Praha zoufale hledá soudní přísedící. A my pátrali, co tenhle „job“ obnáší

04. 11. 202121:00
Praha zoufale hledá soudní přísedící. A my pátrali, co tenhle „job“ obnáší
foto: Markéta Vančová / PrahaIN/Městský soud Praha

AKTUÁLNĚ Již jsme psali, že Městský soud v Praze se nyní potýká s nedostatkem přísedících u soudních jednání. Je potřeba zvolit ještě zhruba 120 nových přísedících, aby byla jednání plně obsazena. Přísedící jsou voleni na 4 roky a zájemci musí splnit stanovené podmínky.

Dočetli jsme se, že výkon funkce přísedícího obnáší odměnu 150 korun za den, tak jsme se zeptali: Víte, že 150 před zdaněním neberou ani Ukrajinci za hodinu? A toto je za celý den. Asistentka člena ZHMP Tomáše Murňáka Michaela Beránková odpověděla: „Jde tu hlavně o to, že to nemá být brigáda nebo náhrada klasické práce, ale je to výkon veřejné funkce. Mezi seniory je to oblíbená činnost, protože se podílejí na rozhodování a někteří z těch osamocenějších se dostanou mezi lidi. Problém u nich však vzniká v lustračním osvědčení.“ 

A pokračovala: „Za výkon veřejné funkce víceméně všude dostanete náhradu mzdy plus nějakou drobnější odměnu. Členové výborů zastupitelstev MČ v Praze nedostávají nic (např. Praha 13), ačkoli tu funkci vykonávají a byli do ní zvoleni. Zvolení do veřejné funkce neznamená ´přivýdělek´ (ačkoli to tak bohužel v některých případech působí). Důchodce a nezaměstnaný dostanou odměnu 150 Kč za výkon funkce plus další náklady spojené s výkonem této funkce. To znamená např. cestovné. Náhrada mzdy dle vyměřovacího základu náleží lidem, kteří tuto veřejnou funkci zastávají v době, kdy by měli být v práci. Je to ušlý zisk (mzda). Senát dokonce navrhl, aby se odměna za tuto funkci zvýšila, ale zatím to neprošlo. Po zdanění je to cca 119 Kč.“ Zaměstnanec dostane svou klasickou mzdu, jen mu ji nevyplatí zaměstnavatel, ale stát. Plus těch 150 Kč. U OSVČ se mzda určuje dle denního vyměřovacího základu, dodala ještě paní Beránková. 

 

Jak se stát přísedícím Městského soudu v Praze

Volbu přísedících Městského soudu v Praze provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Postup vyřízení věci

Volbu přísedících Městského soudu v Praze provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Usnesením Rady hl. města Prahy byl zajišťováním organizačně technických úkolů, spojených s přípravou a provedením voleb přísedících Městského soudu v Praze, pověřen odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu   hl. města Prahy.

Zájemci o výkon funkce přísedícího Městského soudu v Praze musí splňovat následující podmínky:  

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích:

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let

2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen „lustrační zákon“), musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

  • negativní lustrační osvědčení
  • prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích musí mít:

  • trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je kandidát volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen (tj. na území hlavního města Prahy)

4) podle ustanovení § 74 zákona o soudech a soudcích:

  • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu).

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20  dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných