V osmdesáti letech se postavila energetické firmě. Boj trval rok a půl

28. 04. 202305:26
V osmdesáti letech se postavila energetické firmě. Boj trval rok a půl
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Plynové kohoutky; ilustrační foto

KAUZA: Přesně před rokem se na naši redakci poprvé obrátila osmdesátiletá žena, která popsala svou zkušenost s tehdejším dodavatelem plynu, se společností Energie na doma. Její příběh nakonec skončil šťastně. Proces to byl ale opravdu dlouhý. Plný nepříjemných situací a stresu.

Vše začalo tím, že paní Marie (redakce zná totožnost, ale z důvodu zachování anonymity ji nebudeme zveřejňovat), uzavřela v roce 2017 se společností Energie na doma smlouvu o dodávkách plynu. V prvních letech vše fungovalo bez větších problémů. Sice v porovnání s cenami u klasických dodavatelů v podstatě neušetřila, spíše naopak, ale nejednalo se o žádné drastické rozdíly a Marie o tom ani nevěděla. První šok přišel na konci roku 2021, kdy jí dodavatel navýšil zálohy o 250 procent.

Teprve tehdy se svěřila rodině, která přislíbila pomoc. V tu chvíli začal kolotoč.

Vzhledem k tomu, že se Marie přiznala až po lhůtě, kdy lze kvůli zvýšení záloh vypovědět smlouvu, musela rodina přistoupit na to, že nechá smlouvu doběhnout a dodavateli oznámí, že již nebude pokračovat. K jejich štěstí smlouva končila v listopadu 2022.

To také učinili. Společnost ale na jejich dopisy nereagovala, nikdo nezvedal telefon uvedený ve smlouvě a na webu a nikdo také neodpověděl na e-mail. Reakce jsme se tehdy nedočkali ani my.

V dubnu společnost zaslala přehled vyúčtování za předchozí rok. Ani v něm neakceptovala ukončení smlouvy a poslala rozpis i na další rok. To už seniorka Marie reklamovala a Energie na doma poprvé zareagovala a poslala správné vyúčtování se správnou dobou trvání závazku.

Příběh nekončí

V dubnu téhož roku Energie na doma přešla pod jinou společnost:  ELGAS ENERGY s.r.o.

Tento dodavatel zaslal paní Marii informaci o přebrání společnosti a zaslal také nový rozpis záloh. Ovšem opět s chybnou dobou trvání smluvního závazku. I tento předpis paní Marie reklamovala a ELGAS ENERGY s.r.o. věc napravila. Vše se zdálo být na dobré cestě. Překvapení nastalo, kdy společnost zvedla zálohy na 7.500 korun měsíčně. Marie však již měla uzavřenou smlouvu s ČEZ, takže si řekla, že to těch pár měsíců vydrží, že v letním období plyn stejně nebude spotřebovávat, a tím pádem se jí většina peněz vrátí ve formě přeplatku.

V listopadu 2022 tedy přešla k novému dodavateli. A od společnosti ELGAS ENERGY čekala konečné vyúčtování. Nedočkala se. Ani po urgencích. Nakonec se obrátila na Energetický regulační úřad, který jí v této situaci pomohl. V březnu letošního roku, po pěti měsících po ukončení dodávek, zjistila, že jí má ELGAS ENERGY vrátit 28 tisíc korun. Splatnost přeplatku byla k 10. březnu. Peníze na účet nedorazily ani po týdnu a ani po měsíci, nepomohly ani písemné urgence. Na naši redakci se tak obrátila znovu a popsala nám celou peripetii. Spolu s tím se obrátila na právního zástupce.

Redakce společnost ELGAS ENERGY oslovila. Původně jsme to zkoušeli telefonicky, na drátě jsme vydrželi 6 minut a 15 sekund, pak jsme to vzdali. Poté ještě několikrát, ani jednou jsme nebyli úspěšní. Posun nastal až ve chvíli, kdy jsme společnost oslovili e-mailem. Odpověď přišla. S prosbou o uvedení konkrétního příkladu. Což jsme také učinili.

Druhý den nás ELGAS ENERGY kontaktovala znovu. Tentokrát s dobrou zprávou. „Dobrý den, u tohoto případu šlo o chybu našeho pracovníka společně s procesem České pošty. Přeplatek jsme obratem zadali, Děkujeme za informaci a omlouváme se.”

Pro Marii tak příběh skončil šťastně.

Lidé si stěžují

Podle recenzí společnosti na internetu však rozhodně není jediná.

Na stránce VašeStížnosti.cz publikovala dne 19. dubna v podstatě stejnou stížnost Lenka S.: „Od 12. 9. 2022, kdy jsme se společností ELGAS Energy ukončili smlouvu, jsme neobdrželi vyúčtování. Na společnost se nelze dovolat, na e-mail nikdo nereaguje. Chat společnosti také není aktivní.“

O den dříve napsal Jan J.: „Nedodané vyúčtování za odběr elektřiny, nereagují na upomínky ani na telefon.”

Dne 14. dubna Dana N.: „Nedodané vyúčtování, telefon neberou, na e-maily nereagují, nemáme s nimi uzavřenou smlouvu, automaticky nás přehodila společnost, která končila roku 2022.”

Dne 10. dubna si stěžovala i Pavla Š.: „Před dalším navyšováním záloh byla z naší strany dne 19. 9. 2022 řádně vypovězena smlouva, doručení výpovědi nám bylo potvrzeno Českou poštou a následně i na infolince, dále už ovšem neproběhla akceptace výpovědi. Dne 2. 2. 2023 byla společnosti zaslána opakovaná výzva k akceptaci výpovědi a zaslání vyúčtování spolu s novým stavem odběru energií k 31.1 2023, který byl řádně nahlášen na ČEZ distribuci. Ani tentokrát nemáme žádnou reakci.”

Takto bychom mohli pokračovat. Podobné recenze jsou i na dalších portálech, kde klienti mohou hodnotit.

To, že se na společnost ELGAS ENERGY snáší kritika, potvrdil i Energetický regulační úřad (ERÚ) slovy svého tiskového mluvčí: „ELGAS patří, co se týká podání spotřebitelů, mezi často zmiňované společnosti také na ERÚ. Tato společnost je předmětem probíhajících správních řízení, která nesmí ERÚ ze zákona jakkoliv komentovat do jejich pravomocného ukončen.”

Stále tatáž jména

Když jsme se případu začali minulý rok věnovat, procházeli jsme veřejné rejstříky, abychom zjistili, kdo za společností, tehdy ještě Energie na doma, stojí. Majitelem byl Tomáš Zabloudil. Ten tehdy provozoval i další energetické společnosti se stejně špatnými recenzemi jako Energie na doma (Lidová energie, Moravská plynárenská, ale také Stabil Energy - té byla zrušena licence v roce 2020 a byla pokutována, dále Česká Regionální Energetika, My Energy nebo Complete Energy Service).

Dalším jménem ve struktuře byla Dana Votýpková. I ta se vyskytovala v energetických společnostech a i ty měly velmi špatné recenze. Votýpková seděla po převzetí Energie na doma i ve společnosti ELGAS ENERGY, a to coby jednatelka, od září 2021 do prosince 2022, kdy ji vystřídal Jaroslav Kolman. Jediným společníkem společnosti ELGAS ENERGY je nyní Český energetický holding. Předsedou správní rady je znovu Dana Votýpková.

Na stránkách Českého energetického holdingu jsou loga společností Lidová energie, Zelená elektřina a Moravská plynárenská. ELGAS ENERGY chybí. Zelená elektřina byla v prosinci 2021 vymazána z registru. Moravská plynárenská se 9. března letošního roku přejmenovala na MPTC s.r.o. a nově ji vlastní Dalibor Skála, který je také jednatelem. Nikoho už asi ani nepřekvapí, že všechny tři uvedené společnosti jsou hodnoceny svými klienty úplně stejně. Nedodané vyúčtování, nevrácení přeplatku, nulová komunikace.

V souvislosti s příběhem Marie jsme se obrátili i na ERÚ. Zajímalo nás, jak je možné, že na trhu působí stále titíž, na které je ze strany klientů vedena řada stížností.

Úprava zákona?

„Podmínky udělení licence stanoví energetický zákon, který ERÚ musí dodržovat (úřad nesmí klást na žadatele podmínky nad rámec zákona). Jestliže žadatel podmínky splní, ERÚ mu musí licenci vydat. Shrneme-li podmínky pro udělení licence dodavatele, je požadována odborná kvalifikace (může být doloženo prostřednictvím odpovědné osoby), finanční předpoklady držitele licence a bezúhonnost,” uvedl pro PrahaIN.cz tiskový mluvčí ERÚ.

 „Zákon ERÚ neumožňuje licenci nevydat proto, že dotyčný/jiná personálně spřízněná firma měla v minulosti finanční potíže (vyjma výslovně popsaných). Energetický zákon dokonce neomezuje udělení licence ani v případě, že by tato (dřívější) firma byla držitelem licence a ukončila činnost z ekonomických důvodů,” dodal.

To, že situace není ideální, ERÚ vidí také. V minulosti apeloval na zákonodárce s požadavkem na změnu. Úřad chtěl zavést podobný systém, který funguje v případě živnostenského zákona.

„Úřad navrhoval zavést do zákona tzv. cejch dodavatele známý ze živnostenského zákona, který by si nesl každý (PO či FO), jehož zákazníci v minulosti skončili u DPI a/nebo mu byla zrušena licence pro závažné porušování zákona. Takové opatření by se mimo jiné týkalo i členů statutárních orgánů a jiných, kteří by nadále - znovu nesměli v energetice po určitou dobu podnikat. Návrh dosud nebyl do zákona implementován, gestor zákona, MPO, však již přislíbil, že by měl být návrh do legislativy promítnut v dalších novelách energetického zákona.“

Do doby, než ke změně podmínek dojde, je třeba apelovat zejména na občany, aby si přechod k novému dodavateli pořádně promysleli. Prošli internetové recenze a až poté podepsali smlouvy. V případě starších osob by měla tuto situaci hlídat zejména rodina. Ne všichni mají internet a umí s ním zacházet.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných