Praha už má elektřinu na první půlrok. Městským organizacím ji zajistí PRE

01. 01. 202319:10
Praha už má elektřinu na první půlrok. Městským organizacím ji zajistí PRE
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Zasněžená Praha

Hlavní město Praha uzavřelo smlouvy na nákup elektrické energie na první pololetí roku 2023. Jde o dodávky elektřiny pro samotný pražský magistrát, ale také pro téměř dvě stovky příspěvkových organizací jako jsou domovy seniorů, ale také střední školy a podobná zařízení.

Vyjednávání o nákupu elektrické energie pro Prahu a její příspěvkové organizace probíhalo na poslední chvíli. Na pozadí přitom můžeme vidět dosavadní patovou situaci v politických vyjednáváních o novém vedení města.

Zastupitelé nevybrali

„Vzhledem k tomu, že na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 15. prosince nebyl schválen výběr dodavatele elektřiny, museli jsme jednat velmi rychle a v souladu s doporučením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a proto jsme přistoupili k uzavřenému jednacímu řízení. Považujeme za úspěch, že se Pražskému společenství obnovitelné energie podařilo v rámci týdne i přes období Vánoc vyjednat výhodné podmínky dodávek elektrické energie pro magistrát a takřka dvě stovky příspěvkových organizací města,“ uvedl v tiskovém prohlášení hlavního města ředitel Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE) Jaroslav Klusák.

Právě PSOE byla administrátorem celé zakázky, jelikož má jako příspěvková organizace města na starosti provádění centralizovaných nákupů elektrické energie a plynu pro město i jeho „příspěvkovky“. Zakázku nakonec získala společnost Pražská energetika (PRE), která má nyní dodávat elektřinu za výhodnou cenu městu a jeho organizacím v období od 1.ledna do 30.června roku 2023.

Turbulentní ceny energií

„Nacházíme se v bezprecedentní a složité situaci s turbulentním vývojem na trhu s energiemi. Uzavřením smluv jsme vyřešili nákup elektřiny pro další období za výhodných podmínek. Věřím, že v novém roce město bude pracovat co nejdříve ve standardním režimu s novým vedením města tak, aby k podobným situacím při jednání zastupitelstva nedocházelo,“ uvádí ve výše zmíněném komuniké Prahy Jana Plamínková (STAN), dosluhující náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.

Samotná zakázka podle jejích slov probíhala následovně: „Dne 21.prosince 2022 byli osloveni tři nejvýznamnější dodavatelé k předložení svých nabídek a 27.prosince hodnotící komise vybrala vítězného uchazeče.“

Spot, pokud spadne strop

Dodavatelem tak zůstává pro následující půlrok PRE, která nabídla dodávky za spotové ceny, včetně přiměřené marže dle příslušného nařízení vlády. Ceny za elektrickou enrgii budou podle Plamínkové účtovány dle stávajícího zastropování ceny silové elektřiny za cenu 5 000 korun bez DPH za MWh. „Spotové ceny budou použity, pokud by nařízení vlády do 30. června 2023 pozbylo platnosti, či pokud by v daném období spotové ceny klesly pod úroveň zastropované ceny,“ dodala Plamínková.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných