Praha by měla více recyklovat a opravovat

08. 12. 202207:20
Praha by měla více recyklovat a opravovat
foto: Praha.eu/Konference Cirkulární města & Byznys

O tom, že by Praha měla více cílit na projekty vycházející z cirkulární ekonomiky, se bavili účastníci konference Cirkulární města a byznys, která se konala předposlední listopadový týden v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Odborníci se na konferenci shodli, že cirkulární postupy, jako například opětovné používání a opravy výrobků a materiálů, prevence plýtvání jídlem či snížení produkce odpadů, pomůžou i s řešením současné energetické a ekonomické krize. O závěrech informuje tisková zpráva.

„Víme, že až 45 procent globálních emisí CO2 se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Pro Prahu je cirkulární ekonomika mimo jiné zásadní příležitostí pro nové postupy a materiálové využití ve stavebnictví, které nabízí největší potenciál pro úspory materiálu. Příležitost se nabízí také při nakládání s potravinami, vodou, půdou, či při snižování množství komunálního odpadu v Praze,” řekla Jana Plamínková (STAN).

Praha by se měla přiblížit evropským metropolím

Praha by se měla dle odborníků přiblížit jiným evropským metropolím. Tam vznikají silné investiční pobídky na principech cirkulární ekonomiky, které v široké míře zapojují byznys. Pozitivně je pak hodnocena letos schválená Strategie cirkulární ekonomiky, která navazuje na Klimatický plán hlavního města do roku 2030. Tyto dokumenty určují směr a nová řešení v oblasti oběhového hospodářství do dalších let.

„Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, je to šance pro zavedení nových postupů, služeb a výrobků, tedy i nových pracovních míst v Praze. Spolupráce se soukromým sektorem, městskými částmi a dalšími pražskými stakeholdery je klíčová,” dodala Plamínková.

Cirkulární ekonomika mění přístup firem

Cirkulární ekonomika představuje základní změnu toho, jak firmy přistupují k návrhům designu výrobků, jak je produkují i následně spotřebovávají a jak probíhá regenerace zdrojů pro jejich výrobu. Vzniknout by mělo více re-use služeb, opraváren, swapů, re-use pointů nebo komunitních akcí jako je železná neděle.

„Město musí stimulovat trh v cirkulární ekonomice a uplatnit její principy tak, jak to dělají jiné evropské metropole. Mělo by vytvořit příznivé klima pro firmy, podpořit cirkulární veřejné zakázky, více plánovat a využívat partnerství,” doporučil Josh Newton z mezinárodní Nadace Ellen MacArthur. Ta je vedoucí globální organizací usilující o přechod na cirkulární ekonomiku.

Soběstačnost, lokálnost a recyklace

Strategie cirkulární ekonomiky Prahy se snaží snižovat ekologickou zátěž a emise oxidu uhličitého ve městě. Oběhové hospodářství by mělo také snížit množství objemného odpadu. Důležité je používat produkty co nejdéle ve formě, pro jakou byly produkovány, čehož se dá docílit například opravami či sdílenými službami. Klíčová je i soběstačnost, lokálnost a návrat materiálů zpět do oběhu formou recyklace.

V rámci konference vystoupili také další přední zástupci mezinárodních organizací, kteří se cirkulární ekonomice věnují. Uvedli například konkrétní případy, kdy spolupráce evropských měst s firmami funguje. Odpoledne pak diskutovali zástupci města i byznysu o vzájemném naplňování cílů strategie.

Setkání Cirkulární města & Byznys pořádal Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem. Záznam z celé konference je k dispozici na youtube.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných