Palivové dřevo mizí z trhu. Pražské lesy nabízí možnost jeho samovýroby

26. 09. 202209:31
Palivové dřevo mizí z trhu. Pražské lesy nabízí možnost jeho samovýroby
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Dřevo ke spálení, ilustrační foto

Současné rostoucí ceny energií mají obecně mimo jiné za následek také zvýšenou poptávku po dřevu. Čekací lhůta na palivové dřevo přesahující dva měsíce dnes není žádnou výjimkou. Pro obyvatele Prahy, kteří se chtějí ještě rychle dozásobit na letošní zimu, nabízí Lesy hlavního města Prahy (LHMP) šanci získat dřevo a klestí vlastními silami.

Redakce PrahaIN.cz zjišťovala aktuální podmínky pro těžbu dřeva v pražských lesích.

Podle sdělení Petry Fišerové, vedoucí komunikace LHMP, nabízí tato organizace samovýrobu dřeva v různých lokalitách po celé Praze, ale jedná se obvykle o menší okrajové a pro techniku hůře dostupné lokality a porosty jako jsou například Cholupický vrch, Zátišský les, Bohnické údolí, Divoká Šárka apod.

Magistrátní lesy v Praze

Na území Prahy se nachází téměř 5 000 ha lesů, z toho asi 2 900 ha je v majetku hlavního města, které pro magistrát spravuje a vykonává v nich péči o přírodu jeho příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy.

Pražské lesy s plochou do 100 ha / zdroj: lhmp.cz

Podmínky pro samovýrobu dřeva

Pilotní projekt samovýroby palivového dřeva zahájily LHMP na začátku letošního roku. Možnost pořídit si legálně za výhodných podmínek vlastními silami palivové dřevo je podmíněna uzavřením smlouvy a je určena pouze pro fyzické osoby.

Dalším nezbytným krokem je domluva s konkrétním lesním, který má na starosti určenou lokalitu a je tou oprávněnou osobou, jež přesně určí místo, rozsah a podmínky pro zpracování dřeva, včetně možnosti dopravy v rámci jeho odklizení.

Zájemci o kácení dřeva musí počítat také s tím, že lesní bude požadovat splnění vysokých nároků na osobní zodpovědnost související s vlastní těžbou dřeva a bude důsledně dbát na kontrolu a plnění domluvených podmínek.

„S blížící se zimou a energetickou krizí jsme zaznamenali oproti začátku roku zvýšený zájem o samovýrobu paliva. Jedná se o nižší desítky zájemců,“ uvedla k aktuálnímu stavu samovýroby dřeva Petra Fišerová.

Ceny a distribuce dřeva

Lesy hlavního města Prahy nabízejí veřejnosti vytěžené a zpracované dřevo, které vyrostlo v pražských lesích. Kvalitní materiál se zpracovává na truhlářské a stavební řezivo, zbylé se nabízí jako palivové dřevo.

Ceník dřeva určeného pro samovýrobu / zdroj: lhmp.cz

„Palivové dřevo prodáváme i koncovým zákazníkům, lze i naštípané, ale od 1. září máme pro převis zájemců pozastaven do odvolání příjem dalších objednávek,“ uvedla pro PrahaIN.cz vedoucí komunikace LHMP.

Průměrné ceny palivového dřeva aktuálně nabízené ostatními prodejci na území hlavního města se pohybují v částkách od 1 300 do 2 200 korun za sypaný prostorový metr, záleží na velikosti a typu dřeva. Nejlevnější je měkké smrkové dřevo, nejdražší potom tvrdé bukové dřevo.

„Pozorujeme zvýšený zájem o prodej dřeva určeného k topení, v porovnání s rokem 2021 se jedná o navýšení až o 100 procent,“ uvedl pro PrahaIN.cz zástupce společnosti Palivové dřevo Český Brod a dodal, že kupující nyní čekají na dodání zakázky i dva a půl měcíce. Vzhledem k malé vzdálnosti od Prahy bežně zásobují palivovým dřevem i pražské zájemce. Aktuálně nabízí mix druhů dřeva za cenu 1 700 korun za sypaný prostorový metr.

Klestí si může odnést z lesa každý

Podle platného zákona č. 289/1995 Sb. nazývaného také Lesní zákon, má v rámci užívání lesů každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Za klest jsou považovány opadané nebo oddělené větve, jejichž průměr není na silnějším konci větší než sedm centimetrů.

„Zvýšený sběr klesí v našich lesích příliš nepozorujeme. Je to dáno i faktem, že v Praze v lesích převažují návštěvníci, kteří bydlí spíš v bytech,“ uvedla Fišerová na dotaz, zda v LHMP zaznameli zvýšený zájem o legální sběr klestí.

Dřevo o větším průměru než sedm centimetrů si nikdo bez souhlasu majitele nesmí z lesa odnášet. Uvedené platí nejen pro státní a městské lesy, ale též v případě lesů se soukromým majitelem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných