Čtrnáctka omezí vyhrazená místa pro invalidy

04. 05. 202411:18
Čtrnáctka omezí vyhrazená místa pro invalidy
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Vyhrazené stání pro držitele průkazu ZTP

Na obyvatele Prahy 14 se zdravotním omezením čeká nepříjemná novinka. Radnice se rozhodla omezit počet povolených parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Důvodem je zhoršující se dopravní situace a všeobecný nedostatek parkovacích míst.

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P si mohou požádat o vyhrazení parkovacího stání. Takové povolení vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí s dobou platnosti maximálně 3 roky a s možností opětovného prodloužení. Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku a konkrétního držitele průkazu.

Jde o jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnictvím průkazu ZTP či ZTP/P však automaticky nárok na zřízení vyhrazeného místa nevzniká. U každé žádosti je přihlíženo k potřebě konkrétního žadatele a záleží také na lokalitě, ve které o místo žádá. Zákon omezuje možnost vyhrazení parkoviště pouze na místo bydliště žadatele, nikoliv například na místo jeho zaměstnání.

Žádostí přibývá, dostupnost parkovacích míst se zhoršuje

Nezbytná omezení v souvislosti s povolováním vyhrazených parkovacích stání pro invalidy nově přijala Praha 14. Jak informuje na webu, občanům se zdravotním znevýhodněním se dlouhodobě snaží vycházet vstříc, kvůli zhoršující se situaci ohledně parkování na svém území však musí přistoupit k nutným změnám.

Počet žádostí neustále přibývá, zároveň se zhoršuje dopravní situace a dostupnost parkovacích míst. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým přistupuje Praha 14 k regulaci povolovaného množství vyhrazených stání. Vychází přitom z platné legislativy, analýzy dopravy v klidu zpracované v roce 2023 a z doporučení Veřejného ochránce práv pro zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením.

Občany, kterým byla rozhodnutí dříve vydána také radnice prosí, aby zvážili, zda místa opravdu nezbytně potřebují. Žádosti o prodloužení platnosti existujících rozhodnutí je pak třeba podávat alespoň s měsíčním předstihem.

Zákon umožňuje žádostem nevyhovět

V místech, kde je situace s dostupností parkovacích míst kritická, umožňuje zákon žádosti o vyhrazené stání nevyhovět. Neexistuje na něj totiž právní nárok, ani v případě doložení všech potřebných dokumentů.

Nejčastějším důvodem, proč úřady nepovolují zřízení individuálního vyhrazeného parkování, je nesouhlas obce jako vlastníka místní komunikace. Každá obec má totiž pro posuzování vlastní kritéria. Neudělit souhlas může obec v případech nedostatku parkovacích míst v oblasti a po vyhodnocení míry užitku parkovacího místa ve vztahu k možným náhradním opatřením.

Žádosti nemusí být vyhověno také v případě, kdy si člověk se zdravotním postižením dokáže zajistit parkování sám. V případě, že je míst dostatek, žadatel v místě potřebuje parkovat a neexistují jiné překážky, je obec povinna souhlas udělit.

Asi čtvrtina obcí se snaží vyjít žadatelům vstříc

Podle výzkumu veřejného ochránce práv z roku 2020, který se zaobíral vyhrazenými parkovacími místy pro osoby se zdravotním postižením vyplývá, že asi čtvrtina českých obcí se snaží žadatelům proces žádosti ulehčit. Projevuje se to například minimálními požadavky na dokumenty, absencí ukládaných povinností, realizace potřebného dopravního označení na náklady obce nebo maximální délkou platnosti povolení.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných