Obvinění z Dozimetru působili i v další městské firmě v Praze

10. 02. 202305:22
Obvinění z Dozimetru působili i v další městské firmě v Praze
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz /Pražská vodohospodářská společnost a.s.

EXKLUZIVNĚ: PrahaIN.cz byla první, která už na začátku roku 2022 upozornila na organizovanou zločineckou skupinu a její vliv v Praze. Psali jsme konkrétně o Petru Hlubučkovi a Pavlu Dovhomiljovi. Až policejní zásah z června téhož roku začal postupně ukazovat, jak moc je metropole nakažená. Padlo celkem třináct obvinění.

Případ je dostatečně známý.

První mediální výstupy pravidelně skloňovaly jméno Petra Hlubučka, bývalou vysokou šarži v hnutí STAN. Postupně se však do popředí začal dostávat jiný muž. Byl jím Michal Redl.

Byla to opět PrahaIN.cz, která o něm psala v době, kdy jen málokdo tušil, o koho se jedná. Redlovo jméno znali agenti BIS, s nimiž jsme se sešli, dobře o něm věděli policisté a advokáti na Zlínsku, s nimiž jsme mluvili, a dobře ho znal i zakládající člen naší redakce Karel Tichý, bývalý policejní důstojník. Redlovu trestnou činnost opakovaně a dlouhodobě rozkrýval na operativním oddělení protikorupční služby v rámci odhalování a dokumentování trestné činnosti Radovana Krejčíře, což vedlo až k pravomocnému odsouzení celé skupiny pachatelů. S výjimkou Redla, který se tomu všemu vyhnul předložením „znaleckých“ posudků o své nesvéprávnosti. To jsme také podrobně popsali (ZDE a ZDE).

Jestli byl někdo v rámci Dozimetru Redlovi skutečně blízký, rozhodně nešlo o pár dobře oblečených a přičinlivých mladíků, jakými jsou obvinění Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.

Zásadním mužem v šedé sféře byznysu Michala Redla byl podnikatel Pavel Kos.

Sdílené drogy, ženy i dovolené

„Pavla Kose lze označit za nejbližšího přítele a důvěrníka Michala Redla v rámci celé organizované zločinecké skupiny. S Redlem tráví většinu času při jeho pravidelných pobytech v Praze, účastní se většiny schůzek Michala Redla s podřízenými členy organizované zločinecké skupiny, pravidelně mu pomáhá při rozdělování neoprávněně získaných hotovostních prostředků, provozuje s ním i sexuální aktivity s placenými společnicemi, spojené s konzumací drog, a účastní se s ním zahraničních dovolených,“ uvedli kriminalisté v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Pavel Kos je pro většinu lidí zcela neznámou personou. V pražských kuloárech známý byl. Pravidelně byl vídán v doprovodu europoslance a někdejšího 1. místopředsedy STAN Stanislava Polčáka (více ZDE). PrahaIN.cz ví o několika schůzkách, jichž se účastnili. Většinou šlo o byznysové nebo politické zájmy jednotlivců.

Michal Redl. Foto: TV Nova, se souhlasem pro PrahaIN.cz

Kos byl rovněž mezi lety 2010–2022 jednatelem firmy CZECH PUBLIC MEDIA. Kvůli její činnosti byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši pěti let za zločin zkrácení daně, poplatku a povinné platby. Stalo se tak na základě obžaloby státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 22. 3. 2017. V březnu 2022 rozhodnutí nižší instance potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Způsobená škoda přesáhla 135 milionů korun.

Nyní naše redakce zjistila, že Kos nebyl „napojený“ pouze na Dopravní podnik hlavního města Prahy, jako měli být i ostatní členové zločinecké organizace. Pavel Kos totiž podnikal i mimo skupinu. Už v roce 2011 založil společnost TERAGUAPA. Společníky se staly další dva právnické subjekty: Hotové firmy, a. s., a Prodej firem, s. r. o. V první uvedené byl Pavel Kos jediným členem představenstva mezi lety 2009–2016. Firma měla akcionáře a ten společníky. Seděli v Panamě a nelze o nich dohledat naprosto nic.

Belize, Izrael a ti další

Společnost Prodej firem byla také spojena s Pavlem Kosem, byl zde jednatelem. Společníkem byla pro změnu firma HOTFIRM, SE, kde byl Kos členem představenstva. Jediným akcionářem byla firma STERINVEST, SE, jejímiž akcionáři byli zástupci z Belize, Izraele, Maďarska. To jen pro představu, jak složité je pátrat v pozadí byznysových vztahů.

Pro úplnost dodejme, že z účetní závěrky za rok 2014 vyplývá, že HOTFIRM, SE „má podstatný nebo rozhodující vliv ve společnosti Dopravní přestupky, s. r. o., a Prodej firem, s. r. o.“ Druhou jmenovanou jsme odkryli. Dopravní přestupky měly za svého jednatele v letech 2011–2022 Pavla Kose. Za rok 2014 firma HOTFIRM, SE neměla jediného zaměstnance a mzdové náklady činily 23 760 korun.

Uvedli jsme, že Redlův důvěrník založil firmu TERAGUAPA. Popsali jsme alespoň částečně její strukturu. Zmíněný subjekt se v říjnu roku 2019 změnil na JK Labor, s. r. o. Jednatelkou se stala Kateřina Kosová. Firma pokračovala v činnosti, jejíž perimetr nelze dohledat z registrů nebo z webových stránek. Co ovšem dohledat můžeme, je úspěšná spolupráce s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. (PVS). Ze sta procent patří hlavnímu městu.

PrahaIN.cz zjistila, že jde o jedinou spolupráci tohoto druhu. Nikdy předtím a ani potom k žádné podobné nedošlo. Firma spojená s Pavlem Kosem dodala do PVS v roce 2021 obuv a oděvy pro zaměstnance. Výše objednávky činila 156 tisíc korun bez DPH.

Stanislav Polčák. Foto: PrahaIN.cz

Novodobý Baťa?

PrahaIN.cz chtěla od vodohospodářské společnosti vědět podrobnosti. Kdo firmu přivedl, doporučil, jaké měla reference, když nám se žádné dohledat nepodařilo.

„Pražská vodohospodářská společnost, a. s., bezprostředně po zveřejnění rizikových společností v souvislosti s kauzou Dozimetr zahájila na pokyn předsedy představenstva interní audit, který identifikoval vámi zmiňované dodavatele a po prověření konstatoval, že výběr obou dodavatelů proběhl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ještě přísnější interní směrnicí PVS k zadávání zakázek,“ uvedla podniková tajemnice Hana Kletečková.

Jak konkrétně se zničehonic Kosova firma dostala k zakázce na dodávku bot a oděvů?

„Když jsme začátkem roku 2021 řešili otázku pracovních oděvů, proběhl výběr dle směrnice PVS, která je přísnější nežli litera zákona. Standardním průzkumem trhu jsme vzhledem k optimální ceně a dodávce kompletního požadovaného sortimentu následně pracovní oděvy objednali u této společnosti,“ doplnila tajemnice PVS.

Zopakujme, že taky redakce PrahaIN.cz „standardně zkoumala trh“. Na uvedenou firmu jsme ani jednou nenarazili.

Nejde přitom o jediný byznys, který lidé z Dozimetru s PVS udělali. Dalším smlouvám se budeme věnovat.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných