Praha bude platit pokutu 2,6 milionu za chybu při dostavbě Průmyslového paláce

05. 02. 202308:35
Praha bude platit pokutu 2,6 milionu za chybu při dostavbě Průmyslového paláce
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Věž Průmyslového paláce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil hlavnímu městu pokutu ve výši 2,6 milionu korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, ke kterému došlo v souvislosti se zakázkou na restaurátorské práce při rekonstrukci a dostavbě Průmyslového paláce.

Jak informuje ÚOHS ve své tiskové zprávě, jeho předseda Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí o uvalení sankce tím, že zamítl rozklad zadavatele. Hlavní město v zadávacím řízení veřejné zakázky stanovilo podle ÚOHS nepřiměřené podmínky pro kvalifikaci dodavatelů.

Praha například požadovala, aby hlavní restaurátor působící v týmu dodavatele měl zkušenost v obdobné pozici nejméně na dvou zakázkách, z nichž každá zahrnovala provedení restaurování polychromovaných a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, štuku nebo dřeva v rozsahu finančního plnění odpovídajícímu částce 10 milionů korun.

Tato částka přitom podle ÚOHS výrazně překračovala finanční objem restaurátorských prací plánovaných v souvislosti s rekonstrukcí Průmyslového paláce.

„Jestliže zadavatel požaduje od této osoby doložení zkušenosti s realizací plnění v hodnotě 10 milionů korun, není jeho požadavek přiměřeným, pokud tato osoba bude zastřešovat dozor nad pracemi v hodnotě nižší, než jaký je objem prací, s nimiž má mít požadovanou zkušenost,“ upřesnil své zamítavé stanovisko Petr Mlsna.

Předseda ÚOHS zamítl i další námitku, která směřovala na nepřiměřenou výši pokuty, protože ta mohla být zákonně vyměřena až do částky 264 milionů korun. Uložená pokuta tak odpovídá přibližně jednomu procentu její možné výše.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných