Řešením bytové krize může být participativní bydlení

04. 12. 202211:38
Řešením bytové krize může být participativní bydlení
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Bytové domy; ilustrační foto

Participativní bydlení podporuje dostupnost a udržitelnost bydlení díky široké škále a míře zapojení obyvatel do příprav, užívání i správy bydlení. V různých evropských zemích je tento přístup stále populárnější.

Participací mohou obyvatelé ušetřit na sdíleném vybavení, stavebních i provozních nákladech a navíc tak v mnoha aspektech zvyšují kvalitu svého bydlení. Výzkumný projekt týkající se tohoto způsobu bydlení odstartoval i v České republice.

Co by lidé chtěli v rámci svého bydlení sdílet a jak by byli ochotni vzájemně spolupracovat při šetření nákladů a zlepšování kvality života, zjišťuje anonymní online dotazník. Vyplnit ho trvá asi 15 minut a výsledky pak výrazně přispějí při tvorbě manuálu pro zájemce o participativní bydlení a metodiky pro obce a státní správu.

Participace znamená společnou dohodu

Princip participativního bydlení je postaven na společné dohodě a aktivitě všech obyvatel. Mohou se společně podílet na přípravě projektu, získání úvěru, koupi či stavbě nemovitosti. Spolupracovat mohou i při její následné správě či sdílením vybraných prostor a vybavení. Za participaci je možné označit i péči o veřejný prostor.

Spoluprací mohou skupiny obyvatel ovlivnit cenu i ekologickou stopu bydlení. To vše díky proměňování vztahů ve výstavbě, spolupráci s městy či neziskovými developery i nalézání netržních inovativních řešení.

Může jít i o družstevní či sociální bydlení

V zahraničí je participativní způsob bydlení využíván již mnoho let. Na základě již realizovaných projektů tak některé konkrétní modely získaly název i vlastní definici. Vznikat mohou i v rámci ustálených forem družstevního, obecního nebo sociálního bydlení. Jinak je spolupráce v jednotlivých projektech diametrálně rozdílná.

Výzkumný projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení je uskutečňován v letech 2021 až 2023 v rámci programu Prostředí pro život. Snaží se najít nové možnosti ve výstavbě a bydlení tak, aby bylo dostupné pro všechny. Přispívá navíc ke kvalitnímu a udržitelnému životu.

Podílí se na něm Technologická agentura ČR a výzkumníci z Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického, Sociologického ústavu AV ČR, Arniky i Technické univerzity v Liberci.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných