S příchodem letních prázdnin začne platit nový stavební zákon

18. 06. 202408:48
S příchodem letních prázdnin začne platit nový stavební zákon
foto: Redakce PrahaIN.cz/Výstavba nových bytů v pražských Vršovicích

V účinnost vstoupí od 1. července druhá část nového stavebního zákona. Výrazně se tím změní stávající podoba stavebního řízení, hlavní novinkou je kompletní digitalizace. Se změnami musí počítat nejen ti, kdo se chystají stavět od základů, ale i ti, kdo plánují jen drobné stavební úpravy.

K získání stavebního povolení už nebude třeba obíhat úřady. Stačit bude jediné razítko z jediného řízení. Stavební úřady budou navíc rozhodovat v pevně stanovených lhůtách. Cílem změn je podle zákonodárců zjednodušení celého procesu.

Nový stavební zákon nabyl účinnost už od 1. ledna 2024, týkal se však zatím pouze některých vyhrazených staveb, například dálnic. Od 1. července už budou novinky platit pro všechny.

Stavební řízení se má citelně změnit a urychlit

Druhá polovina novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb. citelně změní podobu stavebního řízení. Pro všechny účastníky bude probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Jak na webu uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), stavebníci budou mít ale i nadále možnost vybrané podklady odevzdávat v listinné podobě.

Posouzení stavby z hlediska umístění i povolení bude sjednoceno do jednoho řízení. Nové znění zákona také zpřísňuje konkrétní lhůty pro vydání povolení. U jednoduchých staveb, jakými je například rodinný dům, bude mít úřad na vyřízení maximálně 30 dní. U složitějších staveb se bude muset vyslovit do 60 dní. Případné prodloužení bude možné v obou případech pouze o dalších maximálně 60 dnů.

Novinkou je apelační princip i jednotné environmentální stanovisko

Stavebník také bude mít možnost úřad požádat o předběžné informace o hlediscích, podle kterých bude úřad jeho žádost posuzovat. Pokud stavebník nedoloží k žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, úřad si je vyžádá sám. Nebude přitom musel vyzývat k doložení stavebníka a ani kvůli tomu nezastaví běžící stavební řízení.

Další novinkou je takzvaný apelační princip. Při posouzení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu bude odvolání posuzovat nadřízený stavební úřad. Spis už nebude muset putovat zpět na prvostupňový úřad.

Nový zákon také sjednocuje environmentální stanovisko. Vydáváno bude jako závazné a nahradí závazná stanoviska rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud podle devíti různých zákonů (například zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, vodního zákona nebo zákona o ochraně ovzduší).

Správné fungování se neobejde bez zásadního doladění

Žádosti, které stavebníci podají na podatelny ještě před koncem června, by měly být vyřizovány podle současných právních předpisů. Od července pak úřady přejdou na nový zákon.

„Cílem je dle zákonodárců zjednodušení celého procesu, nicméně stejně jako u mnoha jiných systémových změn, lze i u této v počátcích předpokládat jistá úskalí. Obce a městské části, jejichž agendy se nový stavební zákon týká, v současné době s ministerstvem řeší nutnost odladění některých zásadních funkčních otázek, včetně optimálního zaškolení dotčených pracovníků, bez čehož se správné fungování nového systému neobejde. Na ÚMČ Praha 14 děláme maximum pro to, aby byl přechod hladký a nový proces funkční, žádáme však stavebníky o trpělivost,“ uvedla k chystaným změnám na webu Prahy 14 Eva Koplíková, tajemnice ÚMČ Praha 14.

Pomalou digitalizací Česko prodělává miliardy ročně

O digitalizaci usiluje Česká republika už několik let. Stále se to však příliš nedaří. Že republika pomalou digitalizací tratí nemalé finanční prostředky, ukázala už v průběhu loňského roku analýza společnosti Datarun. Zaměřila se právě na stavební řízení, ve kterém prý dochází ke ztrátě až 7 miliard korun ročně.

„Do té doby, než bude stavební řízení rychlé a efektivní, k čemuž má digitalizace pomoci, tratí Česká republika každý rok minimálně přes sedm miliard korun. Alespoň toto jsou odhady dopadů, jak je vyhodnotila hodnotící zpráva vypracovaná jako podklad pro nový stavební zákon,“ stojí ve zprávě Datarunu z loňského září.

Stavební řízení trvalo roky

Projekt digitalizace stavebního řízení byl tehdy v nepříliš pozitivně vypadajícím stavu. Veřejné zakázky, které byly dlouho připravované, byly MMR zrušeny. Následně pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušení pro chybný postup MMR zrušil, čímž tyto veřejné zakázky vrátil zpět do hry. Byla vypsána i nová zakázka Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ), v ní mělo dojít k chybě už v zadávací dokumentaci, ta byla ÚOHSem zrušena. Hrozilo dokonce, že stát přijde o stamiliony korun od evropské unie.

Zpráva Datarun také připomněla, že stavební řízení bylo v Česku enormně zdlouhavé. U bytových a infrastrukturních projektů se povolovací proces mohl protáhnout až na 10 let. U výstavby rodinného domu se v lepším případě čekalo 6-9 měsíců. To už by se od července stávat nemělo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných