Pamatujte na povinnost kontrolovat komíny. Alespoň jednou ročně

04. 11. 202212:37
Pamatujte na povinnost kontrolovat komíny. Alespoň jednou ročně
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Komín, ilustrační foto

S topnou sezonou přichází nejvyšší čas na pravidelnou kontrolu komínů. Kontroly nebo revize komínů jsou povinné a za jejich nedodržení hrozí pokuta. Kominík by měl odborně zkontrolovat spalinové cest neboli komín alespoň jednou ročně.

Pravidelné kontroly a revize komínu ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb., O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška stanovuje také lhůty pro provádění jednotlivých úkonů.

Čištění komína

V případě zanedbání pravidelných kontrol spalinové cesty hrozí v případě požáru či jiné havárie způsobené špatným stavem komínů nejen pokuta, ale také například nepříjemnost v podobě neuhrazení pojistného plnění ze strany pojišťovny v případě, že má majitel nemovitosti uzavřenou příslušnou pojistku.

Čištění spalinové cesty se provádí mechanickým odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot, které se vyberou z komína skrze k tomu určená dvířka. Lze ho provádět podle potřeby i vlastními silami, je k tomu však nutné použít speciální kominické náčiní.

V každém případě by však každý komín měl alespoň jednou ročně vidět kominík, který jako vyškolený odborník může zhodnotit skutečný stav spalinové cesty. To platí zejména pro komíny připojené na kotle s tuhými palivy, ve kterých vzniká velké množství sazí a popílku.

Kominík by měl zkontrolovat celý komín

Redakce PrahaIn.cz oslovila specialistu z pražského kominictví Čert s dotazem, jak dlouho se v těchto dnech čeká na kontrolu komínu. „Práci u zákazníků mám naplánovanou na měsíc až pět týdnů dopředu. Při kontrole je důležité, aby ten kdo ji provádí, vylezl na střechu a zkontroloval celý komín. Nestačí jen vyčistit komín dvířky zevnitř,“ uvedl.

Další věc, na kterou oslovený kominík důrazně upozornil, se týká faktu, že i když lidé nepodceňují riziko požáru a vlastními silami pravidelně čistí svůj komín, bez protokolu o kontrole jim to není nic platné a případnému postihu se v případě jakékoliv nehody nevyhnou.

„Bohužel, nikdo neví co se může stát. Lidí, kteří si to nechtějí připustit a pravidelné kontroly prováděné kominíky podceňují, je dost. Vzhledem k povinnosti dané zákonem ale hodně riskují,“ dodal kominický mistr.

Revize komínu

Na rozdíl od pravidelné kontroly spalinové cesty se v případě jejich revize jedná o jednorázovou akci, kterou provádí kominíci například při zprovoznění nového kotle nebo komínu, případně při změně druhu paliva či výměně zdroje vytápění.

V případě následného pravidelného užívání komínu po revizi stačí provádět jeho pravidelné čištění a kontroly.

Topenář není kominík 

U plynových kotlů platí stejná pravidla pro čištění a odbornou kontrolu spalinových cest jako v případě tepelných zdrojů na pevná paliva. „Kontrolu komínů pro plynové kotle musí dělat kominíci. Někdy se lidé mylně domnívají, že pokud si každoročně objednají odbornou kontrolu kotle, je to z hlediska bezpečnosti dostačují, ale tuto údržbu provádí topenář, který stav spalinových cest nijak nekontroluje,“ upozorňuje kominík z kominictví Čert.

Jak často provádět kontroly

Četnost kontrol a čištění komína závisí na výkonu použitého spotřebiče, druhu využívaného paliva a četnosti používání komínu.

Podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. se u připojeného spotřebiče s výkonem do 50kW na pevná paliva má provádět čištění spalinových cest třikrát ročně, v případě sezonního provozu postačí dvakrát. Odborná kontrola je nutná jednou ročně. Pokud je zdrojem vytápění plyn, stačí oba úkony provádět jednou ročně.

Spotřebiče s výkonem nad 50 kW na pevná paliva se mají čistit a kontrolovat dvakrát za rok, u plynových kotlů s uvedeným výkonem opět postačí oba úkony provádět jednou ročně.

Pokud spotřebič paliv používá jako zdroj kapalné palivo, tak je dostačují čistění i odbornou kontrolu zajistit jednou ročně, pouze u zdroje do 50 kW s celoročním provozem se musí provádět čištění dvakrát ročně.

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Kolik to stojí

Ceny za čištění a kontrolu komínů se podle nabídek jednotlivých kominictví na jejich webových stránkách pohybují mezi jedním a dvěma tisíci korun. Redakcí PrahaIN.cz oslovený specialista z kominictví Čertuvedl, že aktuální cena za čištění plynového kotle je 1100 korun, u zdroje používající pevná paliva činí 1600 korun. Dodal, že vzhledem ke všeobecnému zdražování, došlo během uplynulých dvou měsíců k navýšení cen asi o 200 korun.

Pokuty

Podle zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně se ten, kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, dopouští přestupku. Fyzické osobě za to lze uložit pokutu od 10 000 až do výše 25 000 korun.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných