„Účtenkovka“ i extra levné pronájmy. Kontroloři si posvítili na Ministerstvo financí

06. 07. 202209:21
„Účtenkovka“ i extra levné pronájmy. Kontroloři si posvítili na Ministerstvo financí
foto: Jiří Zemen PrahaIN.cz/Ministerstvo financí, ilustrační foto

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil hospodaření Ministerstva financí (MF) v letech 2019 až 2020. Kontrola se zaměřila především na dva programy financování, pronájem nemovitostí nebo na výdaje spojené s účtenkovou loterií.

NKÚ v tiskovém prohlášení uvedl, že během kontrol zjistil celou řadu nedostatků. U účtenkové loterie MF nevyhodnotilo, jak pomohla s výběrem daní, což měl být její smysl. Navíc s dodavatelem uzavřelo smlouvu, na jejímž základě muselo platit plnou cenu i v době, kdy samotná loterie už neprobíhala a systém se jen udržoval v chodu – jednalo se o téměř 14 milionů korun.

Kontrola dále ukázala, že MF nezvládalo dobře připravit investiční akce. Při jejich výběru nevycházelo z aktuálních potřeb resortu, zásadně měnilo jejich podobu i náklady, a to v době, kdy už investiční akce běžely. Další nedostatky se týkaly i pronájmu pozemků.

Účtenková loterie měla motivovat občany k přebírání účtenek od obchodníků a tím podpořit řádný výběr daní. MF po ukončení loterie její přínos nevyhodnotilo. Přitom za ni zaplatilo celkem 231 mil. Kč. Z toho největší část, téměř 160 mil. Kč, tvořily peněžní či věcné výhry pro účastníky loterie. Aktivních hráčů loterie bylo v průměru 372 tisíc měsíčně, přičemž jejich počet se každoročně snižoval.

Smlouvu na provoz takzvané „účtenkovky“ MF uzavřelo s dodavatelem na dobu neurčitou. Loterie nakonec trvala i s roční výpovědní lhůtou necelé čtyři roky. Vzhledem k tomu, že smlouva nespecifikovala postup pro případ předčasného ukončení loterie, platilo MF dodavateli plnou měsíční sazbu i v době, kdy již neprobíhalo slosování a systém byl pouze udržován. Za tuto údržbu dodavatel od MF inkasoval téměř 14 milionů korun. Ministerstvo financí

Závěry z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu. Foto: NKÚ

Rekonstrukce kuchyně a nákup detektorů

Nedostatky v plánování investičních akcí lze dokumentovat například na rekonstrukci závodní kuchyně. MF při její přípravě uvedlo, že stávající technologie jsou nevyhovující, zařízení zastaralá s častými poruchami a vyšší spotřebou plynu, vody a elektrické energie.

Původní částku 5,4 milionu korun ještě v průběhu rekonstrukce MF zvýšilo na 7,9 milionu, avšak nakonec vyčerpalo jen necelé tři miliony. Výsledkem byl nákup tunelové pásové myčky a elektrického kráječe na knedlíky s konstatováním, že ostatní přístroje jsou plně funkční. Akce byla po dvou letech předčasně ukončena.

V případě plánu z roku 2015 na pořízení RTG zařízení na kontrolu zavazadel, rámu detekce kovů a ručních detektorů kovů počítalo MF s tím, že investice vyjde přibližně na 5,1 milionu korun. V roce 2019 MF parametry investice zásadně změnilo a dospělo k předpokladu, že na ni vydá už téměř 34 milionů korun. Nakonec – po téměř šesti letech – dosahovaly výdaje spojené s touto investicí 2,1 milionu korun.

„Výhodné“ smlouvy

V tiskovém prohlášení také stojí, že se kontroloři dále zaměřili i na pronájmy nemovitostí. NKÚ zjistil, že MF celých třináct let pronajímalo rozsáhlé pozemky na výstavišti v pražských Letňanech o výměře téměř 30 tisíc metrů čtverečních za nezměněnou cenu nájemného.

Tu stejnému nájemci upravilo až při podpisu nové smlouvy v roce 2021, avšak s fixní valorizací ve výši 2,6 procenta bez využití inflační doložky. Inflace v roce 2020 přitom dosáhla podle ČSÚ 3,2 procenta. Sám nájemce navíc v nabídkách k uzavření smlouvy uváděl inflaci ve výši 4,5 procenta.

Další z nalezených nedostatků spočíval v tom, že předběžnou kontrolu před vznikem závazku provádělo MF fakticky až jako kontrolu následnou – tedy například po uzavření smlouvy, odeslání objednávky a v jednom případě dokonce i po odevzdání díla. U více než poloviny z 85 kontrolovaných případů nebyla předběžná kontrola provedena včas.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných