Podvody a výmluvy. Dodavatelé chtějí na energiích vytřískat, co to jde

28. 01. 202218:59
Podvody a výmluvy. Dodavatelé chtějí na energiích vytřískat, co to jde
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Peníze, ilustrační foto

Jelikož se cena za energie zvýšila a dodavatelé nechtějí být škodní, mohou přistoupit k nekalým taktikám. Je tak možné, že se pokusí zvednout ceny energií bez vašeho vědomí. Pozor! Nesmí si to dovolit!

Dodavatelé často zneužívají neznalosti lidí. Ne všichni rozumí tomu, co se s jejich dodávkami energií děje. Mnoho potíží nastalo i s končícími dodavateli. Pražské městské části řešily situace, kdy někteří občané a zejména senioři, netušili, do vlastně znamená pád k dodavatalům poslední instance.

Okrádat a podvádět, způsob si najdou

Způsobů, jak podvést zákazníka, je mnoho. Odvíjí se od typu smlouvy. Někomu se může zvednout fixní cena. Mysleli jste, že právě s fixní cenou by se to stávat nemělo? Správně! Jiné zákazníky zase dodavatelé nutí k podepsání nejrůznějších dodatků. Že by vás nutit neměli? Opět správně. Dodavatelé se snaží všemožně změnit ceny, aby nepřicházeli o výdělek. Existují ale postupy, kterých se musí držet.

Dodavatel smí zvýšit cenu dle svého uvážení. Musí ale zákazníka informovat nejméně 30 dní předem a oznámit zdražení adresně. Rozhodně nelze argumentovat tím, že bylo oznámení vyvěšeno na webu. Stejně tak nestačí informovat zákazníka SMS zprávou nebo emailem. A nejdůležitější je, že pokud se zdražením nesouhlasíte, jednoznačně máte právo smlouvu vypovědět.

„Přesto se setkáváme s tím, že dodavatelé fixaci ceny nedodržují a spotřebitelům ceny jednostranně zvyšují,“ řekla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Kdo má sjednanou fixní cenu je vůči zdražení imunní. To zkouší dodavatelé obejít vypovězením smlouvy a nabídkou smlouvy nové, která se samozřejmě již řídí jinou sazbou.

Nic nepodepsal a stejně změnil dodavatele

Podobné neférové triky jak oškubat zákazníky se široce objevovaly při zvyšování cen v roce 2017. Podvodné firmy se snažily navodit zákazníkům dojem, že ušetří a prováděly změny dodávek bez jejich vědomí. Na problémy telefonátů a nedobrovolné změny dodávek elektřiny tehdy upozornila CT24.ceskatelevize.cz

Lidé se setkávali se situací, kdy jim po telefonu někdo nabídl výhodnější dodání energií. Namísto konkrétní nabídky a informací, přišel rovnou rozpis záloh. Přestože nikdy nic nepodepsal a neměl o služby zájem. Jeden ze zákazníku pro ČT24 například uvedl, že mu byl změněn dodavatel. Společnost Stabil Energy se hájila, že šlo o distanční uzavření smlouvy po telefonu.

Uzavírat smlouvy hovorem nebo souhlasit se změnou ceny, které nebyly písemně oznámeny v dané lhůtě, neexistuje. Proto se nenechte napálit a zvyšovat si cenu bez souhlasu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných