v úvahu v případě, že nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na jím vyživované děti je vyšší než vypočtená daň snížená o ostatní slevy na dani. Při splnění zákonných podmínek (§ 35c, § 35d zákona o daních z příjmů) se jedná o nárok, který je u poplatníka podávajícího daňové přiznání vyplácen ze státního rozpočtu z účtu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti, respektive daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnanců,“ doplnila Klára Křehlová.

Takzvané školkovné se pak týká dětí, které docházejí do státních či soukromých školek, dětských skupin či podobných registrovaných zařízení. Pro uplatnění slevy je nutné dodat potvrzení od provozovatele školky.

Úleva na manželku či manžela

V případě, že ve společné domácnosti žije manžel nebo manželka, který v loňském roce neměl výraznější příjmy, je možné získat až 24.840 korun, respektive 2.070 korun za každý měsíc. Jde zejména o případy, kdy je jeden z rodiny na rodičovské dovolené nebo nemocenské.

„Maximální příjem manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 000 Kč za rok, do této částky se ale nepočítá rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě a další dávky státní sociální podpory. Pokud je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, sleva se dvojnásobí,“ uzavřela Jana Jáčová.

Komunikace s úřady bude od letoška jednodušší. Povinně

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) navíc v letošním roce všem OSVČ, spolkům, nadacím i sdružením automaticky zřizuje datové schránky a to ve snaze zjednodušit komunikaci s úřady.

„Digitalizace je jednou z hlavních priorit Ministerstva vnitra a toto je další důležitý krok, který pomůže přesunout komunikaci s úřady do online prostředí. Rostoucí počet uživatelů datových schránek, ale třeba i Portálu občana dokazuje, že v digitalizaci státu jdeme dobrým směrem,“ řekl v tiskové zprávě náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík.

Uživatelům, kteří dosud datovou schránku nemají, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem nejdéle do konce března. Schránka pak bude zpřístupněna po prvním přihlášení nebo automaticky 15 dnů po zřízení. Změnu by měly pocítit asi 2 miliony lidí se živnostenským oprávněním a asi 200 tisíc právnických osob.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných