Bývalý šéf mocné organizace poprvé promlouvá: Jak to chodilo? Co po mně chtěl politik hnutí STAN?

27. 01. 202315:48
Bývalý šéf mocné organizace poprvé promlouvá: Jak to chodilo? Co po mně chtěl politik hnutí STAN?
foto: PrahaIN.cz/Zdeněk Dvořák, bývalý ředitel KSÚS

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) je předmětem dohadů mezi tamní opozicí a koalicí. Poslední dva její ředitele vyšetřovala nebo vyšetřuje policie. PrahaIN.cz nyní přináší rozhovor s jejím bývalým šéfem Zdeňkem Dvořákem, který byl skandalizován a propuštěn, aby bylo následně jeho vyšetřování jako nedůvodné odloženo.

Dvořák řídil Krajskou správu a údržbu silnic v letech 2007-2010 a 2012-2021 úspěšně, alespoň co se týče objemu investovaných prostředků, opravených silnic a mostů či údržby. Jeho úloha byla o to těžší, že Středočeský kraj je bezkonkurenčně největším majitelem krajských silnic, tedy silnic 2. a 3. třídy, v České republice.

Na konci minulého volebního období začal být trnem v oku některým opozičním politikům a organizace, kterou řídil, čelila nařčením ohledně transparentnosti, kvality provedené práce nebo výběrovým řízením. Byly zmiňovány kartelové dohody, Dvořákovy údajné kontakty na vedení různých společností, snídaně se zástupci těchto firem anebo rozkradené stamiliony.

PrahaIN.cz je jediným médiem, kterému poskytl Zdeněk Dvořák svůj pohled na věc.

Jak stručně zhodnotit vaše působení v čele KSÚS?

Já to s odstupem času hodnotím jako velmi úspěšné období.

Můžete to rozvést?

Jak to, co se týká dosažených výsledků, tak manažersky třeba ve vztahu k investovaným prostředkům. Středočeský kraj má nejvíc silnic a starat se o ně, to není nic jednoduchého. Za mého působení se velmi dobře nastartovala investiční příprava a podařilo se investovat miliardy, což právě na tom obrovském počtu kilometrů nemusí být všude každý rok vidět. Ale je to tak. Počty opravených silnic za poslední roky mého působení rekordně narůstaly. V průměru se můžeme bavit o pěti stech kilometrech nových povrchů a silnic. Navíc se nám dlouhodobě dařilo být v porovnání s jinými kraji dokonce nejlevnější, co se týká údržby silnic v přepočtu na kilometr. Samozřejmě při zachování odpovídající kvality. Za vše patří dík celé organizaci, která pod mým vedením fungovala a dosahovala tak dobrých výsledků. 

Postupem času se ale na vaši práci začala valit kritika, ve veřejném prostoru se objevila různá nařčení. Mluvilo se dokonce o ztrácejících se stamilionech korun.

Tomu se musím smát, to je přece nesmysl už na první pohled. Samozřejmě ani policie nic takového neobjevila. Je ale třeba se především dívat na možné motivy těchto křivých obvinění.

Jak?

Tato obvinění se před mým koncem neustále stupňovala. Má snaha osvětlit důvody a doložit důkazy před jednotlivými výbory krajského úřadu, se minula účinkem. Například pobídka Kontrolnímu výboru k účasti na místní prohlídce se soudním znalcem byla záměrně zamítnuta. Stejně tak i další písemné podklady předložené těmto výborům byly ignorovány a v mnoha případech se nedostaly ani do zápisu. Vše pod vedením pana Šance z hnutí STAN.

Máte pro svá slova důkazy?

Mohou to potvrdit členové Kontrolního výboru. Protože jsem vše, co bylo kritizováno, vysvětlil a ony ztrácející se miliony vyvrátila i policie.

Jak si to tedy vysvětlujete?

Vidím za tím jednak politický boj, který měl za úkol dostat z vedení kraje koalici vedenou hnutím ANO a také osobní zájmy některých mých kritiků, kteří podnikají ve stavebnictví a od příchodu nového vedení si slibovali nějaký profit… Více zakázek. Jak to bylo, se ukázalo a v souvislosti s tím, že můj nástupce figuruje mezi podezřelými v kauze Dozimetr, se to možná ještě ukáže. Nicméně svůj úkol, později popisovaný v médiích, plnil s obdivuhodnou lehkostí. Došlo k několika výpovědím se záměrem obsadit důležité pozice kamarády z branží stavitelství. Dobré je, že nestihl „vyčistit“ vše.

Celé to vyvrcholilo policejním zásahem na krajském úřadu, ten se týkal i KSÚS?

Čeho se týkal zásah na úřadu, to nevím, to se musíte zeptat těch, co posílali udání a trestní oznámení. Podle mě i to bylo součástí politického boje a v tom já nikdy figurovat nechtěl. Politika není moje parketa, jsem manažer. Zásah samozřejmě probíhal i na KSÚS, kde byly na vyžádání poskytnuty veškeré dokumenty a podklady, například k výběrovým řízením. Po provedených šetřeních a následném odložení věci v říjnu loňského roku ze strany policie byly tyto podklady navráceny na KSÚS. 

Vaše pozdější vyšetřování se ale KSÚS týkalo.

Po několikaletém sledování a prověřování mé osoby a mých blízkých se k jednání před soud dostalo jedno účelové obvinění z ovlivnění zakázky na malý propustek. Více k této záležitosti nemohu sdělit.

Rozumím. Bylo vše podloženo důkazy?

Bylo to vše podloženo pouze domněnkami a přáním, aby se za mnou zavřela voda. Celé to stálo na vodě, byly to vymyšlené a účelově vykonstruované lži jednoho zastupitele vlastnícího několik stavebních firem se snahou se dostat do procesu údržby a staveb silničního charakteru, za kterým i v současné době stojí několik velmi vlivných podnikatelů. Mě a moji rodinu to ale stálo a stojí neuvěřitelné nervy, protože si moje děti mohly na různých celostátních serverech přečíst, jak jsem kradl, jaký jsem gauner, a ve finále to odnášíme doposud.

K tomu se ještě dostaneme, teď mi řekněte, jak to všechno dopadlo?

Bohužel nemůžu mluvit úplně o všem, protože nechci všechno zkazit nějakou hloupou procesní chybou a zveřejnit informace, o kterých nevím, jestli je zveřejnit můžu. Lze ale říct, že tu hlavní část obvinění policie odložila. Součástí toho bylo i usnesení o odložení věci, které mi policie poslala, neboť se ve věcech, jako například „rozkrádání“ několika set milionů ročně na běžné údržbě, zvýhodňování jen malého okruhu firem a podobně, neprokázalo podezření ze spáchání trestného činu.

Něco zbývá?

K dořešení?

Ano.

Zbývá jen jeden případ, který je z mého pohledu také vymyšlený a bez jakýchkoli důkazů.

Hodně se mluvilo o tom, že středočeská hejtmanka Petra Pecková dala k dispozici členům krajské rady a možná i dalším lidem zmíněné policejní usnesení. Jak se na tento krok díváte?

Dívám se na něj jako na možné porušení zákona a v tom smyslu jsem také podnikl i právní kroky.

Petra Pecková (STAN). Foto: PrahaIN.cz

Co tím myslíte?

Není přece možné, aby se takové věci veřejně projednávaly na zastupitelstvu kraje. Bylo slibováno, že policejní usnesení obdrží všichni zastupitelé a bůhví, kdo ještě. Současně mě zaráží jednání paní hejtmanky. To, co se stalo v souvislosti se zásahem, v souvislosti mého šetření, prověřování a s výslechy lidí na KSÚS, by obdržení usnesení o odložení s tím, že se nestal trestný čin, mělo být dobrou zprávou o funkčnosti organizace, kterou jsem úspěšně léta vedl. A mělo by být kladným výsledkem několikaletého neúspěšného prověřování a kontrolování ze stran celého krajského úřadu a ostatních kontrolních orgánů (SFDI, ÚHOS, NKÚ). Nicméně na jednání této osoby (hejtmanky, pozn. red.) je evidentně vidět, že záměr minimálně o totální diskreditaci mé osoby, rodiny a fungující organizace se nepodařil v míře její představy.

Můžete své kroky konkretizovat?

Podal jsem na paní Peckovou a další podnět na zahájení trestního stíhání ve věci porušení trestního zákona ohledně nakládání s doručeným usnesením o odložení věci z NCOZ. Podrobnosti nemohu k současnému stavu sdělit.

Hejtmanka Pecková okomentovala zmíněné usnesení tak, že policie nic trestného nezjistila, ale vyplynuly z toho skandální věci, které chce prošetřit.

Já nechci kroky paní hejtmanky vůbec hodnotit a svým trestním oznámením jsem, myslím, dal dostatečně najevo, jak se na její počínání dívám.

Zarazilo mě ale, že místo toho, aby byla ráda, že se podezření na špatné hospodaření KSÚS nepotvrdilo, vyjádřila lítost nad tím, že policie nic nenašla. To si představte, že po obdržení tohoto usnesení ihned a bez přípravy přednesla veškeré podrobnosti z usnesení od NCOZ na krajské radě, které doporučila předložení a projednání na zastupitelstvu. Jednání je veřejné. Mimo jiné svůj záměr zveřejnila i na svých a krajských sociálních sítích.

Jak jste se na tyto aktivity díval?

Osobně jsem paní Peckovou a zastupitele upozornil dopisem na nezákonné chování, ale svůj záměr paní Pecková uskutečnila. Dokonce z tohoto usnesení podrobně citovala na tiskové konferenci a na svých a krajských sociálních sítí. Pochopitelně se velmi podrobné citace z usnesení objevily v národních denících a na internetových stránkách. Není pochyb o tom, že opět dostala na frak má rodina: ve škole, v práci. A to takovým způsobem, že jednání některých nadřízených jeví známky totalitní dehonestace nepohodlných osob a praktik StB z padesátých let.

Očekával bych, že uzavřením této kauzy paní Pecková společně s panem Pánkem, jako organizátorem likvidační mašinerie vůči KSÚS a jejímu vedení, uspořádá tiskovou konferenci, na které vyjádří svůj obdiv nad fungující organizací a veřejně se omluví středočeským silničářům za jejich příkladnou práci pro občany Středočeského kraje, za kterou je i ona sama občany hodnocena. Místo toho se ale veřejně obula do stálých dodavatelů běžné údržby s obviněním a odkazem na údajně tajné schůzky a kartelové dohody za účasti mé osoby a některých dalších.

A byly nějaké tajné schůzky?

V žádném případě. Vždy se jednalo o pracovní jednání za účasti mých podřízených, radních pro dopravu nebo dokonce i bývalé hejtmanky. A navíc se z tohoto trendu neupustilo ani v době činnosti mého nástupce, kdy se stále s dodavateli a vrcholnými zástupci kraje scházel v pravidelných intervalech, minimálně třikrát za rok. Za velmi úsměvné považuji hejtmankou zmiňované schůzky na snídani s bývalým vedoucím tiskového oddělení. I v tomto případě se jednalo o schůzky pracovní, a to právě kvůli jednání tehdejší opozice.

Petr Borecký (STAN), radní pro oblast veřejné dopravy. Foto: TV Praha se souhlasem pro PrahaIN.cz

Asi jste absolvoval i jiná jednání…

K tomu mohu podotknout, že například se současným krajským radním Boreckým jsem byl na takové snídani asi desetkrát.

Proč?

Řešily se pracovní věci. A v tomto konkrétním případě na mě byl neustále vyvíjen tlak k zaměření se na opravy průtahů Úval, kde byl starostou, s ujištěním, že vše projedná v rámci kraje. I přesto, že jsem jej upozorňoval na nákladnost obou etap s možností nedostatku prostředků pro zbytek kraje, řekl: „Na ostatní kašlu, teď to musí být u mě“.

Provedla nakonec KSÚS opravy požadované radním za STAN Petrem Boreckým?

Na ty opravy skutečně došlo, ale ne v souvislosti se schůzkami, byly stejně naplánované. Ten proces totiž není tak jednoduchý, že stačí přijít a říct, že to člověk chce tam a tam… Vše se musí připravit, naplánovat. A hlavně zkoordinovat s ostatními správci sítí. Navíc tyto úseky byly stejně zahrnuty do plánů v souvislosti s nedokončeným okruhem kolem Prahy.

Absolvoval jste víc jednání s politiky?

Samozřejmě. Z pozice manažera takové organizace jsem se pracovně musel s politiky scházet. Byla to součást mé funkce. Kdy přesně to bylo, vycházelo vždy z mého časového prostoru a prostoru těch ostatních.

Chcete ještě něco dodat na závěr?

Chtěl bych snad jen zmínit, že cíleným a vykonstruovaným lžím může čelit prakticky kdokoli. Současně bych chtěl podpořit kolegy v současné KSÚS. Vím, že to nemají lehké a přeji si, aby odváděli svou práci tak, jako to dělali za mého vedení a dostávalo se jim za ni poděkování a ne jen kritika, dehonestace a vymyšlené kauzy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných