„Špatně slyším, jsem po mrtvici…“ Máme přepisy telefonátů mezi energofirmou a bezbrannými „zákazníky"

08. 05. 202206:09
„Špatně slyším, jsem po mrtvici…“ Máme přepisy telefonátů mezi energofirmou a bezbrannými „zákazníky”
foto: Koláž Markéta Šálková/Energie na doma přešla pod ELGAS Energy, stejně jako Zelená elektřina

Na naši redakci se v minulosti obrátila osmdesátiletá žena, která popsala své zkušenosti se společností Energie na doma. Příběh jsme vám zprostředkovali. Na základě jejího upozornění jsme se zaměřili na byznys podnikatele Tomáše Zabloudila, majitele výše uvedeného eseróčka. V tuto chvíli již bývalého.

Energie na doma s.r.o. totiž změnila vlastníka. „Vzhledem k vývoji cen v posledních měsících, který se nesl v duchu neustálého zvyšování nákladů na dodávky elektřiny i plynu, jsme se z důvodů ochrany klientů před dalšími riziky a zdražováním rozhodli uzavřít kontrakt se společností Elgas Energy s.r.o., která od 27. dubna převezme portfolio našich odběrných míst plynu a dokáže tím dodržet stávající podmínky, které jsme Vám sjednali,” stojí v dopise, který Zabloudil odeslal klientům.

Jednatelkou společnosti ELGAS Energy je Dana Votýpková, společníkem Český energetický holding a.s. Votýpková vystupuje jako jednatelka i ve společnosti Energie na doma, a to od 21. dubna letošního roku. Mimochodem, ve společnosti Energie na doma se jméno Votýpka už jednou objevilo, a to mezi listopadem 2016 a červencem 2017, kdy byl spolu se Zabloudilem jednatelem jistý Michal Votýpka.

Adresa jeho bydliště podle justice.cz koresponduje s adresou nové jednatelky Dany Votýpkové. 

To, co se stalo v případě Energie na doma, se velmi podobá příběhu společnosti Stabil Energy s.r.o. 

V ní je Zabloudil jednatelem od roku 2012. Do roku 2017 byl také jejím vlastníkem. Poté jej od něho získala společnost Český energetický holding a.s. Tu řídí Dana Votýpková, vlastníci jsou však skryti. 

Od 30. ledna 2020 Stabil Energy nemůže dodávat plyn a ani elektřinu, byla jí zrušena licence.

„Z důvodu opakovaného porušování právních předpisů souvisejících s výkonem licencované činnosti,” stojí ve zprávě Energetického regulačního úřadu. Za nekalé obchodní praktiky také dostala ve dvou po sobě následujících letech pokuty dva a čtyři miliony korun. 

PrahaIN.cz si pečlivě prošla rozhodnutí ERÚ, kde je popsáno, za co konkrétně byla Stabil Energy potrestána. Šlo zejména o to, jak byly uzavírány smlouvy o dodávce energií. 

Čtenářům přinášíme přepisy některých hovorů. Zde je vidět zejména to, že pokud neřekneme výrazné „ne”‚ může to být vnímáno jako souhlas.

Co přesně zaznělo v telefonátech?

Například pan A.

Během telefonního hovoru opakovaně řekl, že špatně slyší. Zástupce společnosti mu tak musel většinu dotazů pokládat opakovaně. Teprve po zopakování dotazů pan A většinou reagoval slovy „asi”.  Pan A dokonce v telefonním hovoru uvedl, že je po mrtvici. Zástupce panu A odpověděl, že mu veškeré podklady budou zaslány poštou spolu s ostatními informacemi. Pan A na tyto informace reagoval slovem „ano". Na otázku, zdali pan A souhlasí s takto uzavřenou smlouvou, odpověděl, že nestačí vnímat.

Pan B zase na dotaz zástupce, zda rozuměl všemu, co bylo v hovoru vyřčeno, reagoval: „To je zase nějaká vychcávka, tohle to…". Zástupce pana B ubezpečil, že ne a ještě jednou se ho dotázal, zda rozuměl všemu, co mu řekl. Na to pan B reagoval slovy „jo, rozuměl a na shledanou, mějte se”.

Paní C v reakci na nabídku uvedla, že tyto věci dává na vyřízení vnukovi. Zástupce energetické společnosti, potažmo dodavatele, uvedl, že je odběrné místo psáno stále na paní C, proto musí zaslat papíry (příslušné dokumenty spojené se změnou dodavatele plynu) jí a poté si je mohou doma pročíst. Na otázku zástupce, zda za těchto podmínek souhlasí s distančním uzavřením smlouvy, paní C odpověděla, že to už nechá na vnukovi. 

V rozhodnutí ERÚ se konkrétně uvádí:

„Zástupce účastníka řízení opětovně zopakoval dotaz, zda s tím, co si doposud řekli, paní C souhlasí, na což paní C odpověděla, že s tím nemůže souhlasit (vše bude převádět na vnuka). Následně tedy zástupce paní C sdělil, že na její adresu zašlou veškerou dokumentaci, ceníky včetně DPH, všeobecné obchodní podmínky, postup na proplacení deaktivačního poplatku a odstoupení od smlouvy.”

Za potvrzení považoval dodavatel také tento případ.

Pan D požádal zástupce společnosti, zda by mu mohl zavolat znovu, protože mu pořádně nerozuměl, že mu ani nemůže odpovědět okamžitě, že se doma musí domluvit. Když se ho zástupce zeptal, zdali souhlasí s distančním uzavřením smlouvy a zda je mu vše jasné, pan D odpověděl, že je mu to jasné. 

Všem výše uvedeným pak ze společnosti přišel dopis, ve kterém společnost poděkovala za projevenou důvěru a se sdělením, že dle distančního způsobu uzavření smlouvy dodavatel zasílá ceník, všeobecné obchodní podmínky a žádost o kontrolu údajů. Závěrem uvedl informaci, že zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Smlouva byla ve většině případů uzavřena na dobu pěti let, a že účastník uhradí poplatek za přechod od současného dodavatele. 

Přepisy citovaných telefonátů má redakce k dispozici.

Ale zpět ke Stabil Energy

Klienti Stabil Energy byli také převedeni díky prodeji závodu k novému dodavateli. Tím byla společnost Zelená elektřina s.r.o. 

Pokud se podíváme na internetové stránky a projdeme zkušenosti zákazníků, zjistíme, že společnost Zelená elektřina vykazovala totožné chování jako ostatní energetické společnosti, která jsou spojeny se jmény Tomáš Zabloudil a nyní Dana Votýpková. 

„Dobrý den, ty svině „garážnické“ zaslouží alespoň na 10 let do tepláků. Okrádají klienty za bílého dne. Stabil energy (po vysoké pokutě od státu) přešlo na Zelenou elektřinu a od roku 2022 na Elgas. Žádná smlouva neexistuje. Poslední den roku 2021 nový předpis záloh z 900,- na 5.600,- Kč.! (platnost od 1. 1. 2022) Ač jsem plyn okamžitě zrušil a nemám od začátku ledna plynoměr, strhávají mi dál SIPO a zasílají upomínky. Konečné vyúčtování žádné, ač jsem za poslední rok neodebral ani cm3 plynu a platil zálohy. Nepomohlo ERÚ, ČOI ani MPO, kam jsem zaslal podrobnou stížnost. Spojme síly, takové odporné šmejdy a zm*dy bysme neměli tolerovat ani akceptovat, pokud pořád žijeme v demokratické společnosti! ”

„Dobrý den, několikrát jsem urgovala zasílání faktur od Zelené elektřiny, od roku 2019 kdy jsem byla převedena od Stabil Energy k Zelené elektřině. Díky webu Vaše Stížnosti mi konečně faktury zpětně přišly, a hle přeplatky jsem měla!!! Přeplatky mi na účet samy nedorazily. Obratem jsem zažádala o vrácení přeplatků a opět je ticho po pěšině. Tento týden jsem dostala dopis od Elgas energy, že jsem byla od 1. ledna 2022 převedena k nim. To snad nikdy neskončí, co mám dělat, děkuji. Několikrát jsem se snažila přejít k jinému dodavateli, ale protože stávající dodavatel na nic nereaguje, tak to nejde. Jsem už zoufalá.”

Více zkušeností si můžete přečíst na stránkách cenyenergie.cz nebo na stránkách vasestiznosti.cz.

V lednu 2022 se stejně jako Energie na doma sloučila Zelená elektřina se společností ELGAS Energy, s.r.o. 

Energetický regulační úřad se k tématu „změny dodavatele” vyjádřil v případě Stabil Energy takto: „Zatímco při běžné změně dodavatele platí, že spotřebitel automaticky obdrží konečné vyúčtování a je s ním vypořádán nedoplatek či přeplatek, u převodu v rámci prodeje části závodu je situace jiná. V takových případech se nejedná o standardní změnu dodavatele, není nutné uzavírat novou smlouvu ani vyhotovovat mimořádné vyúčtování. Smluvní vztah a další podmínky, za kterých je spotřebitelům energie dodávána novou společností, se nijak nemění.”

Vzhledem k tomu, že na serveru Ministerstva vnitra justice.cz je uvedeno, že Energie na doma uzavřela smlouvu o prodeji závodu, platí pro klienty této společnosti stejné podmínky jako v případě Stabil Energy. 

ERÚ v té souvislosti upozornil zákazníky na to, že povinnosti i závazky přešly z původního dodavatele na nového, ten by měl tak řešit případné reklamace a vrácení přeplatků, a to i v případě, že vznikly ještě u původního dodavatele. Pokud by původní dodavatel požadoval jakékoli platby, doporučilo ERÚ klientům, aby vše před zaplacením důkladně prověřili. 

Vzhledem k povinnosti vyúčtování i případným závazkům původního dodavatele platí, že přešly ze STABIL ENERGY s.r.o. na společnost Zelená elektřina s.r.o. Tento dodavatel by měl řešit i případné reklamace vyúčtování, a především vracet přeplatky, i když vznikly v době, kdy byli spotřebitelé ještě u původního dodavatele.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných