Ženy ve vedoucích funkcích už nejsou minulostí, Česko ale stále zaostává

12. 03. 202320:35
Ženy ve vedoucích funkcích už nejsou minulostí, Česko ale stále zaostává
foto: Pixabay.com licence/Ženská tvář, ilustrační foto

Podle statistik Česká republika stále zaostává za evropským i globálním průměrem v počtu žen na manažerských a vedoucích pozicích. K rovnosti zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení by mohlo dojít nejdříve v roce 2045. Existují ale obory a společnosti, ve kterých ženy dominují.

Podle průzkumu společnosti Deloitte z roku 2022 se trend nedostatečného zastoupení žen ve vedoucích pozicích neustále zlepšuje. I tak je jich ale pořád málo. V evropském kontextu je na tom nejlépe Francie, kde ženy tvoří asi 43 procent vedoucích. V České republice oproti tomu jen něco málo přes 17 procent.

Celosvětový průměr je přitom téměř 20 procent a evropský dokonce 30,7. Ve snaze se těmto číslům vyrovnat proto vláda České republiky přijala v roce 2021 strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 až 2030. Mezi její cíle patří například snížení rozdílu v platech žen a mužů, genderově vyrovnaný poměr zaměstnanců či podpora a vzdělávání pro ženy.

Nejvíce žen v Evropě působí ve spotřebitelském sektoru, konkrétně 33,4 procent. Na druhém místě jsou finanční služby se 32,4 procenty a výrobní služby s 30,4 procenty.

Ženy vládnou například v domovech seniorů

Jednou ze společností, ve které ženy dominují, je například skupina SeneCura, která provozuje na území České republiky 17 domovů pro seniory. Podle informací z tiskové zprávy zaměstnává celkem 1144 žen z celkových 1306 zaměstnanců. Ve vedení pak mají ženy zastoupení 75 procent.

„Hovoříme zde o nejvyšších funkcích skupiny SeneCura, ale také o managementu našich SeniorCenter, kde ženy a muži tvoří fungující týmy,” uvedla provozní ředitelka Věra Husáková.

Různí zaměstnanci tvoří bohatší firemní kulturu

O zvyšování podílu žen na vedoucích pozicích a seniorních vedoucích pozicích se dle tiskové zprávy zasazuje také společnost Tesco. Ženy tvoří asi 74 procent zaměstnanců napříč všemi pozicemi.

„Naším mottem je, že čím více různorodých skupin zaměstnanců budeme ve firmě mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně tvořit. V rámci růstu kariérních příležitostí pokračujeme i nadále v našich rozvojových programech pro vedoucí pracovnice a pracovníky na provozovnách a v centrální kanceláři,“ řekla Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika.

Rovné odměňování a firemní benefity

Podle jejích slov se navíc společnost zaměřuje také na rovnost v odměňování. V rámci centrální kanceláře tak má každá pozice mzdové rozpětí, které se podle pohlaví nemění. Ženy podporují i firemní benefity, které pomáhají skloubit životní a pracovní závazky.

„Více jak polovina našich zaměstnanců pečuje o své blízké a čtyři z pěti kolegů a kolegyň mají pocit, že mohou pracovat flexibilně s ohledem na své blízké. Zkrácený úvazek v Tesco využívá v současné době 18 procent zaměstnanců, z toho 85 procent jsou ženy,“ uzavřela Navrátilová.

Ženy zaostávají také ve vědě

Podle Akademie věd České republiky roste také podíl žen ve vědě. Ani zde ale dlouhodobě nedosahujeme evropského průměru. Největší propady jsou stále mezi dokončením doktorského studia a nástupem do výzkumu. Nízký podíl žen je i ve vedoucích pozicích ve vědě a výzkumu. Zvyšující trend se naopak objevuje mezi specialisty ve vědě a technice.

Například v akademické sféře tvořily ženy jen 36 procent celých úvazků. Nejvíce jich pracovalo na pozicích lektorek, konkrétně 56,4 procent. Profesorek bylo naopak pouze 15,3 procent. V případě, že by zastoupení profesorek rostlo stejným tempem jako doposud, rovnost by nastala až za 193 let.

Ženy navíc měly v akademické sféře na všech pozicích nižší mzdy než muži. Největší propast byla mezi docenty (12,3 procent) a nejnižší naopak u profesorů (8,6 procent).

Rozhodování ve výzkumu zůstává i nadále na mužích. Ve vedoucích pozicích jich v roce 2020 působilo 90,7 procent. V České konfederaci rektorů, Radě vysokých škol, Technologické agentuře ČR, Grantové agentuře ČR a v Učené společnosti ČR nebyla ve vedení dokonce vůbec žádná žena.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných