Prý „rekonstrukce kanalizace“. Praha Savarinu. Na Václaváku vykopali vjezd do garáží, zase ho zasypali

22. 08. 202205:34
Prý „rekonstrukce kanalizace“. Praha Savarinu. Na Václaváku vykopali vjezd do garáží, zase ho zasypali
foto: Zdroj PrahyIN.cz/Vykopaná rampa na Václavském náměstí

Dovedete si představit, že na nejrušnějším náměstí v zemi jsou za cedulí „rekonstrukce kanalizace“ bez smlouvy a vědomí úřadů rok a půl kopány dva několik desítek metrů dlouhé nájezdy do podzemních garáží? Tak vězte, že přesně to se v letech 2018-2019 skutečně odehrávalo. A je to další neuvěřitelný příběh, který provází projekt obchodního centra Savarin, které má vyrůst u Václavského náměstí a stát se „domovem“ Slovanské epopeje Alfonse Muchy.

Už víme, že za stavbou centra Savarin stojí vlivný mezinárodní holding. Proto asi nepřekvapí, že kolem stavby u Václavského náměstí je možné ledacos. I přesto se však některým příběhům, které stavbu provázejí, nechce věřit.

„Rampy na Václavském náměstí nebudou,“ hlásala všechna média v březnu 2020. V té době bylo s negativním výsledkem definitivně uzavřeno stavební řízení projektu nájezdu do podzemních garáží ze spodní části Václavského náměstí. Ten byl považován za naprosté rozbití záměru vybudovat v části přilehlé k bulváru Na Příkopech „klidovou zónu“.

Jenže ve skutečnosti byly tyto rampy již několik měsíců předtím vybudované. Na staveništi, označeném jako „přeložka kanalizace“, o kterém příslušní úředníci na magistrátě i radnici Prahy 1 i oficiálně říkali, že netuší, kdo tam staví, protože smlouvu na stavbu nikdo nemá.

Před očima Pražanů za plechovým oplocením na nejsledovanějším náměstí v zemi probíhala v utajení a maskování gigantická stavba nájezdové rampy, prezentovaná jako rekonstrukce kanalizace. Neděláme si legraci.

Příběh se odvíjí již od minulého volebního období, kdy bylo územním rozhodnutím povolena stavba vjezdových ramp do centra Savarin z Václavského náměstí. Jednalo se o rozhodnutí ve věci „revitalizace spodní části Václavského náměstí“, tedy o projekt placený z veřejných zdrojů. Souvislost s komerčním projektem Savarinu byla vytvořena podivnou konstrukcí o tzv. „stavební přípravě“, kterou tehdy rozporovala architektka Anna Vinklárková.

Ve věstníku klubu Za starou Prahu 2/2016 od strany 9

Proti stanovisku magistrátního odboru památkové péče, které rampy povolilo, podal žádost o přezkum Národní památkový ústav a rovněž občanský Klub za starou Prahu.

Odvolacím orgánem byl odbor památkové péče Ministerstva kultury, který povolení zrušil jako nezákonné a věcně nesprávné. Příprava projektu revitalizace ale dále pokračovala.

Magistrát podal proti rozhodnutí ministerského odboru rozklad k ministru Danielu Hermanovi, který i přes výzvy odborníků negativní stanovisko zrušil.

Role magistrátu i Prahy 1 v celém projektu byla velmi podivná. I když jejich zájmy byly zcela jiné než zájmy developera, přesto ve správních řízeních vystupovali všichni tři souladně a dokonce si na některá z nich najali společného zmocněnce.

Zpět k zásahu ministra Hermana. O pouhých deset dní po něm bylo 21.8.2017 vydáno územní rozhodnutí, které realizaci ramp na Václavském náměstí povolovalo. V lednu 2018 byla na jeho základě udělena celkem tři stavební povolení, která ucelený projekt revitalizace zase rozdělovala (podle některých nesmyslně a účelově) a stavba ramp byla vyčleněna zvlášť.

PODROBNÝ POPIS CELÉ KAUZY ZDE (OD STR. 18)

Vzhledem k pochybnostem o průběhu stavebního řízení byla 2018 podána žaloba k Městskému soudu. Ten v květnu 2018 územní rozhodnutí ve věci ramp na Václavském náměstí zrušil a nařídil nové územní řízení.

Magistrát se odvolal, soud ale odmítl přiznat kasační stížnosti odkladný účinek. Výslovně uvedl, že pokud by byly rampy fyzicky postaveny, bylo by rozhodnutí o jejich povolení pouhým akademickým výrokem. Tím bylo řečeno, že až do konečného rozhodnutí má být stavba ramp přerušena.

Na Václavském náměstí se ale intenzivně kopalo a stavělo dále. Fotografie zveřejněná ve Věstníku za starou Prahu ukazuje, že v listopadu 2018 již byly svislé konstrukce ramp a vjezdu vybetonované a ztužené dočasnými rozpěrami.

Na plechovém plotu, kterým bylo staveniště obehnáno, byla stavba označena cedulí „přeložka kanalizace“. Do konce roku 2018 byla za běžného provozu náměstí před prodejnou Gant kompletně vyhloubena a vybetonována jedna z dvojice ramp a k ní i středová část, umožňující vjezd do objektu Savarinu.

V té době na radnici Prahy 1 i na magistrátě probíhala po volbách 2018 výměna vládnoucí garnitury, politici tedy netušili, o co jde, a úředníci z příslušných odborů na dotazy odpovídali tak, že zadávací řízení na zhotovitele stavby doposud nebylo ukončeno a že tedy vlastně nevědí, kdo na Václavském náměstí staví!

„kanalizace“

Takto vypadala stavba „kanalizace“ v listopadu 2018. Foto: Tibor Vansa (zveřejněné ve věstníku klubu Za starou Prahu 2/2019, str. 19)

Takže z veřejně dostupných zdrojů dodejme, že stavbu prováděla firma Metrostav a jako investor příjezdu do obchodního centra bylo uváděno Hlavní město Praha.

Projekční a inženýrská kancelář Ko-Ka s.r.o. se projektem dokonce chlubí na svých webových stránkách a uvádí, že „stavba byla koordinována se záměrem revitalizace Václavského náměstí tak, aby výstavba plánovaných ramp do podzemních garáží a jejich přitížení kanalizaci nepoškodilo“. Právě kvůli tomu prý musela být rekonstrukce provedena ve stavební jámě.

Že tato jáma byla následně vyzděna a uzpůsobena do tvaru nájezdové rampy, o tom už se společnost nezmiňuje.

Vrcholem kamufláže byly do médií pouštěné zprávy o fascinujících archeologických objevech, kterým při údajné rekonstrukci kanalizace mělo dojít.

Stavba následně probíhala v počátku roku 2019. V březnu a dubnu ale byly rampy zasypány a provizorně zadlážděny. Staveniště „kanalizace“ bylo následně slavnostně odhaleno. Podle architektky Vinklárkové ale byl i tento na první pohled naprosto bizarní krok v původním plánu.

Když v roce 2021 primátor Hřiv slavnostně zahájil projekt revitalizace náměstí, byli někteří velmi překvapeni, jaká hluboká díra pravidelných tvarů se objevila po sejmutí vrchní vrstvy provizorně položené dlažby.

Ještě předtím, v srpnu 2019, pak stavební úřad Prahy 1 nečekaně přiznal, že při rekonstrukci kanalizace skutečně načerno probíhala stavba ramp, které byly i dokončeny. Stalo se tak ve sdělení podaném k podnětu na vykonání kontrolní prohlídky stavby.

Citujeme doslova: „Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že s ohledem na nařízenou koordinaci akce „Rekonstrukce kanalizace, Václavské náměstí, Praha 1- I. etapa“ se stavbou povolenou silničním speciálním stavebním úřadem v rámci akce „Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Příkopě - Vodičkova“ (dopravní stavba) se stavebním objektem „stavební připravenost pro vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží“ (stavebník Hl. Město Praha) byla při dokončování nadzemní části nad opravovanou kanalizační stokou, stavba dále prováděna podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro dopravní stavbu“.

Přeloženo do normální řeči, úředník vysvětlil: Když už tam byla ta díra, tak jsme tam rovnou postavili i ty rampy.

Z jeho vyjádření rovněž vysvítá, že investorem stavby garáží v nákupně-kancelářském centru Savarin je Hlavní město Praha. Jak je možné, že daňoví poplatníci staví soukromníkovi podzemní garáže?

V projektu centra Savarin bylo původně počítáno s 270 parkovacími místy v podzemních garážích. Z nich 100 měly mít k dispozici obchody a kanceláře ze Savarinu a zbylých 170 mělo podle původních slibů sloužit rezidentům Prahy 1, čímž měl být vyřešen dlouhodobý problém s parkováním pro obyvatele centra města.

Provozovatelem této části podzemního parkoviště měla být městská část Praha 1. Právě z toho důvodu byla u nájezdových ramp vedena jako investor municipalita.

Jenže i když výstavba 170 garážových míst měla původně být hlavním důvodem, proč vedení Prahy i městské části se stavbou gigantického obchodního centra u Václaváku souhlasilo, nakonec bylo těchto 170 rezidentních parkovacích míst zrušeno poté, co v roce 2020 definitivně zamítnuta stavba (tehdy již hotových a zasypaných) ramp.

Právě na jejich místě má být v suterénu nákupního centra umístěna Slovanská Epopej Alfonse Muchy. Mimochodem, dnes developer Crestyl navrhuje, že z už vykopaných a vybetonovaných ramp pod Václavákem může udělat aspoň podzemní průchod z obchoďáku do metra.

Zrušením veřejných parkovacích míst padl hlavní důvod, proč Praha se stavbou souhlasila. Přesto je však stále oficiálně stavebníkem díry na Václaváku magistrát. Což je samozřejmě důležité pro to, kdo hotovou a zase zasypanou stavbu zaplatí.

Podle informací, které PrahaIN.cz získala od insiderů, je platba za zasypané rampy v současnosti „horkým bramborem“, který si přehazují všichni zúčastnění.

V případě soudu či arbitráže ale nejspíš bude fakt, že hlavní město bylo oficiálním stavebníkem akce, velmi silným argumentem.

V tom případě by celou velkolepou akci maskovanou za rekonstrukci kanalizace zaplatil daňový poplatník.

Což je před komunálními volbami celkem užitečná informace.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných