„PRE ždímá svoje zákazníky z Prahy,“ napsal čtenář. Ceny to potvrzují

07. 06. 202310:01
„PRE ždímá svoje zákazníky z Prahy,“ napsal čtenář. Ceny to potvrzují
foto: PrahaIN.cz/Sídlo PRE

Enormně vysoké ceny za plyn a elektřinu jsou snad v tuto chvíli za námi. Klesly. Mnoho dodavatelů už prodává za méně, než je vládou stanovený strop. Výjimkou je Pražská energetika (PRE), jak nás upozornil jeden z našich čtenářů.

„PRE ždímá svoje zákazníky z Prahy a drží ceny na úrovni vládního stropu, zatímco spotová elektřina se prodává za méně než polovinu, a většina ostatních firem (včetně ČEZu) začala nabízet levnější tarify,” napsal.

Na ceny Pražské energetiky jsme se nejprve podívali na jejich stránkách, ale oslovili jsme i tiskového mluvčího.

Abychom mohli vše porovnat, vybrali jsme nejčastější distribuční sazbu v Praze, tedy D02d.

PRE na svém webu nabízí v sekci elektřina několik produktů. PRE PROUD NEFIX, PRE PROUD FIX, ale také PRE PROUD SOLAR a PRE PROUD EKO.

V případě PRE PROUD FIX je cena stanovena na 5.000 korun za MWh, s DPH je to 6.050 korun. Pokud si tarif zafixujete (PRE PROUD FIX), bude vás 1 MWh stát 4.740 korun (5.735,4 korun s DPH). K těmto cenám se přičítají ještě ceny za distribuci a další regulované ceny.

Cena je vysoká

Pokud by neplatily vládní stropy, pak by Pražská energetika prodávala 1 MWh za 8.925 korun bez DPH u PRE PROUD NEFIX, s doplatky je to 10.371,76 bez DPH a s DPH je to 12.549,8 korun.

„Uvedených 8.925 korun bez DPH je cena, která by reálně platila, pokud by neexistovalo vládní zastropování. I o ní zákazníka informujeme – jaká by byla cena bez zastropování. Ve skutečnosti ji ale zákazník neplatí a platí zmíněných 5 korun,” uvedl pro PrahaIN.cz tiskový mluvčí Karel Hanzelka.

„K tomu (jako u všech jiných dodavatelů) je potřeba započítat poplatek za distribuci elektřiny. Zde mohou být ceny různé, záleží na distribuční sazbě, jističi atd. Nejběžnější distribuční sazba v Praze (D02d) má po zastropování cenu včetně těchto poplatků 6,45 korun bez DPH. Jde o takzvanou celkovou cenu,” uvedl k celkové částce.

Pražská plynárenská je na tom v případě cen o poznání lépe.

Zlevňovala letos už podruhé. V případě, že si zafixujete cenu od 1. června dál na tři roky v tarifu KOMPLET EKO FLEXI 3R (opět bereme případ distribuční sazby D02d), vás vyjde 1 MWh na 3.989 bez DPH korun plus další poplatky spojené s dodávkami. Celková cena je podle webu 5.435,76 korun bez DPH. Tedy o 4.936 korun méně než v případě PRE, pokud by neplatily vládní stropy. Pokud fixovat nechcete, platí stejná cena.

Ještě výhodněji vyjde EKO FLEXI 3R, v tomto případě ceník uvádí částku 3.789,55 korun plus měsíční platby, celková částka je 5.236,31 korun.

Co konkurence?

„Pražská plynárenská již podruhé v tomto roce snižuje prodejní ceny plynu i elektřiny. S účinností od 1. 6. 2023 sníží prodejní ceny elektřiny v rámci základního ceníku „BEZ ZÁVAZKU“ a u produktů na tento ceník přímo navázaných, a to v průměru o 19 procent. Domácnost v bytě, která využívá elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů (distribuční sazba D02d a spotřeba 2,5 MWh/rok), ušetří ročně přibližně 2.900 korun. S účinností od 1. 7. 2023 sníží i prodejní ceny zemního plynu v rámci základního ceníku „STANDARD“ a u produktů na tento ceník přímo navázaných, a to v průměru o 23 procent. Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody (spotřeba 4 MWh/rok), ušetří ročně přibližně 2.700 korun. Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení (spotřeba 11 MWh/rok), ušetří ročně cca 7.400 korun,” uvedl pro PrahaIN.cz Miroslav Vránek z Pražské plynárenské.

Oslovili jsem i další společnosti: Innogy, e.on a ČEZ.

„V innogy jsme snižovali ceny plynu už od února a ceny elektřiny od března. To znamená, že naši zákazníci profitovali z tohoto snížení mezi prvními na trhu. Díky poklesu velkoobchodních cen už jsou všechny nabízené produkty od innogy pod cenovými stropy. Pro nové zákazníky máme na výběr fixaci na 15 (s produktem elektřina Start 15) nebo 24 měsíců (s produktem elektřina Start 24). Cenové detaily najdete v příloze,” sdělil Pavel Grochál z innogy.

V případě smlouvy na 15 měsíců vyjde podle přílohy, kterou nám Pavel Grochál zaslal, 1 MWh ve vysokém tarifu na 4.750 korun a stálá platba činí 127 korun. V případě smlouvy na dva roky je 4.275 korun ve vysokém tarifu plus stálá platba. Podle ceníků na webu společnosti je celková jednotková cena u produktu Start 15 pak u D02d  6.196,76 bez DPH v případě smlouvy na 15 měsíců (pro dvouletou smlouvu je uvedena stejná částka, zřejmě není započítaná aktuální akce).

V případě ČEZu aktuálně platí cena 4.490 korun za MWh u sazby D02d, celková částka je poté 7.554 korun včetně DPH při fixaci na jeden rok.

„Velmi se to liší dle jednotlivých produktů. Když se bavíme o aktuální nabídce, tak na v Praze nejběžnější sazbě D02 je to u jednoleté fixace na příštích 12 měsíců za silovou složku u elektřiny 4.490 korun za MWh a včetně všech regulovaných plateb a daní pak 7.554 korun/MWh. Jelikož velkoobchodní ceny klesají v dalších letech výrazněji, tak skutečně i fixace na delší dobu přináší zákazníkovu větší slevu. U dvouleté fixace to je 4.370 korun za MWh u silové elektřiny a 7.408 korun celkem včetně daní a regulovaných plateb. V případě tříleté fixace to je 3.970 korun a 6.925 korun. Co se týče zastropovaných cen, tak velmi záleží na konkrétním ceníku – typicky, kdy si zákazník například cenu zafixoval. Ale v každém případě zákazník platí maximálně strop,” uvedl pro PrahaIN.cz Roman Gazdík z ČEZu.

„Pro nové zákazníky aktuálně nabízíme produkty na s fixovanou cenou na jeden nebo dva roky. Další variantou, kterou mohou využít, je pak produkt do konce roku 2025 s klesající cenou v každém následném roce. Ceny, které klientům aktuálně nabízíme, patří k nejvýhodnějším na trhu. Za dodávku 1 MWh zaplatí noví zákazníci aktuálně 4.507 korun s DPH (3.725 korun bez DPH) v distribuční sazbě D02d. Cena, kterou jim nabízíme, je oproti cenovým stropům nižší o cca 25 procent. Takovou cenu nabízíme v produktech na jeden i dva roky. Celkem i s distribučními poplatky pak v Praze takový klient za 1 spotřebovanou MWh zaplatí 6.257 korun,” uvedl pro redakci PrahaIN.cz tiskový mluvčí Roman Šperňák z e.on.

Ze všech velkých dodavatelů, které jsme oslovili, tedy PRE opravdu prodává elektřinu nejdráže. Vysoko na vládním stropem. Zákazníků jako takových se to ale nedotkne.

Úhrada ze strany státu?

Zajímalo nás, zdali rozdíl oproti vládnímu stropu uhradí PRE stát. „Obecně to neplatí. Stanovení výše kompenzací se odvíjí od předmětného vládního nařízení, které klade pro jejich výpočet další podmínky (např. je porovnává s benchmarkovými cenami aj.),” vysvětlil redakci tiskový mluvčí ERU. Dotázali jsme i na Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Kompenzace dodavatelům elektřiny řeší vládní nařízení. Způsobilé náklady jsou stanoveny s ohledem na aktuální tržní ceny platné v předmětném období a charakteru uzavíraných kontraktů. Kontrolu nad dodržováním tohoto vládního nařízení provádí Energetický regulační úřad,” uvedl pro naši redakci tiskový mluvčí Marek Vošahlík. Upozornil také, aby si zákazníci vždy pečlivě prostudovali nabídky. „Všem zákazníkům doporučujeme před uzavřením smlouvy důkladně prostudovat tržní nabídky jednotlivých dodavatelů a rozhodnout se nejen na základě ceny, ale i doby fixace, výpovědních podmínkách, sankcí, bonity dodavatele, kvality služeb atd. Pokud zákazník není s nabídkou svého dodavatele spokojen, má možnost využít případné výhodnější nabídky jiného dodavatele (dodavatele změnit)nezávisle na tom, na jakém distribučním území se odběrné místo nachází,” uvedl. 

Ani jedna z institucí nám svůj názor na výši ceny elektřiny od společnosti PRE nesdělila. 

V Praze navíc pro všechny dodavatele platí, že distributorem elektřiny je PRE distribuce. Ceny za distribuci stanovuje ERÚ.

Aktuální průměrná cena elektřiny za posledních sedm dní je podle spotmerketindexu 1.559 korun za MWh (k 2. 6. 2023). Nejvyššího vrcholu dosáhla v srpnu loňského roku, a to téměř 17.325 korun, od té doby postupně klesá. Nejvýraznější pokles nastal už v polovině prosince 2022.

Pražská energetika je podle informací dostupných na webu třetím největším dodavatelem energie. Skupina má více než 800 tisíc odběrných míst. Hlavními akcionáři jsou Pražská energetika Holding a.s. (58,05 procenta) a EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH (41,4 procenta). Zbylých 0,55 procenta jsou ostatní osoby. 

Skupina PRE vykázala podle výroční zprávy v roce 2022 celkové výnosy ve výši 38,095 milionů korun (v roce 2021 to bylo 23,343 milionů korun). 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných