Ve Všeobecné fakultní nemocnici mohlo dojít k trestnému činu, tvrdí dokumenty

19. 01. 202410:15
Ve Všeobecné fakultní nemocnici mohlo dojít k trestnému činu, tvrdí dokumenty
foto: Wikimedia Commons, VitVit./Všeobecná fakultní nemocnice

KAUZA: Služby fyzické ostrahy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) byly prý téměř rok dodávány předraženě a bez smlouvy. Z původních 1,2 milionu se měly faktury vyšplhat během roku 2023 na 2,2 milionu. Od ledna letošního roku cena opět klesla na zhruba 1,3 milionu korun bez DPH. Nemocnici tyto služby poskytuje společnost BLESK Servis s.r.o. Dokument, který má redakce k dispozici, tvrdí, že se může jednat o trestný čin.

Redakce obdržela ´podnět k prošetření trestného činu´, který byl na konci srpna loňského roku zaslán na Městské státní zastupitelství v Praze. Zde se uvádí, že VFN odebírala služby v oblasti fyzické ostrahy od společnosti Blesk servis od roku 2019. V registru smluv je smlouva k dohledání, nicméně smluvní vztah podle registru s VFN měla společnost BLESK Servis s.r.o. již v roce 2017. Další vztahy nejsou dohledatelné, registr jako takový je Ministerstvem vnitra provozován od 1. července roku 2016.

V roce 2017 si BLESK Servis s.r.o. účtovala 59,49 korun bez DPH za takzvanou člověkohodinu, s DPH to bylo 71,98 korun.

Ze smlouvy z roku 2019 vyplývá, že došlo k navýšení částky na 88,99 korun bez DPH za člověkohodinu.

Z Podnětu k prošetření trestného činu, který redakce obdržela

Úprava cen

Z podnětu, který redakce obdržela, je zřejmé, že společnost BLESK Servis vypověděla v červenci roku 2022 nemocnici smlouvu z ekonomických důvodů. V e-mailu, který též máme k dispozici, stojí: „Smlouva neobsahuje mechanismy, které by umožnily zvýšení fakturační sazby, přitom vstupní náklady objektivně každoročně rostou. Již nyní balancujeme na hraně zisku a další předpokládané navýšení zaručených mezd od 1.1. 2023 by vedlo k výrazným finančním ztrátám.”

Pětiměsíční výpovědní doba začala běžet ode dne 1. srpna 2022. Podle citovaného podnětu však došlo ke „ztrátě” výpovědi v útrobách nemocnice, objevila se téměř v polovině října, což autor podnětu dokládá e-mailovou komunikací mezi zaměstnanci nemocnice, zároveň ztracenou výpověď vnímá jako cílenou.

Díky této údajné ztrátě prý VFN nestačila připravit výběrové řízení a byla i po konci smluvního vztahu odkázána na dodávky od původní společnosti. Od 1. ledna 2023 byly prý služby za fyzickou ostrahu dodávány bez smluvní dokumentace, pouze na základě e-mailových objednávek vedoucího Útvaru bezpečnosti a krizové připravenosti. I ty jsou součástí podnětu. Oproti roku 2022 však došlo k výraznému nárůstu finanční odměny.

„Na tuto objednávku reagovala agentura BLESK Servis s.r.o. obratem nabídkou svých služeb, ale již nikoli za 1.200.000 korun, ale za 2.200.000 korun. Nutno podotknout, že vše se děje bez smluv, bez soutěže, ke škodě VFN a dle našeho názoru i v rozporu s trestním zákonem,” stojí v dokumentu.

Dále se v něm uvádí, že hlavním viníkem je trojice mužů, jejichž identitu známe, ale v této fázi nebudeme uveřejňovat. 

Výběrové řízení

„Do současné doby způsobila trojice XXX na rozpočtu VFN škodu v celkové výši přesahující 8.000.000 korun, přičemž škoda každý měsíc narůstá,” uvádí se v materiálu dále. V době, kdy byl podnět odeslán na zastupitelství, totiž stále nedošlo k podpisu nové smlouvy, ačkoli podle registru veřejných zakázek VFN zadala nadlimitní veřejnou zakázku na Poskytování ostrahy a bezpečnostních služeb ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v dubnu roku 2023. Uvedená smluvní cena činila 62,958 milionů bez DPH. S DPH pak 76,179 milionů.

Výběrového řízení se mimo jiné zúčastnila i BLESK Servis s.r.o. pod názvem SPOLEČNOST PRO OSTRAHU VFN, ta také nakonec ve výběrovém řízení zvítězila. Podle zveřejněné smlouvy z prosince roku 2023 si bude účtovat 104,70 korun bez DPH za člověkohodinu.

V podnětu k prošetření trestného činu ale stojí, že v rámci výběrového řízení dvě společnosti nabídly ještě nižší cenu, společnost K2 prý nabídla 91 korun za člověkohodinu a společnost INDUS údajně 99 korun za člověkohodinu.

Podle zadávací dokumentace, kterou VFN zveřejnila, lidé z ostrahy za měsíc odpracují 12.528 člověkohodin, za které se utratí 1.311.629 korun, za čtyři roky je to 601.320 člověkohodin a částka 62.958.204 korun. Výpočet, který jsme použili, je uveden i ve smlouvě samotné: „Celková cena za poskytnuté služby za jeden měsíc bude stanovena násobkem ceny za jednu člověkohodinu a celkového počtu odpracovaných hodin všemi strážnými poskytovatele v daném zúčtovacím období dle objednatelem schváleného měsíčního výkazu odpracovaných hodin.”

Ve smlouvě dále stojí, že: „Cena je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Cena zahrnuje pojištění, garance, daně, poplatky další výdaje nutné pro realizaci smlouvy. Cena zahrnuje taktéž mzdové náklady dle platné legislativy, služební oděvy, vybavení, ochranné pomůcky a další nezbytné vybavení strážných.“ Dodejme, že minimální hodinová mzda podle Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2024 činí 112,50 korun.

Hodnota smlouvy uvedená v registru činí 78.697.755 korun, je to cena včetně takzvaného náhradního plnění v hodnotě 15.739.551 korun, který se dodavatel zavázal poskytnout po dobu účinnosti smlouvy.

Redakce v dané věci oslovila Všeobecnou fakultní nemocnici s konkrétními dotazy.

„V daném případě došlo k zahájení trestního řízení, v rámci kterého poskytujeme Policii ČR součinnost a nemůžeme tyto informace ve smyslu uvedeného zákona poskytovat. V dané věci Vám nemůžeme poskytnout jakékoliv informace, a tedy ani odpovědět na Vaše dotazy, jelikož by tím mohlo dojít k ohrožení trestního řízení,“ uvedla pro PrahaIN.cz Martina Voráčková, tisková mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice. 

Ptali jsme se i ve společnosti BLESK Servis s.r.o., odpovědi na naše dotazy do vydání materiálu ale nedorazily.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných