Praha 1 poskytne granty na opravy domů. S AirBnB je problém

05. 02. 202219:07
Praha 1 poskytne granty na opravy domů. S AirBnB je problém
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Uliční fasády domů

Žádosti o podporu mohou žadatelé podat pouze na vnější opravy plášťů domů. Maximální přidělená částka činí 1,5 milionu. K získání grantu je potřeba zaplatit minimálně 50 procent skutečných nákladů a splnit další podmínky.

Městská část Praha 1 jako poskytovatel finančních prostředků má dlouhodobý zájem podporovat z veřejných prostředků zlepšení stavu domovního fondu. Vyhlašuje proto pro rok 2022 dotační program Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1, v rámci kterého bude rozdělovat mimořádné jednorázové dotační prostředky.

Žádost o ně lze podat jen na vnější opravy pláště domu. Grant bude poskytnut nejvýše do 50 procent skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Ten také musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě, že případná výše přidělených finančních prostředků bude odpovídat částce nižší než 50 procent skutečných nákladů.

Maximální výše poskytnuté podpory pro jednoho žadatele činí 1,5 milionu korun. Nezbytnou podmínkou k jejímu čerpání je nutnost zahájit opravu kdykoliv v roce 2022 s tím, že dokončena musí být k 28. říjnu.

AirBnB může být problém

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, kdy se jedná o ubytování kratší než dva měsíce. Dále se vyloučení týká domů, u nichž je provozováno sdílené ubytování formou AirBnB a obdobných platforem na více než 25 procent celkové bytové plochy.

Žádost je nutné odevzdat nejpozději 11. března do 12:00 hodin.

Komise žádosti vyhodnotí 29. března a poté předá Radě MČ Praha 1, následně mohou být předloženy také Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do konce června proběhnou podpisy smluv s úspěšnými žadateli. Granty se budou vyplácet ve dvou částech, první část grantu v červenci a druhá v listopadu a prosinci.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných