Rodiče chtěli vybrat peníze ze stavebního spoření. Tvrdě narazili

12. 06. 202405:46
Rodiče chtěli vybrat peníze ze stavebního spoření. Tvrdě narazili
foto: PrahaIN.cz/Stavební spořitelna České spořitelny

Mnoho rodičů využívá stavební spoření jako možnost ukládat svým potomkům peníze na dobu, kdy se začnou osamostatňovat. V letošním roce se však výše státní podpory snížila na polovinu a někteří rodiče se spoření rozhodli vypovědět a svým potomkům šetřit někde jinde. Jenže výpověď ze spoření má své podmínky, peníze mohou odejít jen na účet dítěte a rodič s nimi nesmí nakládat.

V minulých letech stát přispíval deset procent ročně z naspořené částky, od letoška je to pouze pět. Snížila se i maximální možná částka z dvou tisíc na jeden tisíc. Pro získání nejvyšší možné podpory je potřeba naspořit alespoň dvacet tisíc ročně. Změna se týkala jak smluv nových, tak i těch starých.

Standardní vázací doba stavebního spoření je šest let, po celou tuto dobu se státní příspěvek připisuje k vloženým penězům. Pokud šest let nedodržíte, o nárok na státní podporu přicházíte. V opačném případě lze smlouvu ukončit a peníze vybrat.

Jenže s penězi, které má nezletilý na svém spořícím účtu, nemohou disponovat rodiče. Finanční prostředky totiž náleží výhradně jemu.

Na naši redakci se obrátily nezávisle na sobě dvě rodiny, které chtěly díky snížené státní podpoře stavební spoření vypovědět a peníze převést na své účty, kde by byly lépe zhodnoceny. Obě rodiny si prošly soudem a na peníze stejně nedosáhly.

První rodina chtěla peníze převést na účet matky, druhá na účet otce. Obě rodiny podaly žádost o zrušení stavebního spoření u Buřinky, dozvěděly se, že v tomto případě musí rozhodnout soud, ale že je to pouze formalita. V obou případech ale soud nevyhověl. Respektive by prý vyhověl, pokud by peníze byly převedeny na dětský účet, nicméně ani na dětském účtu nebylo takové zhodnocení jako na spořícím.

„Peníze ze stavebního spoření mého staršího syna po uplynutí šesti let také odešly na můj účet, kde jsem mu šetřila dál, proto jsem teď nečekala žádné komplikace. Jen jsem mu chtěla spořit jinde, ne mu ty peníze ukrást,“ sdělila nám matka dítěte.

Peníze ze spoření jsou majetkem dítěte

„V případě smlouvy o stavebním spoření, vedené na dítě, je v první řadě potřeba zmínit, že pohledávku na výplatu finančních prostředků na stavebním spoření má vůči stavební spořitelně dítě, které je účastníkem stavebního spoření. Zjednodušeně řečeno, peníze na stavebku jsou dítěte a ne jeho rodičů. Rodiče tedy v tomto případě nenakládají se svým majetkem, ale s majetkem dítěte a při tom jsou limitováni zákonem. Pravidla pro ukončování smluv o stavebním spoření dětí jsou výslovně upravena zákonem o stavebním spoření. Tato pravidla stanoví, že rodiče mohou bez souhlasu soudu ukončit smlouvu o stavebním spoření dítěte, pokud již uplynula tzv. vázací doba (to znamená uplynula doba šesti let od uzavření smlouvy) a s ukončením smlouvy souhlasí oba rodiče. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, tedy k ukončení smlouvy dochází před uplynutím vázací doby nebo s ukončením nesouhlasí oba rodiče, vyžaduje zákon souhlas soudu,“ uvedl pro PrahaIN.cz Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Se stejným problémem se potýkal i otec druhého chlapce, ani on ale neuspěl. Česká spořitelna i v tomto případě vyžadovala kvůli předčasného vypovězení schválení opatrovnickým soudem. I přesto, že oba rodiče s vypovězením souhlasili, peníze na účet otce ale odejít nemohly. „Spočítal jsem si, že i když zrušíme předčasně a peníze dáme na můj spořící účet, kde v té době bylo šest procent, tak na tom stejně budeme lépe. Takhle mohl mít syn o více než třináct tisíc více. Žádný dětský účet takové úroky nenabízel,“ řekl nám.

Šlo by o rozpor se zákonem

„Stavební spořitelna při své činnosti musí dodržovat zákony. Pokud ve Vámi popisovaném případě k ukončení smlouvy dítěte mělo dojít před uplynutím vázací doby a soud souhlas s ukončením smlouvy neudělil, nemohla stavební spořitelna smlouvu ukončit a finanční prostředky vyplatit, jednala by v rozporu se zákonem,“ vysvětluje pro PrahaIN.cz Oliva.

S dotazem jsme se obrátili také na Ministerstvo financí. „Úprava podle občanského zákoníku je všeobecně platná a nevztahuje se jen na smlouvy o stavebním spoření dětí, ale i na další případy nakládání s jejich majetkem. Smyslem všeobecné úpravy v občanském zákoníku je chránit dítě a jeho jmění, protože tyto prostředky jsou ve vlastnictví dítěte a nelze s nimi volně nakládat. V této věci doporučujeme obrátit se přímo na Ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce spadá právní úprava povinného schválení soudem při nakládání se jměním nezletilého podle občanském zákoníku,“ uvedla pro PrahaIN.cz Gabriela Krušinová z oddělení komunikace ministerstva financí.

Ministerstvo spravedlnosti ale uvedlo, že náš dotaz nespadá do jejich gesce. „Jedná se o soukromoprávní vztahy mezi stavebními spořitelnami a jejich klienty,“ zmínila pro PrahaIN.cz Markéta Poslušná, tisková mluvčí.

Podle Stavební spořitelny České spořitelny jsou ale výpovědi před vázací dobou zanedbatelné a dosahuje nanejvýš desítek kusů měsíčně. „Nemůžeme potvrdit trend, že by klienti smlouvy o stavebním spoření své či svých dětí vypovídali ve zvýšené míře,“ říká Oliva. Ministerstvo financí prozatím nedisponuje daty, ze kterých by se dalo vyčíst, zda jsou výpovědi stavebního spoření v letošním roce častější.

„Výslovná pravidla pro ukončování smluv o stavebním spoření dětí byla do zákona o stavebním spoření zavedena až v dubnu 2016. Zavedení jasných pravidel jsme uvítali, protože odstranilo dřívější nejasnosti a právní nejistotou spojenou s ukončováním smluv o stavebním spoření vedených na dítě. Samotné nastavení pravidel, zda jsou příliš „tvrdá“ či nikoliv, nám však nepřísluší hodnotit,“ uzavřel pro PrahaIN.cz Stanislav Oliva.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných