Živnostníci slaví. Limit pro využívání paušální daně a DPH se rozroste

22. 06. 202220:30
Živnostníci slaví. Limit pro využívání paušální daně a DPH se rozroste
foto: Ministerstvo financí/Ministerstvo financí

Vláda ve středu schválila návrh zákona Ministerstva financí, ten ukládá zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Doposud to byl jeden milion. Ke změně dojde od začátku dalšího roku. Na zmiňovaný dvojnásobek se rozroste ještě podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.

„Navrhované změny mají jednoho společného jmenovatele a tím je zjednodušování daňových povinností a snížení či rušení administrativy pro naše podnikatele. V programu jsme slíbili podporu podnikání, méně státní byrokracie a uživatelsky přívětivou finanční správu trestající úmyslné obcházení daní, ne drobné přestupky. A to nyní plníme,“ řekl k návrhu ministr financí Zbyněk Stanjura.

Novela zákona navrhuje zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. V současné době je na 1 milionu. V přepočtu na eura to odpovídá částce 35 tisíc. Současný limit pochází ještě ze vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004. A ačkoliv cenová hladina všeho možného rostla, tak limit se neměnil.

Evropská unie schvaluje

Navýšení limitu o dalšího roku schvaluje i Evropská unie. Ta umožní členským zemím implementovat toto navýšení až do roku 2025.

„Hlavní novinkou daňového balíčku je možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu až do dvou milionů korun. Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího roku vzroste také podmínka pro využívání paušální daně, tedy placení daní, sociálního i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez přehledů pojistného. Očekáváme, že příští rok by se díky tomu mohlo k paušální dani nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků,“ doplňuje Zbyněk Stanjura.

Kvůli zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 miliony korun zvýší novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

„Paušalisté budou podle ročních příjmů rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich měsíčních paušálních záloh. Většina bude zařazena v prvním pásmu a nic se pro ně nemění. První pásmo odpovídá dnešní paušální dani a pro příští rok zde bude měsíční záloha činit podle prvních odhadů 6 295 Kč. Určeno je pro živnostníky s ročními příjmy do 1 milionu korun a pro živnostníky s vyššími příjmy v 60 či 80% výdajovém paušálu,“ vysvětluje Zbyněk Stanjura.

Zdroj: Ministerstvo financí 

„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od státu a je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne. Návrh tří pásem byl kompromisním řešením mezi zachováním jednoduchosti systému a daňovou spravedlností v tom smyslu, že živnostník s příjmy do 500 tisíc korun ročně logicky nemůže státu odvádět stejně jako podnikatel s dvoumilionovými příjmy ročně,“ doplnil ministr financí. 

Mimořádné odpisy

Právě návrh zákona prodlouží mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, jenž byl pořízen v letech 2022-2023, tím naváže na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů pandemie na podnikatele. Právě proto bude stále možné odepsat majetek zařazený v první odpisové skupině bez přerušení za 12 měsíců. Dříve to byly tři roky. Majetek ve druhé odpisové skupině bude zase místo standardních 5 let možné odepsat za 24 měsíců. Prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy až do 60 procent vstupní ceny.

Další daňové úpravy?

Ministerstvo financi dále navrhuje zpětně osvobodit především bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Týká se to bytových domů, jenž byly postaveny v letech 1995-2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury, a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za jednu korunu a zpravidla po uplynutí dvaceti let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo. Pokud se veme ohled na aktuální tržní ceny nemovitostí by dnes daňová povinnost z toho převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace, což by bylo proti smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení.

Předkládaný návrh zákona novelizuje několik zákonů, především o daních z příjmů a také o dani z přidané hodnoty, daňový řád, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Novely jednotlivých zákonů se týkají daní a jejich správy a věcně spolu souvisí. Předložením v jednom právním předpisu se pro daňové subjekty i správce daně zvyšuje přehlednost změn, ve kterých se tak bude snazší orientovat.

Česká národní banka zvýšila úrokové sazby

ČNB také dnes zvýšila úrokové sazby. Bankovní rada ji zvýšila o 1,25 procentního bodu.

Takže základní úroková sazba? Momentálně sedm procent.

Hypoteční úvěry se tak stanou méně dostupnými.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných