Další zóny placeného stání na čtyřce nebudou

13. 12. 202108:15
Další zóny placeného stání na čtyřce nebudou
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Modré zóny, ilustrační foto

Rada městské části Prahy 4 se na svém zasedání rozhodla, že nepožádá o rozšíření zóny placeného stání na svém zbývajícím území. Argumentuje zejména tím, že obyvatelé, kteří v území navrhovaném pro rozšíření parkovacích zón žijí, považují dosavadní stav za vyhovující i bez dalšího rozšiřování.

Dosud jsou v Praze 4 zóny placeného stání (ZPS) zavedeny jejich zřizovatelem – pražským magistrátem na části území, které je ohraničené Jižní spojkou a hranicemi sousedních městských částí. Jejich zavedení usnadnilo na mnoha místech dostupnost parkování pro rezidenty. Zároveň však zhoršilo situaci za hranicí zóny.

V mezidobí navíc došlo ke spuštění parkovací zóny na území sousední Prahy 10, tudíž se tlak na parkovací místa v Praze 4 ještě zvýšil. Přesun vozidel řidičů, kteří do Prahy pravidelně jezdili do práce, případně obyvatel Prahy 4, jenž nesplňují podmínky nutné pro obdržení parkovacího oprávnění, do ulic, kde ZPS zatím není, nadělal potíže především v oblasti Novodvorské, Krčského sídliště, Nového Spořilova a Hodkoviček.

Ať se vyjádří občané

Čtvrtá městská část z tohoto důvodu nechala zpracovat analýzu rozšíření ZPS na zbylé území Prahy 4 a posléze po jejím projednání objednala návrh tohoto rozšíření. Občané Prahy 4 byli o tomto návrhu včas informováni a mohli se k němu vyjádřit. Možnosti osobní konzultace a podání připomínek nakonec využilo 30 občanů. Další podněty pak byly podány e-mailem nebo písemnou formou. Svoji roli sehrálo také několik petic. Přestože zákonné podmínky pro petice splnila pouze jedna z nich, byly i tyto připomínky vzaty v úvahu.

K plánovanému rozšíření ZPS nakonec městská část obdržela více než 4 tisíce podnětů. Z toho zhruba 3700 odmítavých a přes 400 souhlasných. Většinou šlo o návrhy na navýšení, nebo naopak snížení rozsahu konkrétních parkovacích míst či další úpravy dopravní situace. Jelikož byl počet negativních připomínek výrazně větší, rozhodla se rada rozšíření ZPS na zbývající část území městské části nepodpořit.

Vážím si velkého zájmu našich obyvatel o projednání návrhu na rozšíření parkovacích zón. Vzhledem k vyjádřené spokojenosti s dosavadním stavem bez rozšíření ZPS prakticky téměř ze všech míst na jih od Jižní spojky nepovažuji za rozumné přistoupit v současné době k dalšímu rozšíření zóny placeného stání,“ komentuje situaci 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovařík (ODS).

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných