Organizované skupiny se soustředí na černé odběry. Metody jsou stále sofistikovanější

22. 03. 202314:01
Organizované skupiny se soustředí na černé odběry. Metody jsou stále sofistikovanější
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Elektrorozvaděč, ilustrační foto

V souvislosti s rapidním nárůstem cen za energie by se dalo očekávat, že vzroste také počet neoprávněných, lidově řečeno černých, odběrů. Podle dodavatelů se tak ale neděje. Zjišťovali jsme také, co dělat v případě podezření na krádež proudu.

Energetický zákon definuje hned několik případů neoprávněného odběru energií. Jde o případy, ve kterých není uzavřena smlouva na dodávku anebo už skončila platnost této smlouvy, dochází k opakovanému neplnění platební povinnosti, v odběrném místě není elektroměr, k odběru dochází z neměřené části vedení, elektroměr byl upraven a měří chybně ve prospěch odběratele nebo byl nainstalován jinou osobou, než která k tomu byla pověřena distributorem.

Jak na náš dotaz uvedl tiskový mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík, černé odběry v Česku řeší právě distributoři. Ti jsou tři, společnosti ČEZ, EGD a PRE. Poslední jmenovaná přitom zajišťuje síť pro Prahu. Dodavatelů elektřiny je pak asi 80 a týkají se jich pouze případy, kdy odběratel za služby řádně neplatí.

Černé odběry jsou v posledních letech konstantní

Společnost ČEZ provede každoročně asi 7 tisíc kontrol týkajících se neoprávněného odběru elektřiny. Asi u třetiny se toto podezření potvrdí. Jde však o konstantní číslo, které se v souvislosti se zvyšováním cen energií nezměnilo.

„Za posledních 5 let je počet odhalených neoprávněných odběrů zhruba konstantní, meziročně se liší jen v řádu procent. Neoprávnění odběratelé elektřiny používají stále více sofistikovanější a vynalézavější metody. Jedná se dokonce o organizované skupiny, které za úplatu provádějí za použití nejmodernější technologie zásahy do měřicího zařízení a způsobují jak energetikům, tak především celé společnosti milionové škody,“ okomentovala pro PrahaIN.cz mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Nárůst neeviduje ani Pražská energetika (PRE), což nám potvrdil její mluvčí Karel Hanzelka: „Černé odběry byly, jsou a budou. Rozhodně však nelze říci, že bychom v souvislosti s vysokými cenami energií evidovali nárůst počtu černých odběrů.“

Lidé jsou vynalézaví, často nasazují i život

Nejčastějšími odhalenými prohřešky jsou zásahy do neměřených částí rozvodů a zásahy do elektroměrů. Lidé navíc často riskují a vystavují se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

„Konkrétní způsoby, jak neoprávněné odběry elektřiny zjistit, z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme, abychom nedávali návod, jak se účinně bránit odhalení. Způsob odhalování neoprávněných odběrů je různý a je vždy závislý na konkrétním odběrném místě. Lidé jsou opravdu vynalézaví, a to mnohdy právě v případech, kdy se chtějí obohacovat na úkor druhých,“ uvedla Soňa Holingerová.

Provádění kontrol podle ní ale slouží především jako prevence. Rozhodnutí neoprávněně odebírat elektřinu je na každém, kdo je ochoten nést následky svých činů. Způsobuje tak totiž škodu nejen distributorovi, ale i všem ostatním poctivým zákazníkům.

„Pokud se prokáže napojení na někoho, jedná se z hlediska práva o krádež a měla by takovou situaci řešit policie,“ dodal Karel Hanzelka.

Důležitá je pravidelná kontrola

Odběratelé by si měli pravidelně kontrolovat elektroměrový rozvaděč, zejména pak jestli jsou správně zaplombována všechna místa. Právě tak mohou případným černým odběrům zamezit.

„V případě podezření na jakýkoli nestandardní stav – například i poškození či úplné odstranění plomby na elektroměru - je samozřejmě žádoucí, aby zákazník kontaktoval distributora elektrické energie,“ podotkl Karel Hanzelka z PRE.

Soňa Holingerová poukázala také na případy přepisu měření energií v případě nákupu či prodeje nemovitostí. Právě tehdy je podle jejích slov vhodné nechat odběrné místo zkontrolovat odbornou firmou. V případě odstěhování by pak lidé neměli zapomínat řádně a včas odhlásit odběr či vyřídit přepis.

„Takzvané napojení zjistí zákazník laicky poměrně jednoduše – pokud odpojí všechny spotřebiče ze sítě a zhasne všechna světla a elektroměr stále ukazuje odběr, je to prvotní náznak, že něco není v pořádku,“ dodal Hanzelka.

V případě podezření se obraťte na dodavatele anebo distributora

„Pokud má odběratel náhle zvýšenou spotřebu, měl by si zkontrolovat spotřebiče a následně se obrátit na svého dodavatele, případně přímo na distributora, aby byla provedena kontrola správnosti funkce elektroměru. Je-li v tomto ohledu vše v pořádku a odběratel má přesto podezření na neoprávněný odběr, pak jej může zjistit jen elektroinstalační firma, která v místě proměří elektrické vedení,“ poradila na dotaz PrahaIN.cz Monika Bartošová ze společnosti Centropol Energy.

Nezákonné způsoby, jak na energiích ušetřit ale podle jejích slov společnost neeviduje. V případě nezaplacení dvou a více záloh či neuhrazení nedoplatku však Centropol zasílá připomenutí, následně upomínku a nakonec i upozornění na možné ukončení dodávky a odpojení. Právě neplacení je také považováno za neoprávněný odběr, a tím pádem za krádež.

„K takovým krokům dochází jen výjimečně, obvyklou praxí je, že se zákazníkem individuálně projednáváme jeho situaci, zjišťujeme důvody neplnění povinností a hledáme optimální řešení,“ uzavřela Bartošová.

Neoprávněné odběry neevidují ani plynárny

Trend navýšení počtu neoprávněných odběrů nebo špatnou platební morálku neeviduje ani Pražská plynárenská Distribuce, která dodává plyn na území Prahy a také v části středočeského kraje. Uvedl to na náš dotaz Jan Srb.

„Pokud hovoříme o neoprávněné manipulaci s plynoměrem či neoprávněném zásahu do plynárenské distribuční soustavy, které je také neoprávněným odběrem, takových případů evidujeme minimální množství a jich počet je v předchozích letech podobný. Takové případy zjistíme při pravidelné kontrole naší soustavy,“ dodal Srb.

Pokud zákazník nesouhlasí s vyúčtováním, má podle jeho slov právo na reklamaci. V případě podezření na neoprávněný odběr se má obrátit na svého dodavatele.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných