Dolní Chabry i Suchdol bojují proti trase plánovaného Pražského okruhu

07. 10. 202315:20
Dolní Chabry i Suchdol bojují proti trase plánovaného Pražského okruhu
foto: EIA, pro média/Velký dálniční most Pražského obchvatu u Suchdola

Zatímco drtivá většina řidičů se už nemůže dočkat toho, že se konečně „kopne do země“ a začne se s výstavbou severní části Pražského okruhu, některé obce z přípravných prací nejsou zrovna nadšené.

Vlnu nevole vyvolal úsek D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves například v Suchdole. Tady se našla řada nespokojených občanů, kteří s výstavbou nesouhlasí, a to i přesto, že z velké části bude Pražský okruh pod Suchdolem zatrubněn v tunelu, podobně jako je dnes zatrubněn komplex Blanka.

Trasa Pražského okruhu je už vytyčena. V září letošního roku zahájilo Ministerstvo životního prostředí řízení posuzování vlivu tohoto obchvatu na životní prostředí, takzvaná studie EIA. Ministerstvo vyzvalo všechny dotčené orgány, tedy jednotlivé obce a městské části, ale i občany, aby připomínkovali připravovanou stavbu. Termín připomínek vypršel 4. října, teď už je řada na ministerských odbornících.

Suchdol volá po raženém tunelu

Městská část Praha-Suchdol zaujala k této části Pražského okruhu D0, v té podobě v jaké byl představen, negativní stanovisko. Závěrečný materiál městské části směřovaný ministerstvu má více než 70 stránek. Celý ho najdete na webu městské části Praha-Suchdol.

Pojďme se podívat na nejdůležitější připomínky, které má tato pražská městská část k projektu. Na tamní radnici požadují, aby veškerý Pražský okruh v katastru Horoměřic, Lysolají a Suchdola byl veden výhradně formou tunelu. Navíc ze Suchdola vzešel požadavek, aby byl tunel pod Suchdolem vystavěn pouze a výlučně raženou metodou, tedy, aby nedošlo k rozrytí země, uložení tubusů do země a ke zpětnému zasypání.

Ze suchdolské radnice vzešel i požadavek na zrušení mimoúrovňové křižovatky a přivaděče Rybářka. Místo toho žádá radnice o výstavbu dalšího tunelu Kamýcká. Nesouhlasné stanovisko zaznívá i se vznikem mimoúrovňové křižovatky Horoměřice.

Suchdol žádá promenádní ulice kolem Vltavy a tramvaje až na letiště

Na radnici v Suchdole se navíc domnívají, že by mělo dojít v rámci projektu k budoucímu zklidnění nábřežních komunikací. Ulice Kamýcká, Roztocká a Podbabská by se v budoucnosti měly stát městskými třídami s cyklostezkami a Vltavskou promenádou.

Představitelům městské části Praha-Suchdol také vadí, že projekt nepočítá s budoucím rozvojem zamýšlené tramvajové trati. Radnice chce, aby se do projektu závazně zanesla výstavba městského bulváru s tramvajovou tratí, která povede ze Suchdola přes Horoměřice, Nebušice na Dlouhou Míli, kde se napojí na tramvajovou trať, která povede na pražské letiště Václava Havla.

Dolní Chabry zapojili i obyvatele

Odmítavé stanovisko poslala na Ministerstvo životního prostředí i městská část Praha-Dolní Chabry. Ta připravila pro obyvatele městské části generátor připomínek. Což potvrdila pro PrahaIN.cz i starostka Kateřina Šilhová Šafránková (18400.cz s podporou Starostů a nezávislých): „Chtěli jsme lidem usnadnit jednání s úřady. Na webové stránce městské části mohli vstoupit do generátoru a napsat své připomínky do připravené matrice,“ uvedla starostka.

Podle jejích slov řada občanů donesla své připomínky i přímo osobně na radnici. Počet připomínek byl podle starostky značný, přesné číslo však odmítala odhadovat.

I Praha-Dolní Chabry posílá na ministerstvo více než 70 stránek připomínek. I do nich je možné se začíst na webu městské části.

Na pravém břehu Vltavy se nejvíce obávají zhoršení kvality životního prostředí v dotčené lokalitě a hlavně zhoršení kvality života občanů. Opírají se o posudky mnoha odborníků. Podle nich se nejen zvýší počet projíždějících vozů (deset tisíc kamiónů denně a až sto tisíc automobilů za stejnou dobu), ale s tím se rapidně zvýší množství škodlin v ovzduší. To bude mít dopad na zdraví občanů, ale i na chráněné rostlinné a živočišné druhy v oblasti.

Podle Dolních Chaber musí být tunel i na pravém břehu

Stejně jako v Suchdole i Dolní Chabry na závěr materiálu zformulovaly své požadavky a připomínky. Jsou v mnohém podobné jako na levém břehu Vltavy.

V Dolních Chabrech požadují, aby celý úsek D0 Pražského okruhu byl v katastrálním území Čimic, Dolních Chaber a Zdib zcela veden v tunelech pod úrovní země.

I dolnochaberská radnice volá po zrušení některých mimoúrovňových křižovatek. V tomto případě jde o křižovatky Čimice a Ústecká. Ty by podle radnice jen zahušťovaly provoz v lokalitě. Se suchdolskou radnicí dochází k naprosté shodě v tom, že by se ulice Kamýcká, Roztocká a Podbabská měly stát městskými třídami s promenádou a cyklostezkou.

V Dolních Chabrech však žádají ještě před výstavbou okruhu rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizační sítě a rekonstrukci komunikací na území městské části.

Radnice volá po kontrole vodních zdrojů

Podle radnice bude nutné a nezbytné provést podrobný hydrogeologický pasport studní a zdrojů vody u všech nemovitostí na pozemcích v Drahanském údolí v lokalitě Brnky a v severní části Dolních Chaber, kde by výstavbou mohly utrpět právě vodní zdroje.

Radnice v Dolních Chabrech si podmiňuje, že ještě před výstavbou Pražského okruhu musí dojít k zahájení provozu na tramvajové trati Podbaba – Suchdol – Výhledy; Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy a Kobylisy – Zdiby. Další podmínkou je, že bude před zahájením výstavby okruhu dovedena železnice na pražské letiště a do Kladna a zcela bude rekonstruována vysokorychlostní železnice z Prahy do Lovosic. Jednou z posledních podmínek městské části Dolní Chabry je výstavba nových zpevněných stezek pro chodce a cyklisty v daných lokalitách.

Nyní musí k projektu Pražského okruhu zaujmout stanovisko Ministerstvo životního prostředí. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných