Nové informace o majetku Sberbank. Ve hře jsou desítky miliard korun

15. 09. 202217:15
Nové informace o majetku Sberbank. Ve hře jsou desítky miliard korun
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Sberbank

Dnešek je dnem, kdy insolvenční správkyně zkrachovalé Sbrebank, Jiřina Lužová, předává soudu seznam věřitelů banky s ruským pozadím. Ten by měl obsahovat údaje nejvýznamnějších věřitelů vůči Sberbank, kteří tvoří asi tři čtvrtiny z celkového objemu pohledávek. Správkyně také oslovila další banky ve věci případného odkupu Sberbank.

„V současné době probíhají tři důležité kroky. Dva z nich na straně insolvenční správkyně: přezkum pohledávek a příprava schůze věřitelů,“ potvrdila na dotaz PrahaIN.cz prostřednictvím své asistentky insolvenční správkyně Jiřina Lužová. Dnes podle vlastních slov předkládá soudu seznam věřitelů, který se bude následně přezkoumávat. To redakci PrahaIN.cz potvrdil i Adam Wenig, asistent soudce a mluvčí Městského soudu v Praze, který případ úpadku Sberbank řeší.

„Už předem je jasné, že se nebude jednat o všechny věřitele, to není v lidských silách. Bude se jednat o ty největší z nich, kteří tvoří asi 70-75 procent celkových pohledávek. I těm nepřezkoumaným však může soud udělit právo hlasovat na schůzi věřitelů, která je svolána na 6. října,“ potvrdila redakci Dana Matušková, výkonná asistentka pro záležitosti  Jiřiny Lužové.

Věřitelé se sejdou

Na schůzi věřitelů budou podle informací PrahaIN.cz věřitelé volit řádný věřitelský výbor s tím, že mohou potvrdit stávající prozatímní výbor nebo zvolit nový. „Schůze věřitelů rovněž může rozhodnout o případném odvolání insolvenční správkyně,“ poznamenala její asistentka.

Dalším a z pohledu věřitelů zřejmě nejdůležitějším krokem je aktuálně běžící první fáze prodejního procesu. „Insolvenční správkyně už v pondělí oslovila 44 bank s licencí České národní banky,“ potvrdila Matušková. Doplnila také, že oslovené banky mají nyní měsíc na přípravu nabídek, během kterých se mohou do detailu seznámit s nabízeným úvěrovým portfoliem, ocenit si ho a předložit případnou závaznou nabídku.

O předložených nabídkách k odkupu Sberbank pak bude hlasovat řádný věřitelský výbor. „Pokud se rozhodne přijmout vítěznou nabídku, což nemusí, pokud se mu budou zdát nabídky nízké, tak jí musí schválit ještě soud,“ dodala Matušková z pověření insolvenční správkyně s tím, že prodej pak podléhá ještě schválení Českou národní bankou a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Teprve poté by došlo k převodu aktiv na kupující banku.

Finanční situace banky v úpadku je přitom poměrně komplikovaná. Z dokumentů, které má redakce k dispozici vyplývá, že jen na základě seznamu osloveným věřitelům dluží přes 44 miliard korun. Ze soupisu majetku banky přitom vyplývá, že reálně banka disponuje pouze financemi dostupnými na účtech banky ve výši zhruba 16 miliard korun, dále pak nemovitostmi za necelých 35 milionů korun a movitým majetkem za více než 80 milionů. Zbylé prostředky Sberbank insolvenční správkyně udává v kategorii pohledávky (pozn. redakce: úvěry poskytnuté bankou), jejich výše přitom činí téměř 51 miliard korun.

„Majetkovou podstatu Dlužnice tvoří z naprosté většiny úvěrové portfolio, které Dlužnice nadále aktivně spravuje. Dalším podstatným majetkem je hotovost na nostro účtech banky u ostatních finančních institucí. Další již méně významnou položkou jsou pak korporátní dluhopisy ve vlastnictví Dlužnice a pohledávky z ukončených a dosud neukončených derivátových obchodů s klienty Dlužnice. Další pohledávky Dlužnice z bankovních produktů tvoří pohledávky za jejími klienty z titulu nepovolených debetů a pohledávky za klienty z titulu neuhrazené srážkové daně z terminovaných vkladů. Hmotný movitý majetek, nehmotný movitý majetek, který je tvořen především různými IT licencemi a softwarem, nemovitosti mají vzhledem k ostatnímu majetku nepatrnou hodnotu,“ shrnuje insolvenční správkyně ve Zprávě o hospodářské situace Dlužnice (Sberbank).

Hypotéky i úvěry

Uvádí současně, že se jedná o „více než 43 000 úvěrů, jejichž (přibližná) účetní hodnota činí více než 51 miliard korun“. Část z nich, přibližně 3.800 dlužníků tvoří právnické osoby a 31.500 dlužníků jsou fyzické osoby, přičemž v tomto počtu je přes 13 tisíc hypoték. „Dlužnice má dále pohledávky z bankovních účtů, přičemž se jedná o účty vedené v korunách i cizích měnách. Tyto účty jsou buď běžné účty (nostro účty) nebo terminované účty,“ popisuje dále v dokumentu Lužová.

Zajímavostí je odkaz na protiruské sankce. „Několik nostro účtů je však takzvaně nelikvidních, což znamená, že zahraniční banka odmítá prostředky na těchto účtech uvolnit Dlužnici z důvodu mezinárodních sankcí, na kterém Sberbank figuruje kvůli válce Ruska na Ukrajině. Zpráva dále hovoří také o nemožnosti vymožení prostředků z účtů vedených u mateřské Sberbank Russia, kde je podle správkyně „vymožení těchto prostředků v podstatě nemožné z důvodu odmítání součinnosti ze strany Sberbank Russia“.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných