Cyklosčítače v Praze pomáhají

27. 05. 202319:21
Cyklosčítače v Praze pomáhají
foto: Redakce PrahaIN.cz/Sdílená kola, ilustrační foto

Od roku 2018 městská společnost Operátor ICT, a.s. a Magistrát hlavního města Prahy monitorují cyklistickou dopravu na 29 místech v Praze. Data získaná z takzvaných cyklosčítačů se potom využívají hlavně při plánování cyklistických tras a infrastruktury v Praze. 

Podle tiskové zprávy Magistrátu data také poskytují například informace o vytíženosti jednotlivých lokalit, ty se pak vkládají do datové platformy Golemio, díky tomu lze vyhodnocovat intenzitu cyklistické dopravy i v souvislosti na počasí. 

„Cyklosčítače poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase. Jedná se o nepřímou podporu cyklistiky ve městě a slouží jako jeden z nástrojů na sledování naplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze a jako podpůrný nástroj dalších iniciativ souvisejících s rozvojem cyklistiky a její infrastruktury v hl. m. Praze“ uvádí se na webu Golemio

Golemio získává a zpracovává data, poskytuje zejména datové služby a aplikace pro Prahu, a to v oblastech hromadné dopravy, řízení magistrátu, automobilové dopravy, bydlení, správy majetku, životního prostředí a dalších.

„Cyklistika v Praze nabývá v posledních letech na intenzitě. Data z cyklosčítačů se nám hodí především pro plánování budoucího rozvoje celkové městské cykloinfrastruktury a proto, abychom na základě dostupných dat uměli vyhovět všem druhům dopravy ve městě a postupně pracovali na zvyšování jejich kvality a dostupnosti. Kromě rozvoje MHD je v plánu také rozvoj dalších oddělených cyklostezek a jejich propojení do souvislých tras napříč městem. Nyní jsou často roztrhané do neúplných celků“ okomentoval Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora hl. města Prahy v tiskové zprávě. 

Podle Jaroslava Macha, vedoucího odd. rozvoje dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, byla největší intenzita cyklodopravy v Praze v roce 2020. Dále statistiky ukazují také mírný nárůst cyklodopravy v roce 2022 převážně oproti roku 2021. „S ohledem na zvýšení kvality dat je možné publikovat data napříč celou sledovanou sítí ve formě indexu. Nejedná se jen o hrubá data, neočištěná od vlivu uzavírek, výpadků či chyb technologie apod. Index udává meziroční srovnání zatížení cyklistické sítě v Praze pro roky 2018 až 2022. Ukazuje na mírný nárůst cyklodopravy v roce 2022 oproti roku 2021 a taktéž oproti roku 2018. Nejvyšší intenzita cyklodopravy v Praze byla v roce 2020,“ uvedl Jaroslav Mach. 

Vysoká intenzita cyklodopravy v roce 2020 byla zapříčiněna převážně kvůli pandemii covidu-19 a velké vlně lockdownů, která mnoho lidí donutila právě k cyklistice.

Za úpravy komunikací pro cyklisty, podle webu městem na kole, hlavní město za minulý rok 2022 zaplatilo 245 milionů korun, také vzniklo 14 kilometrů cyklostezek a legalizovaných chodníků a skoro 19 kilometrů cyklopruhů. Podle údajů Technické správy komunikací měřených v roce 2017 je v Praze 454 kilometrů značených cyklotras a 167 kilometrů cyklostezek.

Autor textu Viktorie Jochová, na základě tiskové zprávy

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných