Praha shání přísedící k Městskému soudu, aktuálně jich chybí 120

04. 11. 202114:45
Praha shání přísedící k Městskému soudu, aktuálně jich chybí 120
foto: Se svolením iniciativy Právo k lidem/Jak to chodí u soudu

Městský soud v Praze trápí nedostatek přísedících u soudních jednání. V současné době je potřeba zvolit ještě 120 nových přísedících, aby byla jednání obsazena a Městský soud mohl plně a dobře pracovat. Ti se volí na 4 roky a zájemci musí splnit stanovené podmínky.

Základní podmínkou pro výkon funkce přísedícího je mít státní občanství České republiky, dále být způsobilý k právním úkonům, mít zkušenosti i morální vlastnosti nebo být bezúhonný a ve věku nejméně 30 let. Kromě to se ještě vyžaduje negativní lustrační osvědčení, které se ale nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971, dále mít trvalý pobyt nebo místo práce na území hlavního města Prahy a kandidát také nesmí současně vykonávat funkci, s níž je pozice přísedícího neslučitelná.

Chybí 120 přísedících

Kandidáty budou poté vybírat členové Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva hlavního města Prahy. Následně jejich nominaci schvaluje Zastupitelstvo hlavního města. Městský soud v Praze potřebuje urgentně zvolit ještě asi 120 nových přísedících, aby mohl plně a dobře pracovat.

V případě přísedících se jedná o výkon veřejné funkce, která je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedícímu náleží náhrada průměrné mzdy, plus také za každý den jednání paušální náhrada, která v současné době činí před zdaněním 150 Kč na den.

„Městský soud v Praze se potýká s nedostatkem přísedících, proto bych chtěl podpořit zapojení občanů do této důležité veřejné funkce, která může podstatně ovlivnit spravedlnost v naší zemi. Přísedící soudu se zúčastňuje trestního řízení a má jakožto člen soudního senátu v těchto věcech též rozhodovací pravomoc ve smyslu trestních předpisů,” říká Tomáš Murňák předseda Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP.

 

V případě zájmu o výkon funkce přísedícího Městského soudu v Praze Vám bližší informace sdělí:

  • Bc. Jitka Čáhová, tel. č. 236 00 4665, e-mail: jitka.cahova@praha.eu
  • Bc. Dagmar Deptová, tel. č. 236 00 4661, e-mail: dagmar.deptova@praha.eu

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných