Pražané dluží stále nejvíc peněz

20. 03. 202212:01
Pražané dluží stále nejvíc peněz
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Peníze, ilustrační foto

Průměrný dluh lidí se závazky po splatnosti se už čtvrtým rokem v řadě snížil. Průměrná výše dlužné částky se snížila od roku 2018 o 2 000 korun. V tiskové zprávě o tom informovala společnost KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

V roce 2020 se průměrná výše závazků pohybovala kolem 27 100 korun. V loňském roce tato částka klesla na 26 500 korun. Více dluhů po splatnosti mají již tradičně muži, tvoří konkrétně 57% dlužníků. Vyšší jsou i jejich závazky, průměrně 28 100 korun.

„Stále považujeme poslední dva roky z pohledu vytváření úspor a schopnosti splácet své závazky za nestandardní. Sice se v loňském roce rychlý růst úspor domácností jako v roce 2020 neopakoval, ale lidé dále více zvažovali, zda budou schopni platit nejnutnější výdaje, jestli budou mít prostředky na pokrytí závazků vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a více si vytvářeli finanční rezervy. Z naší analýzy opět vyplynulo pozitivní zjištění, že je relativně nízký podíl dlužníků s dluhy po splatnosti v nejmladší i naopak v nejstarší věkové kategorii,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Pražané dluží průměrně nejvíce

Z Prahy pochází sice pouze 7% dlužníků, ale jejich průměrná dlužná částka je z celé republiky zdaleka nejvyšší. Jde o přibližně 29 700 korun. Nejvíce dlužících, téměř 16%, potom žije v Moravskoslezském kraji. Nejméně dlužníky se může pyšnit kraj Vysočina s podílem 3%.

Nejvíce českých dlužníků, konkrétně 28%, jsou lidé v produktivním věku, tedy mezi 35 a 44 lety. Jejich průměrný dluh činí necelých 25 000 korun. Druhou nejčastější věkovou kategorií jsou dlužníci ve věku od 45 do 54 let. Tvoří asi 24% a dluží průměrně více než 30 000 korun.

Nejhorší je kumulace dluhů

„Z naší analýzy také bohužel vyplývá, že více než polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet. I když dlužník z nějakého důvodu nemůže aktuálně splácet, je nezbytné, aby kontaktoval věřitele, vysvětlil jim situaci a aby společně našli postup, jak takovou situaci řešit. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř čtvrtina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti. V letošním roce lze již s jistotou počítat se zdražováním energií a víceméně veškerých nákladů na domácnost. Pokud jsou lidé již nyní v situaci, kdy nezvládají splácet své závazky, měli by začít přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období,“ dodává Jaroslava Palendalová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných