Milena Dvorská rozkrádala socialistický majetek, udeřila StB. Na herečku toho nasbírala tuny

29. 02. 202412:03
Milena Dvorská rozkrádala socialistický majetek, udeřila StB. Na herečku toho nasbírala tuny
foto: Profimedia, na základě licence Flowee s.r.o. (0145105941)/Milena Dvorská

ARCHIVY STB: Jak už PrahaIN.cz napsala, redakce se dlouhodobě zabývá komunistickým režimem za pomoci Archivu bezpečnostních sborů. Snažíme se nacházet okamžiky, které dějinami prošly bez povšimnutí a které nějakým způsobem souvisí s osobnostmi veřejného života, komunisty či Prahou.

Milena Dvorská se do paměti diváků zapsala především ztvárněním Marušky v pohádce Byl jednou jeden král. Příběhu na motivy Boženy Němcové je přitom už sedmdesát let. Díky reprízám zřejmě nikdy nezestárne. To však stála Dvorská teprve na začátku své filmařské kariéry.

Připomeňme také Poslední růže od Casanovy, komedii Marečku, podejte mi pero!, slovenský snímek Predčasné leto nebo Vesničku mou střediskovou. Většina postav, jímž propůjčila svůj hereckých kumšt, byla usměvavá a vlídná.

O to děsivěji vyznívají zprávy StB.

Tajní policisté na Dvorskou shromažďovali poznatky dlouhodobě. „Na základě získaných poznatků se Milena Dvorská jeví jako osoba vyloženě nepřátelsky orientovaná. Této skutečnosti odpovídají i invektivy, které pronesla ve hře Pozvání na zámek. V divadle Za branou - stejně jako další členové tohoto souboru - byla pod vlivem předního pravicového exponenta Otomara Krejči,“ uvedl nadporučík Antonín Krejbich ve své zprávě z roku 1979.

Kachlíkárna: bývalé sídlo StB v Bartolomějské. Foto: PrahaIN.cz

Miluše

Úvodní list založil do svazku pod krycím jménem Miluše. A začala standardní procedura sbírání informací, pomluv a poznatků.

Netrvalo dlouho, kdy se StB dostala na velmi horkou stopu, která mohla Dvorské výrazně zavařit. Tentokrát se totiž nejednalo o pouhé domněnky, policisté k nim přiložili i paragraf o rozkrádání socialistického majetku. To však bylo až na konci odvážného kousku, jímž se Dvorská připomněla řadě dalších kolegů.

V roce 1978 byla herečka v angažmá Divadla E. F. Buriana. Dne 7. listopadu téhož roku zažila tamní prkna svůj velký den, dalo by se říct s výraznou nadsázkou. Od 15:00 bylo pro zaměstnance Ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství připraveno představení v rámci Měsíce československo-sovětského přátelství. Před zvednutím opony zazněly státní hymny, slova herce Josefa Langmilera a internacionála. A pak? Pak nic.

Čekalo se zhruba třicet minut, ale představení nezačalo. Nedostavila se totiž hlavní představitelka Milena Dvorská. Divákům tak byly oznámeny technické problémy neřešitelného charakteru a byli požádáni k opuštění sálu. Toho dne se už nehrálo. Dvorská dorazila mnohem později. Ležérně prý prohlásila, jak napovídají archivy, že přehlédla čas začátku. Dostala pokutu 8.000 korun (zhruba trojnásobek průměrné mzdy), kterou ale později obdržela zpět po provedení herecké brigády.

Slova StB:

Jmenovaná vystupuje v divadle EFB od roku 1960 s přestávkou let 1969-71, kdy působila v divadle Za branou. Na základě získaných poznatků se Milena Dvorská jeví jako osoba vyloženě nepřátelsky, protisocialisticky a protisovětsky orientovaná. Této skutečnosti odpovídají i invektivy, které pronesla ve hře Pozvání na zámek francouzského dramatika Jeana Anouilha. V divadle Za branou stejně jako další členové tohoto souboru byla pod přímým vlivem předního pravicového exponenta Otomara Krejči. V průběhu rozpracování divadla EFB byly získány poznatky o stycích a sympatiích s dalšími předními pravicovými exponenty kolem tzv. CH-77, jako jsou Vlasta Chramostová (zůstává i nadále jejím velkým vzorem) a písničkář Jaroslav Hutka, toho času v Holandsku. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že se v divadle EFB kolem její osoby vytváří seskupení pravicově orientovaných osob z řad tvůrčích pracovníků tohoto divadla, které je schopno ovlivňovat jak koncepty divadla, tak i diváckou obec, navrhuji u její osoby založit svazek, který bude veden pod heslem MILUŠE.

Zdroj: Badatelna Archivu bezpečnostních složek, redakčně upraveny zkratky

 

Příběh o vzdoru vůči režimu se už šířil celou republikou.

Jaroslav Hutka. Foto: PrahaIN.cz

Paragraf

Na jedno z dalších představení se v dubnu 1979 přišli podívat studenti Gymnázia Jana Keplera z Prahy 6. A po něm předali vedení divadla 4.500 v hotovosti. Mělo jít o podporu herečky Mileny Dvorské. StB v té souvislosti dodala, „že částka byla předána pravicově orientované herečce jako náhrada za finanční pokutu, kdy nenastoupila na představení pořádané k VŘSR“.

Za Dvorskou se tehdy postavil i ředitel divadla Josef Větrovec, známý například z Chalupářů, kde ztvárnil předsedu družstva. Problém byl jinde. StB totiž věc vyhodnotila podle paragrafu 132 jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.

Následovaly anonymní dopisy proti herečce a vášnivé debaty kolegů. Dvorské se zastali například herci Jiří Němeček nebo Ladislav Křiváček. První jmenovaný, muž ostrých rysů a nekompromisních rolí, dokonce navrhoval odhalit autora anonymu, který měl pocházet z divadla, a toho zmlátit.

Ani tím údajné rozkrádání neskončilo. StB se obrátila na resort kultury, aby provedl kontrolu v divadle. Současně zadala rozkaz SNB v Praze 1, aby místní oddělení přijalo další opatření. To ale nakonec žádný trestný čin neobjevilo.

StB tak hledala dál. O Dvorské nakonec sepsala kolem sto třiceti stran. Jejím odvážným kouskům se proto budeme věnovat v dalším materiálu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných