Devět podlaží pod Národním divadlem se po opravě znovu otevřelo

03. 12. 202110:45
Devět podlaží pod Národním divadlem se po opravě znovu otevřelo
foto: Národní divadlo / (se svolením)/Otevření garáží ND po generální rekonstrukci

Sanace devítipodlažního podzemního parkingu Národního divadla byla po roce a sedmi měsících dokončena. Důvodem generální rekonstrukce byl nevyhovující technický stav objektu. Problematická byla také kapacita garáží, využitelnost parkovacích míst byla z důvodu nevhodně umístěných sloupů a jejich rozměrů zhruba o třetinu menší.

Podle ředitele Národního divadla Jana Buriana, je znovuotevření garáží ukončením první významné etapy celkové rekonstrukce a modernizace prostoru Nové scény a dvou provozních budov Národního divadla.

Rekonstrukce probíhala tzv. zdola nahoru. Části stropních desek byly odbourány, poté se vyvázaly a byly betonovány nové stropní desky, včetně nových sloupů, u kterých se zajistilo spřažení se stávajícími sloupy. Jednou z výhod tohoto postupu bylo dosažení krátké doby realizace, a tedy i minimalizace omezení kulturních aktivit na piazettě – náměstí Václava Havla, které je střechou garáží.

„Realizace železobetonových stropních desek a sloupů proběhla ve 32 taktech, na které bylo spotřebováno 2.032 m3 betonu a 258 tun železa. Zásadní bylo zajistit napojení nových konstrukcí na původní,“ říká Tomáš Rys, technický ředitel oblasti ze společnosti STRABAG a.s. Dodává také, že výzvou byl i náročný transport vybouraného materiálu včetně jeho likvidace. Demolice navíc probíhala za pomoci robotů a do přípravy bylo zapojeno také naše oddělení BIM, díky kterému vznikl kompletní 3D model garáží.

Generální rekonstrukce prodloužila životnost objektu a přinesla lepší uživatelské parametry pro parkování a obslužnost prostoru náměstí Václava Havla. Díky kompletní výměně vzduchotechniky, elektroinstalace a instalace nového systému SHZ se také zvýšila bezpečnost objektu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných