Pohřeb na splátky. Krize mění i ceníky posledního rozloučení

10. 02. 202310:08
Pohřeb na splátky. Krize mění i ceníky posledního rozloučení
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Někteří pozůstalí volí jen pohřeb žehem v krematoriu.

Zdražování se nevyhnulo ani rozloučením se zemřelými, ceny rostou skoro až o polovinu.

Úmrtí blízkého člověka je nevyhnutelnou součástí života nás všech. Odchod nejbližších je pro většinu lidí spojený s rituály, které mají danou formu a ke kterým používáme věci, které sice zemřelým jsou už jedno, ale pro nás jsou důležité.

Ne proto, že bychom za ně chtěli utratit spoustu peněz, ale protože zlomový rituál je pro nás významnou věcí a chceme ho mít hezký. Všeobecné zdražování a nárůst cen prakticky všeho se ale nevyhnul ani oblasti pohřebnictví, a tak i tady budou muset pozůstalí sáhnout hlouběji do kapsy – a pokud vezmeme do úvahy inflaci, přijdeme k nevyhnutnému závěru: i na pohřbech a věcech s koncem života souvisejících začínají šetřit nejen lidé, ale také Praha jako město.

Ceny energií zvedly náklady především v krematoriích

„Pohřebnictví je samozřejmě zdražováním zasaženo stejně, jako zbytek společnosti – největší nárůst, a to v řádu stovek procent, nastal u energií, což je zvlášť významné třeba s ohledem na provoz krematorií. Rostou i další náklady, které do pohřebnictví vstupují: týká se to například pohonných hmot, materiálů, služeb od externích dodavatelů a dalších,” říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

„Městská příspěvková organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy musela přistoupit k plošnému zdražení v dubnu loňského roku – zvýšení ceny nebylo u všech služeb stejné, pohybovalo se většinou mezi 10–12 procent. Městské příspěvkové organizace sice samozřejmě nejsou vyvázány z existujících ekonomických tlaků, ale nejsou orientovány na zisk a způsob jejich fungování je do značné míry ovlivňován politickou vůlí – Praha tak může prostřednictvím svého rozpočtu nejtvrdší dopad na občany přece jen poněkud tlumit.”

U soukromých firem ovšem k žádnému tlumení docházet nemůže: „Naše služby zdražujeme v letošním roce od 1. února. Nová cena pohřbu bez obřadu je oproti roku 2019 o 42 procent vyšší, jedná se ale o postupné zdražování, oproti dosavadní ceně se jedná o navýšení o 21,4 procenta,” říká Karolína Hrdličková ze společnosti Funebralis.cz.

A ceny dokážou narůst opravdu do závratných výšin, zvláště když si uvědomíme, z čeho všeho se konečný účet skládá: „Nejlevnější pohřbení se pohybuje cenově okolo 20.000 korun, nejlevnější rakev 3–4 tisíce, dále živá kytice na rakev, kremace, převoz a úprava zemřelého, chlazení, obřad, řečník, převoz k obřadní síni, pronájem věnců…,“ říká Hana Svěchotová ze Sdružení pohřebnictví v České republice.

„Pohřeb bez obřadu od února bude stát 16.960 korun, nejlevnější pohřeb s obřadem stojí 24.290 korun,” dodává Karolína Hrdličková z Funebralis.cz. U pražské městské organizace jsou ceny o něco mírnější: „Nejlevnější pohřeb žehem bez obřadu stojí 14.800 korun s DPH. V této ceně je úprava zesnulého, rakev, doprava, dočasné uložení těla v chladicím zařízení, kremace, urna, smuteční oznámení a vyřízení úmrtního listu,” říká Milena Johnová.

„Cena pohřbu žehem s obřadem v obřadní síni začíná na částce 17.800 korun s DPH, jde-li o větší obřad, vyšplhá se cena na 27.800 korun. Rozhodnou-li se pozůstalí pro pohřeb do země, bude je takový pohřeb stát od 19.000 korun s DPH výše. Tady cena zahrnuje mimo jiné převoz, uložení těla v chladicím zařízení, rakev, vykopání (a zasypání) hrobu a uložení rakve do něj. Poplatky za užívání hrobu (nájem hrobového místa) pak začínají na částce cca 6.000 korun za deset let.”

Finanční náročnost pohřbů ještě také zvyšuje fakt, že byl zrušen plošný státní příspěvek na pohřeb. Dnes na něj mají nárok pouze ti, kteří vypravují pohřeb nezaopatřenému dítěti – jedná se o částku 5.000 korun. Ani rodiny s napjatými rozpočty se ovšem nemusejí obávat, že by si důstojné rozloučení s blízkými nemohly dovolit.

„Pohřební služba umí vyjít klientovi vstříc, pochopí jeho finanční situaci, je-li to třeba, a pokusí se s ním nějak domluvit. Objedná se méně květin, složí se rodina, možnosti tu jsou,“ říká Hana Svěchotová ze Sdružení pohřebnictví.

Roste počet pohřbů žehem bez obřadu

Některé pohřební služby nabízejí i možnost splátek nebo odložených plateb, není to ale zdaleka pravidlem. Náklady na pohřeb lze také hradit z dědictví po zemřelém. Přibývá také pohřbů bez obřadů, což ale není dáno jen ekonomickou náročností, ale spíše tím, že některým lidem nevyhovuje forma pohřebního obřadu.

„Volba pohřbu žehem bez obřadu neznamená, že se blízcí zemřelým nerozloučí – řada lidí si naopak uspořádá své rozloučení v soukromí poté, co si v krematoriu vyzvedne urnu s popelem,” říká Milena Johnová.

Pokud i přes všechno nemají pozůstalí dostatek prostředků, řešením je pohřeb na účet obce, kterým se říká sociální pohřby: „Pokud pozůstalí nesjednají pohřbení do 96 hodin od oznámení úmrtí a pohřební služba následně kontaktuje obec, na jejímž katastru osoba zemřela, obec objedná a následně zaplatí u pohřební služby, včetně uložení na pohřebišti,” říká Hana Svěchotová.

Obec se pak přihlásí do dědického řízení a pohřeb je hrazen z jeho výnosu, v nejzazším případě je částka refundována přes Ministerstvo pro místní rozvoj. „Urna je ihned po pohřbení uložena na pohřebišti, pozůstalí se k urně již nedostanou,” dodává Hana Svěchotová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných