Nenechte si vyhrožovat od dodavatelů energií

29. 01. 202318:11
Nenechte si vyhrožovat od dodavatelů energií
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Dráty vysokého napětí, ilustrační foto

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal tiskovou zprávu, kde upozorňuje spotřebitele na nezákonné jednání dodavatelů energií. Úřad ve zprávě informuje, za jakých okolností má dodavatel právo odpojit odběrné místo z důvodu nehrazení ceny za dodávku energií.

V reakci na stížnosti spotřebitelů, kteří se ocitli pod výhružkami obchodníků s energiemi, vydal ERÚ výkladové stanovisko

„V loňském roce se na nás obrátilo několik desítek spotřebitelů, kterým dodavatel vyhrožoval přerušením dodávek již po neuhrazení jediné zálohy. Často se jednalo o případy, kdy šlo o sporné navýšení záloh. Předcházelo mu například zvýšení ceny, kterým dodavatel mohl porušit fixaci sjednanou ve smlouvě,“ uvedl v tiskové zprávě Ladislav Havel, člen rady ERÚ.

V jakém případě má dodavatel právo odpojit spotřebitele od dodávek energií? 

Dodavatel musí zákazníka několikrát a opakovaně na jeho pochybení či nezaplacení záloh upozornit. V návaznosti na upozornění musí dodavatel také poskytnout určitou časovou lhůtu k úhradě nezaplacené částky. Dodavatel taktéž nesmí účelně vytvářet dlužné platby, jako například poplatek za upomínku.

Pokud jste se stali obětí výhružek ze strany dodavatele a hrozí vám odpojení od dodávek energií, musíte jednat rychle, jak radí výkladové stanovisko. Spotřebitel může poukázat na nezákonnost postupu dodavatele. Zákazník se také může obrátit na ERÚ, který mu dále poradí správný postup v řešení vzniklé situace. 

Ve výkladovém stanovisku se dozvíte relevantní ustanovení právních předpisů. Dále také to, zda má dodavatel právo na zvýšení ceny elektřiny nebo plynu a na změny smluvních podmínek. 

Pokud dodavatel navýšil cenu energií, jedná se o změny obsahu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Klient dle výkladového stanoviska nemá reálnou šanci obsah smlouvy ovlivnit a sjednat si individuální podmínky. Spotřebiteli však dodavatel musí umožnit se svobodně rozhodnout o setrvání v těchto smluvních podmínkách. „Zvýší-li dodavatel elektřiny či plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník podle ustanovení § 11a odst. 5 energetického zákona oprávněn bez uvedení důvodu od takové smlouvy odstoupit,” uvádí ERÚ.

Celé znění výkladového stanoviska nalezenete na webových stránkach eru.cz.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných