Pražská energetika rozdělovala loňské zisky

23. 06. 202221:50
Pražská energetika rozdělovala loňské zisky
foto: Martin Vávra, PrahaIN.cz (stejně jako ostatní foto u článku)/Valná hromada PRE zvolila také novou členku dozorčí rady, kterou je Aurélie Alemany.

Ve čtvrtek se uskutečnila valná hromada Pražské energetiky (PRE), a to v jejím sídle Na Hroudě, kde byla přítomna i redakce PrahaIN.cz. Program zahrnoval mimo jiné rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021, a to včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku (dividend) a tantiém za loňský rok. Zvolena pak byla také nová členka dozorčí rady.

Valná hromada PRE schválila čistý zisk společnosti za rok 2021 v celkové výši 2,324 miliardy korun. Jak bude tato suma rozdělena? Částka 1,702 miliardy korun bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku (dividenda), a to tím způsobem, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 korun se vyplácí 439,96 korun před zdaněním.

Rozdělení peněz

Akcionáři pak dále schválili, že členům představenstva, členům dozorčí rady a závodní rady bude jako tantiéma vyplacena částka 24 200 000 korun. Členové představenstva dostanou 8 954 000 korun, členové dozorčí a závodní rady potom 15 246 000 korun.

Tantiéma bude dle schváleného dokumentu vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2021, a to v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti. Zbylá část čistého zisku společnosti z loňského roku ve výši 598 380 tisíc bude převedena do nerozdělených zisků z minulých let.

Praha získá přes 500 milionů

Zajímalo nás, jak získané peníze využije Praha, jakožto spoluvlastník společnosti.

„Praha vlastní podíl PRE skrze Pražskou energetiku Holding. Více než půlmiliardová částka poputuje nejdříve do Pražské energetiky Holding, tam se schází valná hromada v pondělí. Následně poputuje zmíněná částka na účet Hlavního města Prahy. Peníze se stanou součástí příjmů města. Používají se v rámci rozpočtové rezervy. Původně bylo zamýšleno, aby se z toho financovaly investice do majetku nebo se z toho financují věci v rámci rozpočtu, případně se to zapojí do hospodaření celého roku, protože předem nevíme, jaký ta společnost bude mít hospodářský výsledek, takže se to nemůže zapojit jako položka do rozpočtu,“ sdělil redakci PrahaIN.cz pražský radní pro správu majetku Jan Chabr (TOP 09).

Nová členka z Německa

Dalším bodem programu valné hromady PRE bylo schválení poskytnutí darů pro rok 2023. Přítomní akcionáři v čele s předsedou představenstva Pavlem Elisem a místopředsedou Alexandrem Slobodou rozhodli v tomto případě o částce 10 milionů korun.

Během jednání se volila také nová členka dozorčí rady. Tuto pozici nakonec obsadí Aurélie Alemany z německého Lipska.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných