Sdružení místních samospráv chce prosadit zjednodušení finančních kontrol

31. 01. 202308:15
Sdružení místních samospráv chce prosadit zjednodušení finančních kontrol
foto: MČ Praha 5/Radnice Prahy 5 ve Štefánikově ulici na Smíchově.

Veřejné správy obcí se potýkají s problematikou duplicity kontrolních činností. Často opakované kontroly prý vydávají různá stanoviska na základě stejných činností, avšak s odlišným výkladem právních předpisů.

V praxi to vypadá podle Sdružení místních samospráv (SMS ČR) tak, že jeden kontrolní úřad neobjeví žádné pochybení, ale druhý nebo třetí ano. Úřady a jejich pracovníci si tak nikdy nemohou být jisti, zda po jedné kontrole nepřijde další, která rozhodne v jejich neprospěch. 

„Běžně se stává, že jeden kontrolní orgán neshledá žádné pochybení, ale další později ano. Například rozdílná stanoviska v hodnocení zadávacího řízení poskytovatelem finančního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jde o věci, které dlouhodobě ztěžují správu obcí. Proto navrhujeme za Sdružení místních samospráv jednoduchá opatření, která by pomohla situaci řešit. To jsou například témata, která jsme řešili na debatě k přípravě věcného záměru zákona, kterou pořádalo Ministerstvo financí,“ uvedla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková v tiskové zprávě.

V jakých případech nejčastěji dochází k rozporu mezi kontrolními orgány

„Nejčastěji dochází k nesouladu mezi kontrolními orgány patrně při posuzování, zda příjemce dotace dodržel při realizaci dotačního projektu zákon o zadávání veřejných zakázek. Pochybení při zadání zakázky je přitom porušením dotačních podmínek, takže může vést ke krácení dotace (v některých případech i v plné výši). Dále se výkladové nejasnosti nezřídka objevují při přezkumu hospodaření obcí,“ říká Olšáková.

Jedním z řešení je evidence plánovaných kontrol. Tato evidence by zajistila lepší koordinovanost kontrolních orgánů. Každý kontrolní orgán by tak musel s časovou rezervou informovat o plánované kontrole. Dalším důležitým bodem je sjednocení výkladu právních předpisů. V této oblasti se jedná o metodickou činnost, kterou má pod svou správou Ministerstvo financí České republiky.

„V zájmu odstranění duplicitních kontrol SMS ČR doufá především v zavedení evidence plánovaných kontrol. Dále bylo avizováno zjednodušení požadavků na proces řídící kontroly a na role v ní, zrušení dlouhodobě nevyužívaných kontrolních kompetencí a větší důraz na doporučení k nápravě namísto sankcí. Nesoulad výkladu právních předpisů mezi různými kontrolními orgány by pak měl být eliminován metodickou činností věcně příslušných ústředních orgánů státní správy," dodala Olšáková. 

Sdružení místních samospráv požaduje v této oblasti změnu legislativy. V rámci této žádosti také SMS ČR upozorňuje na zastaralost zákona o finančních kontrolách, jež platí již od roku 2001. 

Eliška Olšáková však upozorňuje, že plánované změny by se netýkaly jen zjednodušení práce menších obcí, ale došlo by i k větší efektivitě fungování kontrolních úřadů. 

„V některých aspektech jsou formální pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky příliš komplikovaná a podrobná, ačkoliv to nikterak nepřispívá k efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Pozornost kontrolních orgánů je pak často upřena právě na tato formální pravidla. Výrazné zjednodušení by umožnilo kontrolním orgánům zaměřit se na podstatnější záležitosti," uzavřela Olšáková.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných