Pražský dopravní podnik se ohradil proti dvojnásobnému účtování v rámci Milostivého léta

02. 12. 202110:00
Pražský dopravní podnik se ohradil proti dvojnásobnému účtování v rámci Milostivého léta
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Peníze, ilustrační foto

Pražský dopravní podnik (DPP) nesouhlasí s postupem, kdy je v rámci Milostivého léta účtována paušální náhrada nákladů exekuce u jednotlivého případu dvakrát. Z tohoto důvodu důrazně vyzývá exekutory, aby v rámci této akce zanechali postupu dvojnásobného účtování paušální náhrady na zastavení exekuce u jednotlivého případu.

DPP by například součet jízdného a přirážky k jízdnému u každého jednotlivého případu považoval za jednu pohledávku, za jednu jistinu, jeden exekuční titul. 

Z Milostivého léta profitují obě strany – nejen dlužník, ale i věřitel. DPP se proto domnívá, že pokud bude praktikován u každého exekutora odlišný postup, s velkou pravděpodobností by řadu dlužníků mohl zmást, odradit a v konečném důsledku zmařit základní poslání tzv. Milostivého léta, aby ve stanoveném termínu stihli zaplatit jistinu a jeden jednorázový poplatek za ukončení exekuce jednotlivého případu, a svých dluhů se zbavit.

Dopravní podnik zároveň vyzval Ministerstvo spravedlnosti ČR a Exekutorskou komoru ČR, aby k výše popsanému postupu zaujaly jednoznačné stanovisko a uvedly, jak mají dlužníci postupovat, setkají-li se s takovým případem.

Z tohoto důvodu DPP vstoupil do jednání se všemi soudními exekutory, kteří vymáhají pohledávky z přirážek k jízdnému, což jsou pokuty za jízdu načerno v pražské MHD. Na těchto jednáních byla mezi DPP a exekutory dosažena jasná shoda na právním názoru, že exekutoři budou vždy za každý jednotlivý případ požadovat paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 908 Kč pouze jednou.

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky splatit dluhy vůči státu a dalším subjektům. Jedná se o bezprecedentní odpuštění poplatků. Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných