Nejvyšší kontrolní úřad objevil chyby v zakázkách za 100 milionů korun. Bartoš nařídil změny

15. 08. 202215:24
Nejvyšší kontrolní úřad objevil chyby v zakázkách za 100 milionů korun. Bartoš nařídil změny
foto: Zuzana Koulová/Ivan Bartoš

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl prověrku hospodaření vybraných organizací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v letech 2015 až 2020, kdy resort vedly ministryně za hnutí ANO Karla Šlechtová a Klára Dostálová. Konkrétně se audity týkaly České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Centra pro regionální rozvoj ČR a Horské služby ČR (HS). Závěry šetření NKÚ zaměřené také na způsob, jak MMR své organizace řídilo a kontrolovalo, konstatují, že tato činnost probíhala nedostatečně.

NKÚ ve své tiskové zprávě uvádí, že provedený audit ukázal, že MMR uvedené organizace mnohdy nekontrolovalo, nedohlíželo na dodržování podmínek pro zadávací řízení a v některých případech porušilo zákon o finanční kontrole. Ministerstvo tak v případě Horské služby a CzechTourismu neodhalilo řadu pochybení včetně nedostatků ve veřejných zakázkách.

Chybějící interní audit v CzechTourismu

MMR kupříkladu v rozporu s podmínkami danými zákonem o finanční kontrole zrušilo v CzechTourismu útvar interního auditu. Jedním z uvedených důvodů pro tento krok měla být malá pravděpodobnost nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.

Přitom v minulosti se v případě této organizace zmiňované riziko opakovaně připouštělo. Funkce zrušeného útvaru měla být nahrazena veřejnosprávní kontrolou ze strany ministerstva. NKÚ konstatuje, že do doby ukončení kontrolní akce v únoru 2022, však žádná kontrola uvedeného typu ze strany ministerstva nebyla zahájena.

Horská služba nepředkládala zprávy o nakládání s dotacemi

Podmínkou pro poskytnutí dotace Horské službě bylo pravidelné předkládání průběžných zpráv o nakládání s nimi a přestože tyto zprávy HS nepředkládala, ministerstvo ji k tomu nevyzvalo a ani blíže neurčilo, jaké doklady má HS doložit. MMR od roku 2018 zde neprovedlo žádnou kontrolu a nezjistilo tak, že HS své povinnosti neplnila.

Chyby ve veřejných zakázkách

MMR také neodhalilo u Horské služby a CzechTourismu chyby v oblasti veřejných zakázek. V případě HS zjistil NKÚ pochybení u devíti z deseti kontrolovaných zakázek. Ta se týkala například opomenutí zveřejnit ve stanovené lhůtě celé znění smlouvy či nezrušení zadávacího řízení s minimem účastníků, anebo naopak uzavření kupní smlouvu před uplynutím 10denní lhůty pro podání námitek. Tyto nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně celkově ve výši téměř 96,5 milionů korun.

V případě CzechTourismu zjistil NKÚ nedostatky u 19 z 60 kontrolovaných zakázek. CzechTourism porušil zákon o veřejných zakázkách například zaplacením dodavateli za služby bez uzavření písemné smlouvyou smlouvu, nebo tím, že opakovaně prodlužoval smlouvu na ostrahu sídla. Zjištěné nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2,97 miliardy korun.

Kontrola hospodaření Centra pro regionální rozvoj proběhla ze strany NKÚ bez zjištěných nedostatků.

Současný ministr Ivan Bartoš (Piráti) ČTK sdělil, že MMR v řízení organizací selhávalo. Bartoš proto nařídil interní audity a změnil strukturu vedení MMR. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných