Těžba v dole Turów podle Soudního dvora EU nelegální. Významný úspěch Pirátů i Greenpeace

03. 02. 202215:01
Těžba v dole Turów podle Soudního dvora EU nelegální. Významný úspěch Pirátů i Greenpeace
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Demonstrace Greenpeace

Generální advokát Soudního dvora EU Priit Pikamäe zveřejnil stanovisko, podle kterého je těžba na dole Turów nelegální. V roce 2020 polská vláda prodloužila těžbu v rozporu s evropskými předpisy. Generální advokát se k těžbě vyjádřil na základě žaloby, kterou vloni podalo k Soudnímu dvoru EU české Ministerstvo životního prostředí. K žalobě se následně připojila i Evropská komise.

Důl Turów měl ukončit těžbu v dubnu roku 2020, to se ale nestalo a důl dostal od polské vlády mimořádnou výjimku. Krátce na to předsedkyně Výboru pro životní prostředí PS PČR Dana Balcarová (Piráti) upozornila české úřady na prodloužení těžby v dole Turów, které bylo vydané nestandardním způsobem, jak potvrzovali i účastníci projednávání.

Souběžně vznikla petice zejména občanů Libereckého kraje, požadující právě ochranu vody na české straně, za petici se veřejně postavil krajský radní Libereckého kraje za Piráty. Petici veřejně vyslyšel petiční výbor Evropského parlamentu, na základě slyšení si pirátský europoslanec Mikuláš Peksa vyžádal od Evropské komise oficiální posouzení, zda byl postup polských úřadů při povolení dodatečné těžby v pořádku.

Nedozírné škody

Začátkem roku 2021 Česká republika podala žalobu k Soudnímu dvoru EU.

Krátce na to se po výzvě europoslance Peksy k žalobě na českou stranu přidala i Evropská komise. V květnu 2021 vydal Soudní dvůr EU předběžné opatření a nařídil důl Turów zavřít.

To se ale nestalo.

Na základě soudního rozhodnutí začala polská a tehdejší česká vláda vyjednávat mezivládní dohodu, která má celý spor vyřešit. Piráti od počátku jednání upozorňovali na to, že škody, které důl způsobuje, jsou významné a nebude snadné vymyslet opatření, v jejichž důsledku by například nedocházelo k úbytku vody.

Premiéři České republiky a Polské republiky podepsali dohodu

Předseda české vlády Petr Fiala přijal ve čtvrtek 3. února 2022 v Kramářově vile polského premiéra Mateusze Morawieckého. Oba státníci na prvním vzájemném jednání hovořili o česko-polských vztazích a podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém dole Turów.

Spor o vliv pokračování těžby v polském hnědouhelném dole na životní prostředí v příhraničních oblastech České republiky narušoval jinak výborné vzájemné vztahy obou zemí posledních zhruba šest let. Podpis Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky, který učinili předsedové vlád obou zemí, a také podpis Darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a Nadací PGE, pod níž se podepsali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a Sławomir Wochna, ředitel pobočky hnědouhelného dolu Turow, by měl tento spor definitivně ukončit. V předvečer podpisu schválily finální znění dohody polská i čeká vláda.

„V uplynulých týdnech jsme vedli s Polskem intenzivní jednání s jediným cílem zajistit dohodu, která bude výhodná pro naše občany a zároveň nám dovolí navázat na vysokou úroveň česko-polských vztahů, která zde byla v období před případem Turów. Jsem přesvědčen, že jsme toto splnili, a díky tomu jsme mohli před několika okamžiky podepsat dohodu České republiky a Polska o řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém dole Turów. Myslím, že je to veliký úspěch, podařilo se nám odvalit balvan, který poslední léta zatěžoval česko-polské vztahy,“ uvedl předseda české vlády Petr Fiala.

Benefity? Prý ano, řekl premiér

Polská strana se v dohodě zavázala mimo jiné k dostavbě a plné funkčnosti podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území, ke stavbě zemního valu, který má chránit obyvatele nejbližších obcí před hlukem, prachem či světelným znečištěním, či k přijetí opatření ke zlepšení ovzduší v dotčeném regionu. Do doby ukončení těžební činnosti bude také fungovat Fond malých projektů, jehož prostřednictvím budou financovány místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí. Součástí dohody jsou i finanční kompenzace ve výši 45 milionů eur a pětiletá délka dohledu ze strany Soudního dvora EU.

„Tato dohoda přináší nepochybně hmatatelné benefity pro lokality postižené činností dolu Turów a pro jejich obyvatele, což byl náš hlavní cíl. Je pro nás důležité, že získáme přístup ke všem relevantním datům týkající se těžební činnosti, takže budeme moci daleko dříve a lépe reagovat, když se objeví nějaký problém,“ prohlásil premiér Fiala. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Chtěl bych poděkovat polské straně i osobně panu premiérovi, protože bez jeho aktivní účasti bychom nedosáhli finálního znění dohody. Věřím, že úspěšný konec těchto jednání otevře prostor pro dialog i v dalších otázkách, které mezi Českou republikou a Polskou republikou jsou,“ dodal předseda české vlády.

Kromě podpisu dohody o dole Turów se český a polský premiér zabývali i dalšími aktuálními problémy. Diskutovali mimo jiné o situaci na ukrajinsko-ruské hranici, o mezinárodní situaci či o energetické politice v Evropské unii.

Sledujeme téma Turów:

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných